19 Mayıs 1919

 

Bundan 93 sene önce….

19 Mayıs 1919 tarihi, Millî mücadeleyi millî bağımsızlığa dönüştüren, geri kalmışlığı, sömürüyü, bağımlılığı kıran, Türk milletini tam anlamıyla bağımsızlaştırma, geliştirme, çağdaşlaştırma ve demokratikleştirmeye sevk edecek olan sürecin bir başlangıcıydı.

19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal’in milletine güvenerek, inanarak yapacağı işleri “millî bir sır” gibi saklayarak; inanç ve düşüncelerini safha safha gerçekleştirmek kararıyla göreve atıldığı gündür.

19 Mayıs 1919, yıkılan, çok unsurlu bir imparatorluktan yeni, millî bir Türk devletinin hayat bulacağı önemli bir tarihtir.
Bu önemli tarihi Numerolojik olarak incelersek; tüm rakamları toplayınca
1+9+5+1+9+1+9=35
3+5=8 rakamına ulaşıyoruz.

“Kadim çağlardan beri ilahi hayatı simgelemek için kullanılan Sekiz Köşeli Yenilenme Yıldızı, ermenin simgesi ve yılmayı bilmeyen yükseliş çabasının amblemidir.”

Sufizme göre Sekiz sayısı cenneti anlatır. Cennete ulaşmak için tüm uyumsuzluklardan ve dengesizliklerden arınmış bir ruh gerekir.

Sekiz sayısının anlamını bütünleyen o güne ait Tarot Kartı JUSTİCE yani Adalet; Hakkaniyet, adalet, dürüstlük ve tarafsız olma, bugünün hareketinin dünün eylemlerinden, yarının eylemlerinin de bugünün hareketinden meydana geldiği anlamını taşıyor
Kabalistlerde JUSTİCE kartını temsil eden Sabit yıldız ise ZUBEN ELSCHEMALI’dir. Bu yıldız sosyal reformları ve toplumu etkileme gücünü simgeler. Sosyal konulara belli bir yön veren önemli bir yıldızdır ve toplumda yaşanan yozlaşmaların farkında olmayı zorunlu kılar.

Tüm taşlarının yerine oturduğu evrensel enerjiler bir araya gelerek ve bu enerjilerin yönetimindeki kişileri önder ederek yeni bir başlangıç için kapıları açıyor.

Atam seni saygıyla anıyoruz…

93 yıl önce geleceğe kararlı adımlarla ilerleyenlerin gölgesinde kalmamalı onların aydınlık yolunu amaç edinmeliyiz.

Arzu Cengiz
Datça…..

Be Sociable, Share!

the attachments to this post:

giris (1)
giris (1)