Archive for Ağustos, 2010

GÖZLERİ VAR GÖREMEZLER

Pazartesi, Ağustos 30th, 2010

12 EYLÜL REFERANDUMUAynı pencereden bakıp ayrı şeyleri görebilmek mi ?yoksa ayrı pencerlerden baksak bile  aynı şeyleri görebilmek mi önemli olan…yada  nekadar bakarsa baksın görememek mi birşeyleri.

Yaşar Nuri Hocanın tasfiri ile Kuran’ı Kerim A’raf 179 da şöyle der

Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.

Bakıp bakıp bir türlü göremeyen yada gördüğünün ne olduğunu anlayamayanlar görmek istediklerinden başkasını görmezler..

12 Eylül’de başka pencereden bakan insanlar evet  veya hayır demek için oy kullanacaklar.

Türkiye Cumhuriyetinin  natal haritası 29 Ekim 1923 saat 20:30 Ankara  olarak çıkarıp o günün transit gezegenleriyle birleştirdiğimizde ortaya pek de iç acıcı bir tablonun çıkmamış olduğunu görüyoruz.

Türk milletini , milletin sağlığını ve dünyaya nasıl göründüğümüzü anlatan 1. evde Yengeç burcunda bulunan köklü değişimlerin planeti Pluto  ile görünen düşmanları ,yabancı devletleri bu devletlerle olan ilişkilerimizi ,ulusun örf ve adetleri, evlilik ve boşanma konularını anlatan 7. evde  transit Plutonun karşıtlığı,çıkar için gücün güç ile çatışmasını ,çıkar için işlenecek cinayetleri, zorlama ve güç kullanarak sağlanacak değişimleri ve değişimlere karşı koyup başkaldıracak halkı ,halk ve devlet karşıtlığını,,,,
Topraklarımızı,tarımı,  madenlerimizi , hava durumu ve  mualefet ile ilgili konuları kapsayan  4. evimizdeki Mars  ile transit Satürn kavuşumu , büyük kayıpları, ulus olarak yaşanacak üzüntü ve hayal kırıklıklarını   devlet içinde kapanmayacak yaraların açılması, hükümetin büyük kan kaybedip gözden düşeceğini gösteriyor.,

Topl
umsal suçları,hastane ,hapishane ve gizli düşmanları konu eden  12.evdeki  Ay’ın transit Satürn’den alacağı sert etkiler psikolojik baskının devam ederek hapishanelerin dolmaya devam edeceğini gösterirken,depresyon ve intihar haberleri manşetlerden düşmeyecek gibi gözüküyor.
Seçimlerde muhalefetin zorlanıp hükümetin kan kaybedeceği ortada..
Gözüken o ki şaibelerle dolu bir evet çıkacak gibi sandıklardan.

Zamanında ulu önderimizin ödül olarak bu millete sunduğu demokrasi ilkesinin nasıl yaralar aldığını göremeyenler umarım artık  geç olmadan gerçekten görmeye ve gördüklerini anlamaya çaba harcarlar.


ASTROBENEFİK ARZU CENGİZ
30.08.2010 DATÇA// 5) { sendMessage(“gtbTranslateLibReady”, {“gtbTranslateError” : true}); return; } setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () { lib = google.translate.TranslateService({}); sendMessage(“{EVT_LOADED}”, {}, []); var data = document.getElementById(“gtbTranslateElementCode”); data.addEventListener(“gtbTranslate”, onTranslateRequest, true); data.addEventListener(“gtbTranslateCheckReady”, onCheckReady, true); data.addEventListener(“gtbTranslateRevert”, onRevert, true); checkLibReady();};function onCheckReady() { var ready = lib.isAvailable(); sendMessage(“gtbTranslateLibReady”, {“gtbTranslateError” : !ready});}function onTranslateRequest() { var data = document.getElementById(“gtbTranslateElementCode”); var orig = data.getAttribute(“gtbOriginalLang”); var target = data.getAttribute(“gtbTargetLang”); lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) { sendMessage(“gtbTranslateOnProgress”, {“gtbTranslateProgress” : progress, “gtbTranslateFinished” : opt_finished, “gtbTranslateError” : opt_error});}function onRevert() { lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName(“head”)[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement(“head”)));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement(“script”);a.type=”text/javascript”;a.charset=”UTF-8″;a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement(“link”);a.type=”text/css”;a.rel=”stylesheet”;a.charset=”UTF-8″;a.href=b;f(a)}function _isNS(b){b=b.split(“.”);for(var a=d,c=0;c<b.length;++c)if(!(a=a[b[c]]))return false;return true}function _setupNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c

