Archive for Mayıs, 2010

XX-JUDGEMENT

Cumartesi, Mayıs 29th, 2010

The Last Judgement

Gökyüzünden inen melek  SUR’A  üflemektedir, bu şekilde insanlık dünyasal sınırlardan kurtularak, yeniden doğacaktır. Bu borunun sesini duyan ve tabutları denizde yüzmekte olan ölüler ayağa kalkmış, ellerini havaya kaldırarak bu muhteşem görüntüyü izliyorlar. Ön planda, bir erkek, bir kadın ve bir de çocuk görülüyor, hepsi verilen bir dersten nasiplerini alır gibidirler. Geri plandaki üzeri karlı dağlar, mutlak düşüncenin kutsiyetini belirtiyorlar. Kart, ruhun etkisi ile, doğanın yeniden uyanışını, ölümde varolan doğuş sırrını simgelemektedir. Borazana bağlı, haçla resmedilmiş olan bayrak, doğanın dört ana elemanını, yani hava, su, toprak ve ateşi göstermektedir. Bu kart, yanına gelen kartlara göre, çok önemli anlamlar gösterir. Yanında, Kuvvet kartı varsa, kazanılacak olan zafer ya da başarı spiritüeldir, yani ölümden sonradır. Yanında Adalet kartı bulunursa, çok büyük bir şöhret ve başarı gösterir. Kart, Son Hüküm, Yargı Günü ya da Müjde gibi, çeşitli şekillerde isimlendirilmesine rağmen, aynı mesajı vermektedir. Her şey, son gün kararlaştırılacaktır, yargı insanlığı kurtaracak ve yeni bir boyutun eşiğine getirecektir. Kart, astrolojik yönden tüm ateş burçları ile karşıttır. Erkek özellikli, ateş karakterlidir.

Kehanet anlamı: Karar verme, tamamlama. Ün ve başarı kazanmanın verdiği duygu. Yenilenme ve durum değişimi. Sonuç alma ve tüm sorunların yok olması. Uyanış, kişisel şuur değişimi. Haklı çıkma ve fizik sağlığı elde etme zevki. Eğlence. Mental uyanış, faydalı görünüm, yeni düşünme ekolleri ve nihai sonuca ulaşma.<

Ters anlamı: Fırsatların kaçırılması nedeni ile başarısızlık ve ceza görme. Kayıplar, suç ve ölüm korkusu. Umutların kaybolması. Fizik sağlığa uyarı. Yanlış kararlar ve korkaklık, zayıflık. Geçici ün ve başarı.

AY FAZLARI

Çarşamba, Mayıs 19th, 2010

Ay fazları her canlının büyüme evrelerine tekabül eder. Bir Ay döngüsünün dört aşaması vardır ve bunlar dört çeyreğe ayrılırlar:

İlk Çeyrek fazı (Yeni Ay),
2. Çeyrek Fazı,
3. Çeyrek Fazı (Dolunay) ve
4. Çeyrek Fazı.

