Archive for Ocak, 2010

GÜNEŞ VE YÜKSELEN BURÇ İlişkisi

Pazar, Ocak 3rd, 2010
KOÇ VE YÜKSELENLERİ
Koç-Yükselen Koç
Bu konum burcunuzun özelliklerini fazlası ile göstermenizi sağlar. Yani gözünü budaktan sakınmayan cesur, dinamik, güçlü bir egoya sahipsiniz. Yaşamı bir spor müsabakası gibi ele alırsınız. Mücadeleci kişiliğiniz engel tanımaz. Biraz egoist olma eğiliminiz var.
Koç-Yükselen Boğa
Bu konumda doğan kişiler maddi konularda hırslı ve atak olurlar. Aynı zamanda yaşamın tüm güzelliklerinden yararlanmak için ellerinden geleni yaparlar. Sanata meraklı olabilirler. Çekici olurlar. Hoşlandıkları kişileri kolayca elde ederler. Kıskanç olma eğilimleri vardır.
Koç-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar son derece hareketli, geveze denecek kadar konuşkan ve zeki olurlar. Yaşamlarında seyahatler önemli bir yer tutar. Gündelik hayatları koşuşturmakla gedebilir. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söyleme eğilimleri vardır.
Koç-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğan kişiler her an duygusal tepkiler verebilirler. Çocuksu bir yapıları vardır. Aile ilişkilerinde son derece yapıcı olabilecekleri gibi yıkıcı da olabilirler. Liderlik yetenekleri gelişmiştir. Her konuda arkalarından geniş bir kitleyi sürükleyebilirler.
Koç-Yükselen Aslan
Dediğim dedik, gururlu ve cömert insanlardır. Dışa dönük ve kendilerine güveni fazla olan kişiler bu konuma sahiptir. Ne istediklerini bilirler ve sonuna kadar elde etmek için mücadele verirler. Başarısızlığa tahammül edemezler. Spora yatkın olurlar.
Koç-Yükselen Başak
Son derece zeki ve inatçı kişilerdir. Gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Her şeyi eleştirirler. Hareketli ve konuşkan olurlar. Biraz sinirli ve agresif olma eğilimleri vardır. İlgi alanları çeşitlidir. Tek bir konuya saplanıp kalmazlar.
Koç-Yükselen Terazi
Çekici olurlar. Kimi zaman duygusal ve uyumlu kimi zaman hırçın ve katı olabilirler. İç çelişkileri fazladır. Sosyal hayatları renkli ve hareketlidir. Birden fazla ortaklık veya evlilik yapabilirler. Sanatçı olma ihtimalleri vardır. Veya sanata ilgi duyarlar.
Koç-Yükselen Akrep
Hırslı ve kıskanç olma ihtimalleri vardır. Sahiplenici ve tutucu olabilirler. Amaçlarına ulaşmak için var güçleri ile çalışırlar. Son derece çekicidirler. Yaratıcı olurlar. Güçlükler onları yıldırmaz. Aksine daha çok hırslanırlar. Gizemli bir yönleri vardır.
Koç-Yükselen Yay
Hareketli ve neşeli olurlar. Yerlerinde duramazlar. Hemen karar alırlar. İyi niyet ile her şeyin çözümleneceğine inanırlar. Aksi olunca hiddetlenir, köpürürler. Geç olgunlaşırlar. Yaşamları sürekli seyahatler ile geçebilir. İyi öğretmen olma ihtimalleri vardır.
Koç-Yükselen Oğlak
Uzun vadeli hedeflerine mutlaka ulaşırlar. Kendilerini sürekli yetersiz hissedebilirler. Bu yüzden çok fazla çalışabilirler. Fazla duygusal olmazlar. Mesafeli ve çekingen olma ihtimalleri vardır. Dayanıklı olurlar. Uzun ömürlü olma ihtimalleri vardır.
Koç-Yükselen Kova
Bu durumda doğanlar yaratıcı ve yeniliklere açık olurlar. Aniden sinirlenme eğilimleri vardır. Böyle zamanlarda son derece yıkıcı olabilirler. Kısıtlanmaya asla tahammül edemezler. Kural, gelenek, görenek tanımazlar. Kapalı mekanlardan nefret ederler.
Koç-Yükselen Balık
Bu grupta doğan kişilerin hayal güçleri çok fazladır. Hayallerini mutlaka gerçekleştirirler. Gizli bir cesaretleri vardır. Dış görünümleri uysal ve sakin olabilir ama iç dünyaları fırtınalar ile doludur. Gizli aşklar yaşayabilirler.

BOĞA VE YÜKSELENLERİ
Boğa-Yükselen Koç
Bu durumda doğanlar çekici ve duygusal olur. Maddi yaşamlarında mutlaka başarılı olurlar. Sanatçı olmasalar bile estetik duyguları gelişmiştir. Güzeli çirkinden ayırt edebilirler. Biraz kıskanç olabilirler. Özellikle duygusal yaşamlarında.
Boğa-Yükselen Boğa
Yaşamı alabildiğine tatmak amacı ile yaşarlar. Biraz ağır olma ihtimalleri vardır. Yemek, içmek, giyinmek, sanat ilgilerini çeker. Zamanla kilo alma eğilimleri vardır. İnatçı ve dediğim dedik olabilirler. Doğru veya yanlış, bildiklerinden şaşmazlar.
Boğa-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar güzel konuşma ve yazma yeteneğine sahip olurlar. Birçok aşk yaşayabilirler. Kendilerinden daha genç sevgilileri olabilir. Bol seyahat edip, güzel yerler görme imkanları vardır. Eğitim hayatları kolay geçebilir.
Boğa-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğanlar sevecen ve cana yakın olurlar. Çocukları severler. Dekorasyona meraklı olabilirler. Hayal güçleri gelişmiştir. Ailelerine düşkün olurlar. Genç yaşta aşık olup evlenebilirler. Maddi yaşamlarında çok büyük zorluk çekmezler.
Boğa-Yükselen Aslan
Bu konumda doğanlar iyi niyetli ve yardım sever olurlar. Babaları hayatlarında önemli bir yer tutabilir. Kalite onlar için önemlidir. Bu yüzden para harcamaktan çekinmezler. İyi bir eğitmen olabilirler. Aşk hayatlarında önemli bir yer tutar. Onsuz enerjileri düşer.