Başak Burcu

Cumartesi, Ağustos 28th, 2010

BAŞAKLAR

Kişisel Özellikler
Başak burcunun astroloji yorumları genellikle kötüdür. Yukarıdaki şiir Başak’ı ukala, soğuk ve keskin bulan kişilerin dile getirdiği onun tipik müşkülpesent, hastalık hastası olma eğilimlerini anlatır. Fakat ayrıştırıcı zihinsel görüsüyle nadir rastlanan bir kavrayış yeteneğine sahip olan bir burçtur ve ancak Başak özeliklerini kullanarak kaba yüzeyin altına inip bakire’yi bütün ihtişamıyla görebiliriz. Kadim kaynaklara göre Başak insana saflık ve zarafet, büyüleyici bir ifade tarzı, diplomasi, kelime ustalığı, ayrıştırıcı bir zeka, araştırmacılık eğilimleri, soruşturma ve analiz yeteneği, beceriye dayanan yaratıcılık ve doğanın gizemlerini keskin bir biçimde kavrama hediyelerini bahşeder. Çocukluk yıllarında bir çekingenliğin esiri olan Başaklar, genellikle bu hoş niteliklerin değerini görmez ve dikkat çekmekten kaçarak tek başına kendini rahat hissetmeye dair muazzam kapasitelerine sığınırlar.
Başak’ın temel kişisel özellikleri, burcun gezegen sel yöneticisinin getirdiği çevik zekâyla uyarılmış üretken yaratıcılık ve toprak elementinin pratikliğine dayanır. Hem element hem de yönetici burcu ‘soğuk ve kuru’ yapar. Tıpkı doğanın meyve verdikten sonra onu koruma aşamasına çekildiği sonbahar mevsimi gibi.
Ilımlı bir mizaç olan ‘kuruluk’ duygusal alıcılığı engeller. Birçok güneş burcu yorumları Başak’ın karakterinde bir eksiklik olarak tutkusuz ve soğuk tepkilerden bahseder ve bu burcu diğerlerinden ayıran duyguları kontrol altında tutma yeteneğinin entelektüel netliğin bir şartı olduğu gerçeğini göremez. Aklın netliği ancak çelişik duygusal bağlardan kurtulunca ortaya çıkabilir. Yine de tutkularını kontrol etme yönünde haklı bir üne sahip olsa da Başak halden anlamayan, duyarsız bir burç değildir. Özde nazik ve düşünceli olarak başkalarını düşünme çok sık görülen bir özelliktir ve küçük beklentiler ve talepler, başakların listelerinde hayli önemli bir yer tutar. Başak sezgisel kavrayıştan da uzak değildir. Psişik izlenimleri kolayca alabilen ve aklın pek anlamadığı ruh hallerine bürünen su burçlarından bağımsız olarak Başak, karmaşık şeyleri analiz etme ve yüzeysel sunumlara nüfuz edebilme becerilerinin yardımını alan güçlü bir içgüdüsel tepki sayesinde güvenilir içgüdüsel izlenimler oluştururlar (enerjileri karınlarından gelir). Sonuç çabucak iyi bir yargıya varma ve onu pratik meselelere uygulamadır. Basitlik ve uyum duyumuna sahip olarak Başaklar yeniden düzenleme, örgütleme ve kaosa düzen getirme yoluyla ortamlarında çabasız hareket ederler. Bir odadan geçerken yolunun üstündeki dağınık eşyaları toplayan ev hanımından, iletişim akışının nerede düğümlendiğini görmede usta iş analistine kadar bütün Başaklar, ilgilenilmediği zaman büyük sorunlara yol açan ‘küçük şeyleri’ çözmede maharet sahibidirler.