Ay fazlarını kullanmanın en iyi yolu, onları faaliyetler ve eylemler için “doğru zamanlamada” bir rehber olarak kullanmaktır. Ay döngüleriyle birlikte kendi deneyimlerinizi yazmak (özellikle Yeni Ay ve Dolunay deneyimlerini) en iyi öğretmeniniz olacaktır. Günlük tutmak, doğum haritanızın belli bir evinde meydana gelen farklı Ay fazlarına nasıl tepki verdiğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Yeni Ay fazı Ay ile Güneş’in gökyüzünde birleşmesiyle veya astrolojik bir terim kullanırsak “kavuşmasıyla” başlar. Ayın bu fazı bütün yeni başlangıçlarla ilgilidir ve Yeni Ay’ın düştüğü doğum haritasındaki evin konusuna giren hayat alanıyla ilgili yeni bir projeye başlamak için harika bir vakti gösterir
Yeni Ay’ın etki süresi bir aydır, eğer bir tutulma varsa süre daha uzundur. Yeni Ay (kavuşum, kare, karşıt, 150’lik, sekstil veya üçgenle) bir gezegenle veya doğum haritasının köşeleriyle en çok 4 derecelik bir açı içindeyse (açı ne kadar kesinse o kadar etkilidir), açı alan gezegen veya nokta ile açının türü o ay “harekete geçirilen” konuyu ve bu harekete geçmenin ne kadar kolay veya zor olacağını gösterir (altmışlık ve üçgen açılar akışı ve kolaylığı gösterirken, kare, 150 ve karşıt açı direnmeyi, uyumsuzluğu, üstesinden gelinmesi gereken güçlükleri işaret edebilir).
Diyelim ki doğum haritanızda güneşiniz 27 derece oğlak burcunda ve beşinci evinizdedir. Diyelim ki yılın her yeni Ay’ı doğum haritanızdaki güneşe açı yapacak. Temmuz ayında bu açı bir karşıt açı olsun (karşıt açı bir bütünleme, uyum zorluğunu temsil eder). Güneşiniz 5. Evdeyse yeni ay onun karşıtı 11. evde meydana gelmektedir. Yani 11. Ev, Yeni Ay’ın “vurguladığı” evdir. Yalnızca birkaçından bahsetmek gerekirse bu durum, grup veya örgüt üyeliği ve faaliyetlerini, arkadaşlıkları, umut ve dileklerin peşine düşmeyi, işin ve mülklerin gelirlerini gösterir. Bu Yeni Ay’ın tam karşısında, beşinci evde duran bir gezegen, umutlarınız ve düşlerinizle ilgili bir şeyleri harekete geçirmek isterken (11. Ev, Yeni Ay), çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınızın çok vakit ve dikkat gerektirdiği ve bu ikisi arasında bir denge tutturma gerekliliğini gösterir. Başka bir örnek vermek gerekirse, belli bir gruba veya örgütlenmeye katılmak (11. Ev), kişisel yaratıcı dışavurumunuzu (5. Ev) geliştirecek, ancak ilk önce kendinizi ifade etmenin (5. Ev) risklerine dair korkunuzun üstesinden gelmeniz gerekecektir. Kombinasyonlar veya hangi olayların ortaya çıkacağı kişiden kişiye değişir ve aynı anda birden çok şey söz konusu olabilir. Karşıt açı da kesin olan şeyse, 5. ve 11. Evin temsil etiği konulardaki meselelerde uyum güçlüğüdür.
2. evde bulunan Yeni Ay’ın olumlu bir etki altında olduğu (özellikle 2. Evin, 5. Evin, 8. Evin ve 11. Evin yöneticisinin yaptığı olumlu açılar), tanık olduğum bir başka örnekte gelirde bir artış getirebilir.  Hele işin içinde güneş tutulması varsa, daha da kesin konuşabiliriz (piyango bileti almak için çok iyi bir zaman!).
1. ve 3. Çeyrek Ay Fazları
1.  ve 3. çeyrek ay fazları, transit Ay’ın, transit Güneş’e 90 derecelik, yani kare açı yapmasını temsil eder. Kare açı stresli bir ilişkiyi temsil ettiği için, bu iki faz rahatsızlık verici olayları gündeme getirir. Eğer 1. ve 3. Ay fazları aynı zamanda doğum haritasındaki bir gezegene bir derecelik  açı yapıyorsa, küçük bir kriz durumu olabilir. Eğer doğum haritasındaki bir gezegene sekstil veya üçgen açı yapıyorsa, açı alan gezegen, Ay’ın ev konumunun vurguladığı meselede işe yarayacak olan araçları işaret edebilir. 1. ve 3. Çeyreğin Ay fazının süresi bir haftadır. Bu aşamalar Yeni Ay’dan ve Dolunay’dan sonraki yedi gündür.
Dolunay Fazı
Bu fazda transit Güneş ile Ay gökyüzünde birbirlerinin tam karşısında dururlar ve Ay Güneş’in bütün ışığını yansıtır. Bu faz planların zirve noktasına ulaşmasını ve tamamlanmasını temsil eder. Bu vakit transit Ay ve Güneş’in düştüğü doğum haritasındaki evleri ilgilendiren meselelere son vermek veya faaliyetleri bitirmek için en iyi vakittir. Bu Faz’ın ev konumuyla ilgili üzerinizde çalıştığınız şey, bu vakitte meyve verecektir. Dolunay, genellikle Yeni Ay’ın düştüğü evin karşıt evinde gerçekleşir, bu yüzden Yeni Ay fazında başlayan bir şeyin bazı somut sonuçlar ürettiğini görebiliriz.
Dolunay’ın etki alanı (bir tutulma yoksa) iki hafta kadardır. Eğer Dolunay, doğum haritasındaki herhangi bir gezegene veya haritanın köşelerine 5 derecelik bir orb içinde (kavuşum, kare, karşıt, 150’lik, sekstil veya üçgen) açı yapıyorsa, açı alan gezegen ve açının tipi o ay tamamlanan şey ve tamamlana şeyin ne kadar kolay veya zor olduğuna dair fazladan bilgi verir (sekstil, üçgen açılar kolay ve rahat akışı temsil ederken, kare, karşıt, 150’lik açılar direnmeyi, zorunlu değişiklikleri veya üstesinden gelinmesi gereken güçlükleri temsil eder).
Tutulmalar ya Yeni Ay, ya da Dolunay fazında meydana gelir. Yeni Ay tutulmaları transit Güneş ve Ay gökyüzünde birleştiği (yani kavuştuğu) zaman meydana gelir ve ona Güneş Tutulması denir (Ay Güneş’in önüne geçer). Dolunay tutulması Transit Güneş ve Ay gökyüzünde tam karşı karşıya durdukları zaman meydana gelir ki buna Ay Tutulması denir. Bir Tutulma’nın etkisi Yeni Ay veya Dolunay’dan çok daha güçlüdür. Güneş Tutulması yeni bir başlangıcı temsil ederken, Ay Tutulması tamamlanmayı gösterir. Fakat etki dönemi çok daha uzundur ve tutulmada çok Küüüüt sesi çıkar. Daha güçlü olan bir Güneş Tutulmasının etkisi bir yıldır, Ay Tutulmasının etkisi altı aydır.
Tutulma sırasında doğum haritasında bir gezegene veya önemli bir noktaya 5 derece içindeki açılar da Yeni Ay ve Dolunay için geçerli olan her şey geçerlidir. Burada da açı yapılan gezegen veya nokta ile açının tipi söz konusu tutulmanın etkisi hakkında fazladan bilgi verir.
Bir tutulma söz konusu olduğunda etki süresi daha uzun olduğu için, transitlerin tutulmanın gerçekleştiği dereceye yaptığı açılara bakmak faydalıdır, çünkü diğer transit gezegenler de bir reaksiyon başlatabilir. Özellikle tutulmayı yöneten gezegenin tutulma noktasına yaptığı açıya bakmak gerekir. Örneğin tutulma Aslan burcunda gerçekleşmişse, Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş’in tutulma noktasına yatığı açılara bakmak iyi bir fikir olabilir. Kovada gerçekleşen bir tutulma için Satürn