Boğa-Yükselen Başak
Bu konumda doğanların ayakları tam anlamı ile yere basar. Hayatın gerçekleri ile kolayca mücadele edebilirler. Gerçekçi ve yapıcıdırlar. Maddiyatçı olma riskleri vardır. Yazım dilleri güzeldir. Birçok mülk sahibi olabilirler. Biraz katı ve kuralcı olma ihtimalleri vardır.
Boğa-Yükselen Terazi
Bu konumda doğan insanlar güzel ve çekici olabilir. Güzelliklere, ahenk ve uyuma düşkünlükleri vardır. Biraz çapkın olabilirler. Sanata meraklı ve yetenekli olabilirler. Kabalıktan nefret ederler. Görgü kurallarına dikkat ederler.
Boğa-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanların karakterleri güçlü olur. Çekici olabildikleri gibi hoşlanmadıkları kişilere karşı son derece itici olabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Onlara yalan söylemek güçtür. Biraz kıskanç ve hırslı olabilirler. Mali durumları iyidir.
Boğa-Yükselen Yay
Bu konumda doğanların duygusal yaşamlarının yabancı ülkeler ile alakası olabilir. Sanatla yakından ilgilenebilirler. Neşeli, çevrelerinde sevilen kişilerdir. Birden fazla evlilik yapabilirler. Gözleri etkileyicidir. Sporla uğraşırlar.
Boğa-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar gerçekçi ve biraz tutucu olabilirler. Sadık ve uzun süreli duygusal ilişkileri tercih ederler. Maddi sıkıntıya gelemez, hemen bunalıma girebilirler. Dönem dönem kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler. Çok fazla sevilmeye ihtiyaç duyarlar.
Boğa-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar özgürlüklerine düşkün olurlar. Dış görünümleri sıra dışıdır. Yenilikleri severler. Duygusal maceraları yoğun olur. Flört etmeyi severler. Arkadaşlık ve duygusal ilişkilerini birbirine karıştırabilirler. Mali yaşamları istikrarsızdır.
Boğa-Yükselen Balık
Fedakar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Romantik ve cana yakındırlar. İmkansız aşkın peşinde koşabilirler. İdealisttirler. Deniz kenarı yerlerde yaşamaktan hoşlanırlar. Yanız kalmak onları sıkmaz. Hatta ihtiyaçları bile vardır. Maddi yaşamları dengesizdir.

İKİZLER VE YÜKSELENLERİ
İkizler-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar hareketli ve neşeli insanlardır. Sorunlar karşısında pratik çözümler bulmakta usta olurlar. Spora yatkındırlar. Biraz sivri dilli olma ihtimalleri vardır. Araba, motor, vs. kullanmaktan zevk alırlar. Yazım dilleri iyidir.
İkizler-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar çevrelerindeki kişileri sözleri ile etkilemeyi bilirler. Çok fazla sevgili değiştirebilirler. Veya ilgileri çabuk söner. İyi bir yazar olabilirler. Seyahat etmeyi severler. Çok fazla arkadaşları olabilir ve çabuk arkadaş edinebilirler. Espri anlayışları gelişmiştir.
İkizler-Yükselen İkizler
Yerlerinde duramazlar. Sinirli ve gergin olurlar. Ya çok konuşur veya çok hareket ederler. Zekidirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Kurnazlıkta üstlerine yoktur. Eğitim hayatları iyidir. Birden fazla konuya ilgi duyarlar.
İkizler-Yükselen Yengeç
Rol yetenekleri fazladır. İnsanları güldürmekten, eğlendirmekten hoşlanırlar. Hiçbir zaman yaşlanmazlar. Ruhları hep genç kalır. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Çok fazla ev değiştirebilirler. Hayal dünyaları geniştir. Biraz sorumsuz olabilirler.
İkizler-Yükselen Aslan
Dış görünüşleri etkileyicidir. Okumak, gezmek ve öğrenmekten zevk alırlar. Entellektüel kişiler ile ilişkiye girerler. Fazla duygusal olmazlar. Yaratıcıdırlar. Yazar, gazeteci olabilirler. Maddi yaşamlarını iyi organize ederler. Çok sevgili değiştirirler ama bağlanmazlar.
İkizler-Yükselen Başak
Metodik olurlar. Titiz ve detaycıdırlar. Herkesi, her şeyi eleştirirler. Kafaları iyi çalışır. Mükemmeliyetçilikleri aşırıya varabilir. Huzursuz ve sinirli olabilirler. İyi öğretmen olabilirler. Her konuda bilgileri vardır. Ukala olma ihtimalleri yüksektir.
İkizler-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanlar dış görünüme fazlası ile önem verir. İyi dans ederler. Dekorasyona yatkın olurlar. Aynı zamanda tıp dalında da başarılı olabilirler. Güzel giyinmekten, güzel yerlerde oturmaktan hoşlanırlar. Çabuk aşık olurlar. Kolay etkilenirler.
İkizler-Yükselen Akrep
Son derece meraklıdırlar. Dedikodudan hoşlanırlar. İyi bir dedektif olabilirler. Psikolojiye meraklı olurlar. Konuşmaları etkileyicidir. Duygularını gizlerler veya bastırırlar. Psikolojik rahatsızlıklara eğilimleri vardır. Herkese kolay kolay güvenmezler.
İkizler-Yükselen Yay
Neşeli ve patavatsız olurlar. Akıllarına ilk geleni söylerler. Çok arkadaşları vardır. Eğitim hayatları iyi olur. Birden fazla diploma alabilirler. Seyahat etmeyi severler. Yabancı kültürlere ilgi duyarlar. Yabancı lisanları kolay öğrenebilirler. Maymun iştahlıdırlar.
İkizler-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar sakin ve mesafeli olurlar. Yüzeysellikten nefret ederler. Kendilerinden yaşça büyük kişiler ile dostluk kurarlar. Tarihe meraklıdırlar. Çabuk olgunlaşırlar. Aceleden nefret ederler. Planlı programlı hareket etmeyi severler.
İkizler-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar son derece zeki ve yaratıcı olurlar. Yeniliklere açık olup tutuculuktan nefret ederler. Fazla duygusal olmazlar. Mantık onlar için ön planda gelir. İlginç konulara meraklıdırlar. Biraz havai ve maceraperest olabilirler.