Soğukluk bir mizaç olarak edilgenlik ve katılık getirir. Bu durum diğer toprak burçlarına göre Başak için daha az sorun yaratır. Hareketi hafifleten, zihinsel esneklik veren ve daha çabuk tepki sağlayan Merkür sel etki nedeniyle bu burç, Boğa ve Oğlak arkadaşlarından beklenenden daha hızlıdır. Pratiklik ve gerçekçilik gibi toprak niteliklerine sahip olan Başaklar uygulamada yeri olmayan soyut teorilere pek ilgi duymazlar; ne de birçoklarının onları suçladığı gibi gerçekçi olmayan mükemmellik düzeylerine tırmanmaya çalışırlar. Bir toprak burcu olarak Başak nihai olarak idealist değil gerçekçidir; eğer onlara mükemmeliyetçi deniyorsa, bunun nedeni sadece çaba gösterme ve tutarlı olma eğilimleridir. Başaklar kötü standartlara burun kıvırırlar, uzun ve yoğun çalışırlar ve başkalarından da aynı şeyi beklerler. Fakat unutulmaması gerekir ki idealleri eldeki zaman ve kaynakla dengeleme gibi bir becerileri olmasaydı isabetli kararlarıyla ünlü olmazlardı. Bu konuda başaklar özel bir yeteneğe sahiptir ve bütün şartlar altında etkili bir plan yapma ve bu planları gerçekleştirmeye uygun çalışmalar yapma ve en tatmin edici beklentileri bulma konusunda sonuna kadar güvenilirlerdir.
Böylesine güçlü algılar, imrenilesi uygulama yetenekleri ve diplomatik ifade tarzlarıyla Başak burçlarının otoriter konumlara kolayca yükselmek ve maddi başarı kazanmak konusunda çok iyi donanımlara sahip olduğunu düşünebiliriz. Oysa çok nadiren iktidar veya refah peşinde koşarlar; genellikle daha yüksekten uçmak isteyenlerin kanatları altına rüzgar üflemek onlara daha fazla mutluluk verir. Analiz yeteneklerini besleyen kuru mizaçları halkın ilgisini reddeder ve ne pahasına olursa olsun sahnenin merkezinden kaçar. Sorumluluğa sarılırlar, ancak onu almaktan hoşlanmazlar. Mütevazı bir yapıya sahip oldukları için kendi yeteneklerini olduğundan az görürler ve girişimci ruhlar için gerekli ‘sonunda kıyamet mi kopar’ türünden risklere ve kumar oynamaya karşı çok ihtiyatlı olup kendilerini oturmuş bir ölçütle değerlendirebilecekleri önceden belirlenmiş bir çerçeve içerisinde hareket etmeyi seçerek genel kabullerin dışına çıkmazlar. Genellikle