İkizler-Yükselen Balık
Sezgileri gelişmiştir. Zeki ve duyarlı olurlar. Müzik ve şiire yatkın olabilirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Tembellik etmeyi severler. Zeki olmalarına karşın sevmedikleri konuları bir türlü öğrenemezler. İlgileri çabuk dağılır. Çapkın olma ihtimalleri vardır.

YENGEÇ VE YÜKSELENLERİ
Yengeç-Yükselen Koç
Bu konumda olanlar yapıcı ve yönetici ruhlu olurlar. İstediklerini elde edemedikleri zaman agresif olabilirler. Aile içinde fazla baskıya tahammül edemezler ama kendileri baskı uygulayabilirler. Çocuklara karşı otoriter olurlar. Buna karşın iyi eğitirler.
Yengeç-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar duygusal ve sezgili olurlar. Çevrelerindeki kişilere karşı sevecen ve hoşgörülüdürler. Sanatla uğraşabilirler. Yemek içmekten zevk alırlar. Bunu aşırıya vardırma eğilimleri vardır. Geçmişlerine, gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar.
Yengeç-Yükselen İkizler
Hareketli ve eğlencelidirler. Çevrelerinde her zaman yakınlarının bulunmasından hoşlanırlar. Yalnız kalamazlar. Muzip bir yönleri vardır. Gençler ve çocuklar ile iyi anlaşırlar. Biraz kaprisli olma ihtimalleri vardır. İyimserdirler.
Yengeç-Yükselen Yengeç
Aile ve evlerine bağlı olurlar. Çok duygusaldırlar. Çabuk alınırlar. Herkes tarafından sevilmek isterler. Sevgisiz ve soğuk insanlardan nefret ederler. Çabuk evlenebilirler. Çok çabuk etkin altına girerler. Çevrelerindeki herkese yardım ederler. Kaprisli olurlar.
Yengeç-Yükselen Aslan
Karşı cins ile kolay arkadaşlık kurarlar. Ya kendileri ile barışık veya çok fazla çelişkili olma riskleri vardır. Kenarda köşede kalmaktan hoşlanmazlar. Genelde tanınmış kişiler olabilirler. İyi yemek yapar, iyi yemek yerler. Şişmanlama eğilimleri vardır.
Yengeç-Yükselen Başak
Çalışkan ve titiz olurlar. Planlı programlı olmalarına karşın moralleri bozulursa tüm planlarını alt üst edebilirler. Ruhsal dengeleri çabuk bozulabilir. İyi bir mimar veya dekoratör olabilirler. Biraz içe dönük olma ihtimalleri vardır.
Yengeç-Yükselen Terazi
Sakin ve huzurlu olurlar. Bunun bozulmaması için ellerinden geleni yaparlar. İyi bir yönetici olabilirler. Sanata meraklıdırlar. Moda ve dekorasyon ile ilgilenebilirler. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar. Evlilikleri mutlu olabilir.
Yengeç-Yükselen Akrep
Çok çabuk etkilenirler. Sezgileri güçlüdür. Çekici ve gizemli olurlar. Tutucu yönleri vardır. Sevdiklerini çok sever ve kıskanırlar. Bu yüzden boğucu olma ihtimalleri yüksektir. İş hayatında başarılı olma ihtimalleri yüksektir. Dengelerini çabuk yitirebilirler.
Yengeç-Yükselen Yay
Bu konumda doğanlar eğlenceye düşkün olurlar. Sürekli seyahat etmek, yemek, içmek, eğlence yerlerine gitmekten zevk alırlar. Ailelerine düşkün olurlar. Geniş ailelerden hoşlanırlar. Bu yüzden birden fazla çocuk sahibi olma olanakları vardır.
Yengeç-Yükselen Oğlak
İş hayatında başarılı sorumluluk sahibidirler. Ailelerinin tüm sorumluluğunu tek başlarına taşıyabilirler. Biraz pesimist olma ihtimalleri vardır. İç dünyaları karışık olabilir ama bunu belli etmezler. Çok duygusal olmalarına karşın soğuk görünebilirler.
Yengeç-Yükselen Kova
Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Kimi zaman uysal ve evcil kimi zaman ele avuca sığmaz olabilirler. Yeniliklere meraklıdırlar. Aile ilişkilerinde demokratik davranırlar. Fazla sinirli olmazlar ama aniden patlayabilirler. Çok fazla ev değiştirebilirler.
Yengeç-Yükselen Balık
Çok alıngan olurlar. Fedakar ve yardımseverdirler. Bu yüzden tıp konularında başarılı olabilirler. İçki içmeyi severler. Romantik ve sevecendirler. Ailelerinden uzak kalıp hasret çekme eğilimleri vardır. Gizliliklerden hoşlanırlar.

ASLAN VE YÜKSELENLERİ
Aslan-Yükselen Koç
Gururlu ve inatçı olurlar. Her konuda lider olma ihtimalleri vardır. Kolay karar alır ve uygularlar. Otoriterlikleri despotluğa varabilir. Başarısızlığa düşerlerse kendilerine zarar verebilirler. Bu yüzden başarılı olurlar. Spora yatkındırlar.
Aslan-Yükselen Boğa
Sanata ve güzelliklere meraklı olurlar. Duygusal yaşamları hareketlidir. Kolay aşık olurlar. Rahat para kazanırlar ama çok harcarlar. Lükse düşkün olurlar. Çalışkan ve inatçıdırlar. Kararlarından kolay dönmezler.
Aslan-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar zeki ve kültürlü olurlar. Çevrelerinde sevilen, aranılan kişilerdir. Dışa dönük ve hareketlidirler. Konuşmaktan, yazmaktan, tartışmaktan hoşlanırlar. Duygusal ilişkileri yoğundur. Kendilerinden daha genç olanlar ile daha iyi anlaşırlar.
Aslan-Yükselen Yengeç
Maddi yaşamlarında bağımlılık çekebilirler. Geç yaşlarda maddi bağımsızlıklarını elde etme imkanları vardır. Annelerine bağlı olurlar. Geniş bir sosyal çevreleri vardır. Rol yetenekleri gelişmiştir. Güzel ve çekici olabilirler. Aşk hayatlarında kaprisli olurlar.
Aslan-Yükselen Aslan
Otoriter ve yaratıcı olurlar. Gurur onlar için çok önemlidir. Yardımsever ve sevecendirler. Enerjilerini doğru kullanmazlarsa çabuk hastalanabilirler. Eve kapanmaktan nefret ederler. Dürüst ve inatçıdırlar. Başarılı olurlar.
Aslan-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar zeki ve çalışkan olurlar. Kaliteli bir yaşam sürmek için çok çalışırlar. Gerçekçi ve temkinlidirler. Açık sözlüdürler. İdeal eşlerini bulmadan kimse ile beraber olmazlar. Okumaktan, öğrenmekten zevk alırlar.
Aslan-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanlar huzurlu ve uyumlu olurlar. Çevrelerindeki kişilerinde onlar gibi olmasını arzu ederler. Sanatçı ruhlu olurlar. Veya sanata ilgi duyarlar. Beğenilmekten çok hoşlanırlar. Beğenilmek için ellerinden geleni yaparlar. Başarılı da olurlar.
Aslan-Yükselen Akrep
Karakterleri çok güçlüdür. Çevrelerindekileri hemen etkileyebilirler. Doğru bildikleri yoldan asla dönmezler. İş hayatında çok başarılı olurlar. Aşk hayatlarında tutkulu ve kıskançtırlar. Ama bunu asla belli etmezler. Gururları her şeyden üstündür.
Aslan-Yükselen Yay
Nerede eğlence varsa orada bulunurlar. Şanslıdırlar. Şanslarını çevrelerindeki insanlar için kullanırlar. Kuralcı ve geleneklere saygılıdırlar. İnançları fazladır. Politikaya ilgi duyarlar. Haksızlıklara tahammül edemezler. Sporu severler.
Aslan-Yükselen Oğlak
Kararlı ve azimli olurlar. Asla yalan söylemezler. Dürüst ve güvenilir kişiler bu konumda çok bulunur. Sadık ve inatçıdırlar. Yaşamda bir tek kendilerine güvenirler. Başarı onlar için geç gelebilir ama uzun sürelidir. Sabırlı olurlar. Duygusal değillerdir.
Aslan-Yükselen Kova
Her an patlamaya hazır bir bomba gibi olurlar. Buna karşın sempatik ve çekicidirler. Her tür insanla arkadaşlık edebilirler. Görünümleri sıra dışı olabilir. Sıra dışı her şeyden hoşlanırlar. Çabuk aşık olup çabuk bıkarlar. İlginç kişilere ilgi duyarlar.
Aslan-Yükselen Balık
Cömert ve sevecendirler. İnsanlara yardım etmekten zevk alırlar. Müziğe yatkındırlar. Hoşlanmadıkları ortamlardan hemen uzaklaşırlar. Yemek, içmekten hoşlanırlar. Duygusal yaşamlarında romantizm öncelik taşır.

BAŞAK VE YÜKSELENLERİ
Başak-Yükselen Koç
Soğukkanlı ve dayanıklı olurlar. Tartışmalardan hoşlanırlar. Aktif zekaları sayesinde eğitim ve iş hayatlarında başarılı olabilirler. Kırıcı sözler söylemekten çekinmezler. Hareketli ve sportmendirler. Kolay kolay üzülmezler. Duygusal değildirler.
Başak-Yükselen Boğa
Gerçekçi ve maddi olurlar. Çalışmaktan büyük zevk alırlar. Birden fazla işte çalışabilirler. Duygusal olmamakla beraber sık sevgili değiştirirler. Evlendikleri zaman sadık olurlar. İyi bir gazeteci veya yazar olabilirler.
Başak-Yükselen İkizler
Zeki ve neşeli olurlar. Becerikli ve kurnaz olmaları sayesinde iş hayatında başarı gösterirler. Fazla detaycı olma ihtimalleri vardır. Çapkın yaradılışlı olmalarına karşın çok fazla sevgili değiştirmezler. Çok sık seyahat ederler. Geveze denecek kadar çok konuşurlar.
Başak-Yükselen Yengeç
Çocuksu olurlar. Her yaşta gençlerle arkadaşlık ederler. Çevrelerinde çok insan olur. Hayal güçleri zengindir. Bu yüzden iyi yazar olabilirler. Birden fazla çocukları olabilir. Onlarla iyi anlaşırlar. Eğitim hayatları çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde başarılıdır.
Başak-Yükselen Aslan
Gösterişli ve çekici olurlar. Çok zeki olmalarına karşın bunu gizlerler. Aşk hayatları maceralar ile doludur. İş hayatlarında başarılı olurlar. Eğitim hayatları başarılı olur. Kendileri de çok iyi eğitmen olabilirler. Maddi yaşamları düzenlidir.
Başak-Yükselen Başak
Fazla zeki olurlar. Fakat zekalarını pratik hayatta kullanmakta zorluk çekerler. Her şeyi mantıkları ile halletmeye çalışırlar ama mantıksız davranışlarda da bulunabilirler. Kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade ederler. Çalışkan ve azimlidirler.
Başak-Yükselen Terazi
Hoş ve alımlı olurlar. İyi giyinirler. Duygusaldırlar ve bunu gizlemezler. İnsanların iyiliği için çabalarlar. Bazen istemeden karşılarındaki kişileri kırabilirler. Biraz tembel olmalarına karşın çalıştıkları zaman iyi bir performans çıkartırlar.
Başak-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar son derece meraklı olurlar. Bu yüzden birden fazla konuda eğitim görebilirler. Akademik kariyer yapabilirler. Bıkıp usanmadan çalışabilirler. Özel ilişkilerinde zorluk çekerler. Çünkü karşılarındaki kişilerin neredeyse akıllarından geçenleri okurlar.
Başak-Yükselen Yay
Çabuk sıkılırlar. Hiçbir şeye uzun süre konsantre olamazlar. Oldukları zaman ise mucizeler yaratabilirler. Patavatsızlıkları yüzünden çok derin dostluklar kuramazlar. Buna karşın çok arkadaşları olur. Yabancı dilleri çok iyi konuşurlar. Bol seyahat ederler.
Başak-Yükselen Oğlak
Çekingen ve mesafeli olurlar. Yaşamın gerçekleri dışında pek bir şey onları ilgilendirmez. Zorluklar karşısında kolay kolay yıkılmazlar. Duygusal yaşamlarında arkadaşlığı ön planda tutarlar. Sadık ama biraz soğuk olma ihtimalleri vardır.