yalnızca ideal sekreterler olarak küçük görülen Başaklar yönetici konumlarda da harika işler başarabilirler; ancak bu genellikle oturmuş prosedürleri olan büyük şirket kimliğinin ve başvurulacak daha yüksek bir otoritenin altında olur. Başakların destek verici konumları aradıklarını söyleyemeyiz, ancak buralara konduklarında tatmin olurlar ve toplumda önemli bir rol oynar görünen bir şeye hizmet etmekten büyük gurur duyar ve kendilerine bu yüzden saygı beslerler. Kimileri için bu bir evlilik yemini, kimileri için ebeveynliktir; ya da endüstri, vakıf, hayır kurumları, din, siyaset araştırma alanları da olabilir. En göze çarpan Başak bireyleri bile bu özelliğe sahiptir. Klasik bir örnek Kraliçe I. Elizabeth’tir. O büyük bir kişisel ihtişama ve çok yüksek bir otoriter konuma kavuşmuştur, ancak gücünü sorumluluklarını yerine getirme ve ülkenin ihtiyaçlarına hizmet etmekten toplamıştır.
Aynı şey aşkta da geçerlidir. Başak’ın soğuk tutumunun ancak çok az kişinin burcun tutku yükseklerine yükselebildiği imkânsızlık ölçüsünde yüksek romantik ideallerden kaynaklandığı sık sık ileri sürülmüştür. Kesinlikle çapkınlık burcu değildir bu burç ve doğal ayrıştırıcı zekaları onları başka yerde çok dikkat çekecek sahte kişiliklerden etkilenmelerini engeller. Ama doğru şartlar altında Başak da Zodyak’ın diğer her burcu kadar tutkulu ve romantik olabilir. Sorun şu ki Başak gündelik hayatın sorumlulukları ve pratikliğiyle çelişen aşk mevzularında kendini rahat hissetmez. Gerçekten çok etkilenmiş, kalplerinde acı içinde olabilir; ancak bütün burçlar arasında düşlerinin partneriyle duygusal bir bağ umudu içinde hayatlarını tanımlayan yapıyla ilgili şeylerden vazgeçme ihtimali en düşük burçtur. Başka insanlara rahatsızlık verecek münasip olmayan zevklere dalma iradeleri eksik olduğu için, genellikle ben merkezli çıkarları takip ettikleri zaman hissedecekleri stres yerine kendini sınırlamanın yükünü kabul ederek, olaya karışan herkesi memnun edecek pratik bir çözüm isterler. Başka burçlara dünyaya bir kere geldiğimizi ve önce kendimizi düş
ünmemiz gerektiğini anlatabilirsiniz, fakat Başak’ı değil. İster iyi ister kötü, etraflarındaki her şeye içsel olarak bağlı olduklarını bilmeleri onları yerinde tutar.
vurumuna uygulayabiliriz. Yöntem sel sınıflandırma merakı sadece bunun bir tezahüründen ibarettir. Bu durum burcun ana temalarından biri olarak depolama nesnelerini ve yerlerini işaret eden tradisyonel yazarların açık bir biçimde gözlemlediği bir şeydir.