Başak-Yükselen Kova
Akıllı ve ilginç bir yapıları vardır. Bilime, teknolojiye ilgileri çoktur. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışmayı severler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Sevdikleri konularda başarılı, sevmediklerinde ise tam bir başarısızlık örneği olurlar.
Başak-Yükselen Balık
İç dünyalarında huzursuz olmalarına karşın dışarıya yansıttıkları yüzleri son derece sakindir. Fazlası ile kuruntulu ve ürkek olurlar. Gündelik yaşantılarına güçlükle adapte olurlar. Yardımsever ve fedakardırlar.

TERAZİ VE YÜKSELENLERİ
Terazi-Yükselen Koç
Bu konumda doğanların vücutları güzel olur. Kendilerini formda tutabilmek için çok uğraşırlar. İkili ilişkilerinde bir türlü istedikleri dengeyi kuramazlar. Evlendikleri zaman çok mutlu olurlar. Ancak devam ettirmekte güçlük çekebilirler.
Terazi-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar sanatçı ruhlu olurlar. Çevrelerine karşı hassastırlar. Biraz tembel olma ihtimalleri vardır. Şanslı ve neşelidirler. İnatçı olmalarına karşın uyumludurlar. Sanatsal konularda başarılı olurlar. Sağlıklarına dikkat ederler.
Terazi-Yükselen İkizler
Eğlence hayatını ve çocukları çok severler. Aşk onlar için çok önemlidir. Birden fazla çocukları olabilir veya öğretmen olabilirler. Yaratıcıdırlar. Oyunculuk yetenekleri vardır. Yaratıcılıklarını kullanamazlarsa hayatları tekdüze geçebilir.
Terazi-Yükselen Yengeç
Evlerine ve ailelerine düşkün olurlar. Baba figürü yaşamlarında önemli bir yer tutar. Aile içinde tüm sorunları halleden onlar olur. Dekorasyon ve mimari konularında başarılı olurlar. Evlerinde çalışma olanakları vardır.
Terazi-Yükselen Aslan
Neşeli ve konuşkan olurlar. Herkes ile iyi anlaşırlar. Eğitim hayatında hırslı ve başarılıdırlar. Seyahatler yaşamlarında önemli bir yer tutar. Bu yüzden turizm ile uğraşabilirler. Kardeşleri ve yakın akrabaları ile iyi anlaşırlar.
Terazi-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar maddi konularda şanslı olmakla beraber biraz bağımlı olabilirler. Sürekli yakınlarının desteğini görürler. Mal varlığı onlar için önemlidir. Lüks ve ihtişam içinde yaşamaktan zevk alırlar. Çabuk aşık olurlar.
Terazi-Yükselen Terazi
Dış görünümlerine önem verirler. Biraz bencil olma ihtimalleri vardır. Sanatçı ruhlu olurlar ve beğenilmekten çok hoşlanırlar. Sevmek yerine sevilmeyi tercih ederler. Barışçıl ve iyimser ruhlu olurlar. Zaman zaman tembellik etmeyi severler.
Terazi-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar sır küpü gibidirler. Kendilerini kolay kolay ele vermezler. Kişiliklerini ön plana çıkartmaktan hoşlanmazlar. Gizemlidirler. Platonik aşklar yaşayabilirler. Babaları ile problemleri olabilir. Evlilik hayatında fedakar olurlar.
Terazi-Yükselen Yay
Bu konumda doğanlar çok neşeli ve sosyal olurlar. Arkadaşları önemli mevkilerde olup onlara sürekli destek olur. Basın, yayın veya bilgisayar konularında yetenekli olurlar. Entelektüel çevrelerde bulunurlar. Aşk ilişkilerinde arkadaşlık önemlidir.
Terazi-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar iş hayatında başarılı olurlar. Gerçek kişilikleri ancak iş hayatında ortaya çıkar. Sosyal statülerine önem verirler. İş hayatları dışındaki konularda güvensiz ve pesimist olabilirler. Dış görünümleri mesafeli fakat hoştur.
Terazi-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar doğa üstü olaylara, astroloji, parapsikolojiye merak sarabilirler. Meraklı ve yeniliklere açık olurlar. Bilinçaltı sorunlarına kendileri çözüm bulabilirler. Yaşamlarındaki her tür kriz döneminden sonra çabuk yenilenebilirler.
Terazi-Yükselen Balık
Bu konumda doğanlar girdikleri ortamlarda hemen sevilirler. İyi bir psikiyatr olabilirler. İnsanların dertlerine çare bulmakta üstlerine yoktur. Ama kendi dertleri içinde uzun süre debelenebilirler. İyi niyetli ve sevecendirler.

AKREP VE YÜKSELENLERİ
Akrep-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar yaşamlarında bir seri krizler geçirebilirler ama son derece güçlü oldukları için kolay atlatırlar. Duygusal yaşamlarında cinselliğin yeri çok önemlidir. Zaten çekici ve gizemli olmaları sayesinde beğenilirler. Duygularını ifade edemezler.
Akrep-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar ikili ilişkilerinde tutkulu ve kıskanç olurlar. Sadık olmalarına karşın bir kere güvenleri kırılırsa intikam amacı ile sadakatsiz davranışlara girerler. İnsan ilişkilerine önem verirler. Düşmanları çok olur.
Akrep-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar çalışkan ve başarılı olurlar. Özellikle maaşlı işlerde çalışanlar istedikleri ilerlemeyi kısa sürede kaydederler. Biraz sinirli oldukları için sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Meraklı ve eleştirici olurlar. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar.
Akrep-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğanlar duygusal ve içe dönük olurlar. Hassas olmalarına karşın bunu belli etmemeye çalışırlar. Evlendikleri zaman sadık ve ailelerine düşkün olurlar. Üzüntüler karşısında dayanıksızdırlar. Kadın olanlar çok çekici olur.
Akrep-Yükselen Aslan
Bu konumda doğanlar bir seri ailevi krizler yaşayabilirler. Otoriteye tahammül edemezler. Kişiliklerinin oturması zaman alabilir. Obsesyon eğilimleri vardır. İnatçı ve sabit fikirli olabilirler. Gururlu ve mağrur olurlar. Kolay etkileyebilirler.
Akrep-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar çok iyi araştırmacı veya arkeolog olabilirler. Eğitim hayatlarında hırslı ve kıskançtırlar. Onlara yalan söylemek mümkün değildir. Hemen anlarlar ve acımasızca alay ederler. Duygusal yaşamlarında uzun süreli ilişkileri tercih ederler.
Akrep-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanların maddi yaşamları karmaşık olabilir. Miras konuları ile uzunca bir müddet uğraşabilirler ama sonuçta refah içinde yaşarlar. Tutumlu ve kıskançtırlar. Sahip oldukları her şeye tutku ile bağlıdırlar. Alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler.
Akrep-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar etkileyici veya güzel olurlar. Biraz katı ve acımasız olmalarına rağmen yardımseverdirler. İç dünyalarında olup biteni kimse anlayamaz. Çocuklara karşı sevgi dolu olurlar. Evlilikleri uzun süreli ama karmaşık geçebilir.
Akrep-Yükselen Yay
Neşeli ve cana yakındırlar. Seyahat etmeyi, yabancı ülkeleri görmeyi severler. Yemeye-içmeye meraklıdırlar. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Spor yapmayı severler ama bırakırlarsa kilo alabilirler. İçlerini kolay kolay açmazlar ama açık görünürler.
Akrep-Yükselen Oğlak
Ciddi ve mesafeli görünmelerine rağmen çok arkadaşları olur ve sosyal hayatları renklidir. Dostları ise parmakla gösterilecek kadar azdır. Güvenilir ve sadık olurlar. İş hayatında uyumludurlar. Evlilikleri uzun süreli olabilir. Erken evlenirler.
Akrep-Yükselen Kova
Kariyerlerine önem verirler. Yükselmek için her yolu deneyebilirler. Kimi zaman sıra dışı, kimi zaman tutucu davranışları ile çevrelerini şaşırtırlar. Astroloji, parapsikoloji, sinemaya yetenekleri vardır. Çocuklarına düşkün olurlar ama ihmal edebilirler.
Akrep-Yükselen Balık
Merhametli ve duygusal olurlar. Seyahat etmeyi severler. İdealisttirler. Birden fazla evlilik yapabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Günün birinde meşhur olabilirler. Çocuklarla iyi anlaşırlar. Oyunculuk ve müzisyenliğe eğilimleri vardır.

YAY VE YÜKSELENLERİ
Yay-Yükselen Koç
Yaşamı sportmence ele alırlar. Kendilerini, bulundukları konumu aşmak için çaba sarf ederler. Uzak doğu sporlarına meraklıdırlar. Aktif ve dışa dönük olurlar. Maddi yaşamları ve duygusal hayatları başarılıdır. Adaletsizlikten nefret ederler.
Yay-Yükselen Boğa
Hayatı doyasıya yaşarlar. Doğayı severler. Çiftlik hayatı onlar için idealdir. Duygusal yaşamlarında çekingen değillerdir. Duygularını hemen açıklarlar. Fazla kibar olmazlar. Hatta kabalaştıkları görülmüştür. Kötü niyetli değillerdir. Sanatçı olabilirler.
Yay-Yükselen İkizler
Yerlerinde duramazlar. Çabuk karar verir ve hemen uygularlar. Çoğu zaman bu kararları yanlış olabilir ama şanslıdırlar. Monotonluktan nefret ederler. Ele avuca sığmazlar. Sürekli seyahat edebilirler. Kolay evlenmezler. Hatta müzmin bekar olabilirler. Evlenseler bile sürdüremezler.
Yay-Yükselen Yengeç
Çocuksu ve ürkek olurlar. Sorumluluk almaktan nefret ederler. Evlilikten hoşlanırlar ama mutsuz olurlar. Özgürlük ve bağımsızlık arasında tereddütleri çoktur. İyi niyetli ve yardım sever olurlar. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söylerler.
Yay-Yükselen Aslan
Dışa dönük ve yaratıcı olurlar. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Bu yüzden zor evlenirler. Boşanma riskleri fazladır. Sanat yönleri güçlüdür. Dış görünüme önem verirler. Gelir kaynakları birden fazla olabilir. Çocukları severler ama geç çocuk sahibi olurlar.
Yay-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar otoriteye tahammül edemezler. Aile içinde kendi sözlerinin geçmesini isterler. Duygusal yaşamlarında sadık olmazlar. Entelektüel eğilimleri fazladır. Maddi konularda şanslıdırlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Yabancı ülkelerde yaşayabilirler.
Yay-Yükselen Terazi
Seyahat etmekten zevk alırlar. Aile hayatından çok sosyal hayatı severler. Oyunculuk yetenekleri vardır. Başkalarının haklarını korurlar. Bu yüzden hukuk ve politika alanında başarılı olabilirler. Sanata meraklıdırlar.
Yay-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanların maddi konularda şansları çoktur. Yurt dışı kaynaklı gelirleri olabilir. Aile yaşamları düzensizdir. Mesleki yaşamları ise başarılarla doludur. Zor evlenirler ama sadık ve güvenilirdirler. Kıskanç olsalar bile belli etmezler.
Yay-Yükselen Yay
Çok hareketli ve enerji dolu olurlar. Enerjilerini doğru harcayamazlarsa kendilerini yeme içmeye verip kilo problemleri yaşayabilirler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Her konuda aşırıya kaçabilirler. Neşeli ve girişken olmalarına rağmen içe kapanabilirler.
Yay-Yükselen Oğlak
Felsefe ve politikadan hoşlanırlar. Dış görünümleri mesafeli ve soğuktur ama aslında sıcak kanlı, neşelidirler. Fazla duygusal olmazlar. Erken evlenirler ama boşanabilirler. Maddi yaşamları istikrarsızdır. Aile yaşamları ise huzursuz.
Yay-Yükselen Kova
Bu kişilerin en hassas yönleri özgürlükleridir. Ona dokunulmadığı sürece uyumlu ve iyi niyetli olurlar ama kısıtlandıkları anda her tür çılgınlığı yapabilirler. Tüm kuralları, gelenek ve görenekleri hiçe sayabilirler. Zeki ve neşelidirler. Evlenmeleri güçtür.
Yay-Yükselen Balık
Dünyaya eğlenmek ve gezmek için geldiklerini düşünürler. Dünyanın her yerindeki eğlence merkezlerini bilirler. Sorumluluklar ve hayatın gerçekleri karşısında ya vurdum duymaz bir tavır alırlar veya bunalıma girerler. Çok sevilirler ve severler ama kontrol edilemezler.