Başak’ta yücelen gezegenler:
Merkür
Burç ve yükselen yöneticisi olarak

Venüs
Gündüz üçlü yöneticisi olarak. (Venüs gündüz haritalarında biraz güç kazansa da, düşüşte olduğu Başak’ta yine de kötü durumdadır.)

Ay
Gece üçlü yöneticisi olarak

Başak’ta düşen gezegenler:
Jüpiter
Zararlı

Venüs
Düşüş

Tipsel özellikleri
Başak orta boyludur, fakat Merkür tarafından yönetildiği için yapı ince ve düz, keskin çizgilere sahiptir. Dudaklar incedir, alın yüksek olabilir, gözler küçük ve delicidir. Saç genellikle koyudur. Hareketle hızlı ve hafiftir. Ses alçak ve tizdir. Başak temiz, düzenli, basit tutucu ve gereğinden az vurgulanmış bir tarza sahiptir.

Geleneksel Yöneticilikler
Yön:
Bütün toprak burçları Güney’le ilgilidir. Başak güneybatıyı gösterir.
Anatomi:

Başak ilke olarak karın bölümünü kapsar, diyafram ve diyafram altındaki yumuşak doku ve dalak dahildir. Yengeç karın kısmını yöneticisi olsa da Başak’ın da burada önemi vardır ve karın altındaki göbek, kalın ve ince bağırsaklar dahil olmak üzere organları yönetir.
Hastalıklar:
Başakların hassas bir sindirim sistemleri vardır, buradan kaynaklanan bitki tedavileri ve besinle ilgileri kendi bedensel ihtiyaçlarını iyi kavramalarına neden olur. Bozuk bir sindirim sistemi bütün fiziksel sağlığı üzerinde güçlü bir etkide bulunacaktır. Eğer kaygı ve endişe yaşıyorlarsa, bunlar, en kolay karın ve bağırsak bölgesindeki rahatsızlıklarda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu burç karın ağrısına, ülsere, gaz/kolik, gastrit, hassas bağırsak, kabızlık ve bağırsak engellerine yatkındır. Ayrıca geleneksel olarak bağırsak kurtlarıyla (ve genel olarak iç parazitlerle), dizanteriyle ve depresyon, yorgunlukla sonuçlanan melankolik hastalık hastalıklarına ve sadece akılla bulmakta güçlük çekilen kaygı sonucu depresyona eğilimli görülür. Cuppeper, ‘dalak sertleşmesini’ Başak ile ilişkili bir tıbbi sorun olarak görür; dalak melonkolik mizacın merkezi organıdır ve tutma erdemiyle ilişkilidir. Bütün toprak burçları melankolik mizaca sahip oldukları için kabızlık ve blokaj gibi genellikle tutma hastalıklarından mustariptirler. Geleneksel tıb terimi ‘hypocondriak melankoli’ buradan gelir. Pupokhondrian göğüs kemiğinin altındaki (Yunanlıların melonkolik mizacın merkezi olarak gördükleri) dalağı da dahil kapsayacak şekildeki karın bölgesidir. Dolayısıyla Başakların hastalık hastalığı herhangi bir sebep yokken kişinin hasta olacağına dair mesnetsiz bir kuruntu değil, içgüdüsel bir bilgiye dayanır.
Yerler:
Bütün toprak burçları gibi Başak aşağıda, zemine yakın yerleri gösterir. Ayrıca tarım, hasat ve tarımsal depolama yerleriyle, özellikle mandıra, tahıl ambarı, bira fabrikaları, mısır tarlaları, saman depoları, seralar, arpa, buğday ve bezelye ile bağlantılı yerler veya peynir ve tereyağının depolandığı yerlerle ilişkilidir. Evin içinde muhasebe, depolama ve araştırma ile ilgili yerleri ve nesneleri gösterir. Birincisine örnek: kütüphaneler, kitap rafları, kitaplar, kalemler, okuma ve yazma enstrümanlarının bulunduğu yerler, (daktilo, bilgisayarlar ve kelime işlemcileri), kırtasiyenin saklandığı yerler. İkincisine örnek: dolaplar, klozetler, kabinler, çekmeceler, ilaç kutuları (ve sağlıkla ilişkisinden dolayı ecza depoları).

Başak ayrıca tümüyle özgeci amaçlara hizmet eden nesneleri veya ayanları gösterecektir: depolama, tamir etme, düzeltme yerleri, dikiş, örgü makineleri ve aletleri ve evlerde hizmetçi bölümleri.

Modern yazarlar burcu ev hayvanlarıyla, küçük hayvanlarla ve veterinerlik hizmetleriyle de ilişkilendirmiştir.

Ülkeler ve Şehirler:
Türkiye, Güney Yunanistan, Atina, Irak, Bağdat, Hırvatistan, Afrika, Kudüs, Güney-batı Fransa, Toulouse, Paris, Lyons, Rhodes, Almanya’da Heidelburg, İsviçre’de Basle, İtalya’da Brindisi

Renkler

Lilly’e göre Başak mavi puanlı siyah renkle temsil edilir. Diğer yazarlar onu beyazla ilişkilendirmiştir. Genel olarak Başaklar dekor ve kıyafetlerde canlı renklerden kaçınır ve belirsiz tonları, gri tonlarını ve toprak renklerini seçerler.