OĞLAK VE YÜKSELENLERİ
Oğlak-Yükselen Koç
Hırslı ve lider yapıda olurlar. Dediğim dedik ve inatçıdırlar. Mesleki yaşamlarında başarılıdırlar. Çok iyi yönetici olurlar. Hiçbir şeyden yılmazlar. Bünyeleri sağlamdır. Spor yaptıkları sürece sinirleri sağlam olur. Otoriter ve biraz da sert olabilirler.
Oğlak-Yükselen Boğa
Felsefe ve dinle uğraşabilirler. İnançları kuvvetlidir. Yüksek eğitimde başarılı olurlar. Maddi konularda yeteneklidirler. Biraz cimri olma ihtimalleri vardır. Duygusal yaşamlarında güvensiz olabilirler. Bir kere güvenirlerse ömür boyu sadık olurlar.
Oğlak-Yükselen İkizler
Zeki ve entelektüel olurlar. Psikolojiye merakları vardır. Evlilik ve ortaklıklarda şanslı olurlar ama birden fazla evlilik yapabilirler. Mesleki yaşamlarında süreklilik olmayabilir. Branş değiştirebilirler. Duygusal yaşamlarını gizli tutmayı severler.
Oğlak-Yükselen Yengeç
Çekingen ve kaprisli olabilirler. Buna rağmen çevrelerinde sevilirler. Çocukça korkular taşıyabilirler. Evlilikleri geç olabilir. Maddi yaşamlarında yaratıcı olurlar. Duygusal yaşamlarında ise kıskanç ve tutkuludurlar.
Oğlak-Yükselen Aslan
Gösterişli ve çekici olurlar. Karakterleri sağlamdır ama sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Duygusal yaşamlarının yurt dışı ile bağlantısı olabilir. Çok fazla çocuk sahibi olabilirler veya öğretmen olma ihtimalleri vardır. Güvenilir olurlar.
Oğlak-Yükselen Başak
Yaratıcılıkları zamanla gelişir. Ailelerine düşkün olurlar. Mesleki yaşamlarında çalışkan ve hareketlidirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Erken evlenebilir fakat geç çocuk sahibi olabilirler. Maddi yaşamlarında tutumlu fakat cimri olabilirler.
Oğlak-Yükselen Terazi
Güzel fakat mesafelidirler. Karşılarındaki kişiye güvenmeleri zaman alır. Fedakar olurlar. Ev hayatından çok gezmeyi ve sosyal hayatı severler. Evliliklerinde otorite problemleri yaşayabilirler. Ummadıkları zamanda çocuk sahibi olurlar.
Oğlak-Yükselen Akrep
İçe dönük olabilirler. Maddi yaşamları iyidir. Aile yaşamlarında bekledikleri huzuru geç yakalarlar. Romantik ve fedakardırlar. Mesleki yaşamlarında başarılı olabilirler. Evliliklerinde uyumludurlar. Duygularını ifade etmekte zorluk çekerler.
Oğlak-Yükselen Yay
Dışa dönük ve dürüst olurlar. İsteklerini doğrudan dile getirirler. Maddi yaşamlarında bir türlü tatmin olamazlar. Aile ilişiklerinde mesafeli olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Arkadaşları ile iyi geçinirler. Duygusal değildirler.
Oğlak-Yükselen Oğlak
Karakterleri güçlüdür. Maddi bağımsızlıklarını çabuk elde ederler. Aile içinde kavgacı olabilirler. Duygusal yaşamlarına öncelik tanırlar. Evlilikten hoşlanırlar ve erken evlenebilirler. Mesleki yaşamlarında iyi bir yönetici olabilirler.
Oğlak-Yükselen Kova
Çekingen olmalarına rağmen bunu çok iyi gizleyebilirler. Para işlerinden hiç anlamazlar ve kolay kandırılabilirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Yabancı lisanları iyi konuşurlar. Muhtemelen aşk evliliği yaparlar.
Oğlak-Yükselen Balık
Fedakar ve iyi kalpli olurlar. Kendilerinden yaşça büyük dostlar edinirler. Mesleki yaşamlarında başarılı olup meşhur olma eğilimleri vardır. İyi niyetli olmalarına karşın maddi konularda biraz yırtıcı olabilirler.

KOVA VE YÜKSELENLERİ
Kova-Yükselen Koç
Gözünü budaktan sakınmayan cesur kişiler bu konumda doğar. Yalnız fazlası ile tehlikeyi severler. Risk almaktan zevk alırlar. Arkadaş canlısı olurlar. Basın, yayın, astrolojiye yatkınlıkları vardır. Mesleki yaşamlarında başarılı olurlar.
Kova-Yükselen Boğa
Uyumlu ve sakin olurlar. Ancak mesleki yaşamlarında kısıtlanmaya gelemezler. Bu yüzden serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Aile ilişkileri ve mesleki yaşamlarını idare etmekte zorlanırlar. Skandallardan ve rezil olmaktan çok korkarlar.
Kova-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar zeki ve entelektüel olurlar. Felsefe ve sosyolojiye meraklı olabilirler. Maddi yaşamları inişli çıkışlıdır. Duygusal olurlar ve evlilikte şanslıdırlar. Özgürlüklerine dokunulmadığı sürece evli kalabilirler.
Kova-Yükselen Yengeç
Her zaman genç kalırlar. Olgunlaşmaları zaman alır. Özgürlüklerini elde edebilmek için kırıcı ve isyankar olabilirler. Annelerine bağlıdırlar ancak ondan uzaklaşmak için yaşam boyu mücadele verebilirler. Kimseye kötülük etmezler. Zor evlenirler.
Kova-Yükselen Aslan
Sinirlerine hakim olmakta güçlük çekerler. Otoriteler ile her yaşta problemleri olur. Kimi zaman sempatik kimi zaman antipatik olurlar. Yaşamları monoton geçmez. Sıra dışı herşey ilgilerini çeker. İç huzuru nedir bilmezler. Sürekli diken üzerinde olurlar.
Kova-Yükselen Başak
Zeki ve çalışkan olurlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Masa başı işlerden hoşlanmazlar. Ailelerine düşkün olurlar. Ev konularında şanslıdırlar. Zeki insanları severler. Duygusallıktan hoşlanmazlar. Mantıklıdırlar.
Kova-Yükselen Terazi
Son derece yaratıcı olurlar. Sanata yatkındırlar. Özellikle sinemadan çok hoşlanırlar. Duygusal hayatları inişli çıkışlıdır. Yıldırım aşklarına eğilimleri vardır. Sıra dışı kişilere ilgi duyarlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. İyi dans ederler.
Kova-Yükselen Akrep
Aile içinde düzensizlikten nefret ederler ama bunu sağlamak için çaba harcamazlar. İnatçı ve tutucu olabilirler ama bunu gizlerler. Maddi yaşamlarında şanslı olurlar. İş hayatında da başarılıdırlar. Tüm doğa üstü konulara ilgi duyarlar.
Kova-Yükselen Yay
Neşeli ve sosyal olurlar. Maddi yaşamlarına önem verirler ama kazandıklarını çar çur ederler. Bağımsız ruhlu olurlar. Yurtdışı ile sürekli ilişki içinde olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Mantık evliliğine yatkın olurlar. Gerçekçidirler.
Kova-Yükselen Oğlak
İçe dönük ve güvensiz olabilirler. Derin konular ile ilgilenirler. Sevdikleri işi yaparlar. Yoksa çalışmadan sersefil yaşayabilirler. Sevdikleri konuda başarılı olurlar. Sosyal çevreleri geniştir. Çabuk evlenirler ama zamanla mutsuz olurlar.
Kova-Yükselen Kova
Cesur ve yaratıcı olurlar. Her tür yeniliğe açık rahat insanlardır. Barışçıl ve uyumlu olurlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasına tahammül edemezler. Maddiyattan nefret ederler. Bu yüzden maddi yaşamları düzensizdir. Aşk hayatları maceralar ile dolu olur.
Kova-Yükselen Balık
Varlarını yoklarını insanların iyiliği için harcayabilirler. Bu konuda her tür riski alabilirler. Doğuştan fedakardırlar. Dış görünüşe önem vermezler. Canları ne istiyorsa onu giyerler. Tıp alanında başarılı olabilirler. Meşhur olabilirler.

BALIK VE YÜKSELENLERİ
Balık-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar dışa dönük ve aktif olurlar. Duygusal ve yumuşak yönlerini gizli tutmayı tercih ederler. Bu yüzden sert görünebilirler. Bu onların kendilerini koruma biçimidir. Spora meraklı olurlar. Aile ve evliliklerinde uyumlu olurlar.
Balık-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar sevecen ve arkadaş canlısı olurlar. Arkadaşlarını her şartta korurlar. Sanata büyük bir merakları vardır. Maddi konularda becerikli olurlar. Serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Evlilik hayatında tutucu olurlar.
Balık-Yükselen İkizler
Çok çabuk sıkılırlar. Maymun iştahlıdırlar. Zorda kaldıkları zaman yalan söyleyebilirler. Müzik ve dans konularında başarılı olabilirler. Dış görünüme önem verirler. Sosyal statülerinin sarsılmasından nefret ederler. Eğlenceyi ve seyahati severler.
Balık-Yükselen Yengeç
Hayatın gerçeklerini sevmezler ve kaçabildikleri kadar kaçarlar. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar ama vicdan azabı çekerler. Annelerine ve ailelerine düşkün olurlar. Oyunculuk yetenekleri gelişmiştir. Evlilikleri uzun sürmez.
Balık-Yükselen Aslan
Yaratıcı ve sanatkar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Doğa üstü konulara meraklı olurlar. Özgürlükleri kısıtlanır korkusu ile evlenmeye yanaşmazlar ama çocukları çok sevdikleri için evlenebilirler. Maddi yaşamlarında başarılı olurlar.
Balık-Yükselen Başak
Hayal ve gerçekler arasında gider gelirler. Bazen maddiyatçı, bazen tersi olurlar. Sorumsuz davranışlar sergiler, arkasından şaşılacak derecede sorumluluk gösterirler. Duygusallık ve mantık arasında sıkışır kalırlar. Sanatla ilgilendikleri zaman bu çelişkilerden kurtulurlar.
Balık-Yükselen Terazi
Güzelliklere karşı zaafları vardır. Bu yüzden özel ilişkilerinde hata yapar sonra da vicdan azabı çekerler. Gezmek eğlenmek onlar için hayati önem taşır. Bir sanat dalı ile uğraşmazlarsa mutsuz olurlar. İkili ilişkilerde agresif olabilirler.
Balık-Yükselen Akrep
Mistisizm ile ilgilenirler. Önsezileri çok gelişmiştir. İnsanları anlamakta güçlük çekmezler. Çok iyi sır saklarlar. Bu yüzden iyi psikolog olurlar. Aşk hayatlarında acı çekme eğilimleri vardır. Sevdikleri zaman asla unutmazlar.
Balık-Yükselen Yay
Dışa dönük ve neşeli olurlar. İnsanları güldürüp eğlendirmekten zevk alırlar. Bu yüzden şov dünyasında başarılı olabilirler. Maddi konularda güvensizdirler. Yarın ne olacağım endişesi taşırlar. Aile hayatını severler. Bu yüzden erken evlenebilirler ama bu ilk olmayabilir.
Balık-Yükselen Oğlak
Tüm Balık burçları içinde en fazla ayakları yere basanlar bu gruptan çıkar. Sorumluluk sahibi olurlar. Biraz içe dönük ve kötümser olma ihtimalleri vardır. Güvensizliklerini yenmek için çaba harcarlar. Para onlar için güven demektir.
Balık-Yükselen Kova
Katı kurallardan nefret ederler. Özgürlükleri uğruna her tür riski alırlar. Dış görünümlerine önem vermezler ama ilgi çekicidirler. Sempatik ve cana yakın olurlar. Prensipleri yoktur. Olanları da sevmezler. İyi kalpli ve yardım sever olurlar.
Balık-Yükselen Balık
Bir rüya aleminde yaşarlar. Sanatın her dalına yatkın olurlar. Merhametli ve yardımseverdirler. Acı çekmekten korkarlar. Kimsenin de çekmesini istemezler. Biraz güvensiz olurlar. Cesarete ihtiyaçları vardır. Yüreklendirilmeyi severler.