Taşlar ve Metaller:

Taşlar ve metalar burçların değil, gezegenlerin yönetimi altındadır, bununla birlikte Başak’ın Merkür ile ilişkisinden dolayı genellikle agat, Süleymani taşı, çeşitli renklerdeki taşlarla bağı vardır. Agat özellikle Başak’a uygun görünüyor. Çünkü metafizik özelliğinin sindirime yardım edip yazarlıkta yardımcı olduğu söylenmektedir.
Geleneksel Tanımlar:
Kısır:

Kısır burçlar İkizler, Aslan ve Başak’tır. Bu burçlar hamile kalma güçlüğüne veya beşinci ev çizgisinde görüldüğüne az sayıda çocuğa işaret edebilir.

İnsani:
İnsani burçlar insanla temsil edilen burçlardır. (Terazi’nin bu sınıfa girmesinin nedeni, onun bir insan eli tarafından tutulduğunun varsayılmasıdır.) Bu burçlar sosyal becerileri ve entelektüel yetenekleriyle bilinirler. Bunlara aynı zamanda ‘insansı’ veya ‘kibar’ burçlar da denmiştir. Bu burçlar İkizler, Başak, Terazi ve Kova burçlarıdırlar.

Çift Bedenli:

Çift bedenli veya çifte cesetli denilen burçlar iki şekil tarafından sembolize edilenlerdir. Bütün değişken burçlar iki bedenlidir: İkizler: ikiz kardeşler; Başak, Kuş ve Bakire; Yay, insan ve at; Balık, iki balık. Bunlar mevsimleri birleştiren ayları temsil eden burçlardır ve insanın esasta uyumlu olan ve şu veya bu şey olabilen ikili doğasın gösterirler. Bu nedenle değişken burçlara tradisyonda ‘avam’ ismi takılmıştır.

http://www.skyscript.co.uk

http://www.renaissanceastrology.com/

XIV-TEMPERANCE

Çarşamba, Ağustos 18th, 2010

Yaşamımdaki kutupları uzlaştırdıkça güçleniyor ve bütünleşiyorum.

Dördüncü Sır olan İmparator fiziğin temeli ise, On Dördüncü Sır da zihnin temelidir. Kanatlı bir melek,bu melek MiKAİL’i temsil etmektedir, su kenarında bir ayağı suda, bir ayağı kıyıda, ayakta durmakta ve elindeki bir kupadan, diğer bir kupaya su dökmektedir ;Hayatın özünün şuuraltının gümüş kupasından şuur üstünün altın kupasına veya görünmeyenden görünene doğru doldurmakta sonra tekrar boşaltmaktadır.Bu ruhun maddeye girişi ve maddenin ruh üzerinde ki tesiri ile geçmişin an içinden geleceğe doğru akışını anlatmakta.

Göğsündeki sembol,fiziksel tezahürün dört köşeli gerçeğini gösteren kare içinde,ruhun yukarı doğru bakan üçgeni görülmekte. Bu sembol Tarot’un kutsal kitabının da işaretidir., kupadan kupaya dökülen su hayatın özüdür. Karttaki akarsu, zekânın aslı, geçmişin geleceğe doğru akması olarak tanımlanabilir. Yay burcuna karşıttır ve ateş elementidir..Burada ayrıca yaratıcı sistemin artı ve eksi kutupları arasında gidip gelen insan hayatının kuvvetlerinin akışını sembolize eder.Bu durum semavi kuvvetlerin Ay altı alemine inişini gösterir.

Uyum, denge, ölçülülük, kararlılık, kişinin kendisiyle uzlaşması, çevreyle uyumlaşma.

Kehanet anlamı: Ölçülülük, ekonomi, adaptasyon, tutumluluk ve irade. İş birliği, iyi bir yönetim, yaşam, canlılık ve spiritüel uyanıklık. Bazen, zengin bir evlilik.

Ters anlamı: Başarısız iş birliği, ayrılım, çıkar çekişmeleri, dinsel konular. Kötü tavsiyede bulunan arkadaşlar. Potansiyelin acemice kullanılması.Kendini kontrol edememe.

VIII-Strength(Güç)

Salı, Ağustos 17th, 2010

Rider-Waite-Smith Tarot destesinde

Güç

Waite destesinde, 8.sırada yer alır. Diğer destelerde, 11. sıradadır, anlamı aynıdır. Kartta başının üzerinde, ölümsüzlüğün sembolü olan 8 sayısını taşıyan bir kadın , aslanın ağzını kapatmaya çalışmaktadır. Aslanın başından beline kadar sarılı bir çelenk vardır, bu sembol, sınırsız güçleri dahi yenebilen arzuların birliğini simgeler. Bu anlam, tüm engellerin yok olması ve her tür karşıt etkinin ezilmesi şeklindedir. Astrolojik yönden, Terazi burcuna karşıttır. Erkek özellikli ve hava karakterlidir.

Hayvansal doğamızda hırsları ve enerjileri cesarete dönüştürmek, öz farkındalık, yaşamı kabul etmek, yaşama gücü, kibir, arzu ve tutku anlamındadır
Bu kart içgüdülerimizi sahte ahlaki değerler arasında gizlemenin esas hedefimiz olmaması gerektiğini gösterir.

Kendini disipline sokmak, kuvvet ve dayanma gücü. Enerji, manevi güçlerin kullanımı ve maddi güçlerin önüne geçilmesi. Hareket, cesaret ve aşk nefreti. Yüksek ideallerin dünyevi ihtirasları aşması. Cömertlik ve ahlaki zafer. Şartların ve yaşamın üstünlüğü. Doğrunun güçlü olduğu inancı ve cesaretli olma. Düşünsel güç.

Ters anlamı: Maddi düşüncenin, manevi düşüncelere üstün gelişi. Zalimlik ve gücün kötü kullanımı. Uyuşmazlık ve düşünce ayrılıkları. Bazı yorumculara göre, bu kartın ters anlamı yoktur, çünkü kuvvet her zaman güçlüdür.

Kart yorumu..İsinize tüm enerjiniz ve tutkunuzla bağlanacaksınız. Üretkenliğiniz had safhada olacak ve basarinizi pekiştirecektir. Güç ayni zamanda önemli bir değişikliğin habercisidir. Düşmanlarınızı etkisiz hale getirebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. İlişkilerinizde tutkulu bir dönem yaşayacaksınız. Bir güç alanına adim atacağınızı bilmelisiniz. Bu alan size enerji, canlılık ve içten gelen bir güç kazandıracak. İstediğiniz kişiye neşe ve tutkuyla yaklasın, kazanabilirsiniz..

XVI – THE TOWER( KULE)

Salı, Ağustos 17th, 2010


Kendi sınırlarım ve yapılarım yıkılıyor, çünkü artık onlara sığmıyorum.
-Ani Değişim,İmha,Özgürlük

Kartta, bir yıldırımın isabeti ile çatısı yıkılan bir kule görülür.  İnsanlar ve ateş parçaları aşağıya düşmektedirler. Kule insanın Kozmik olana yükselme ümidini gösterir. Dünyadan bir Kozmik bilince doğru yükselmede bir tehlike baş gösterebilir ki bu tehlike bu amblemin sembolizmine işlenmiştir. Kuleden bir erkek ve bir kadının düştüğünü görürüz. Kule’de düşüş olumsuz ve yıkıcı görünmektedir. Çünkü ruhani algılamanın gelişmesi için, bu iki deneyimli de yüzleşilmelidir.eskimiş düşüncelerin yıkılması, cahilliğin ve materyalizmin manevi gerçekler karşısında çökmesi simgelenmektedir. Kulenin üzerinde görülen taç, materyalist düşünceyi belirler. Bazı yorumlarda, bu karta, “yıkılan kule” yerine Tanrının Evi denmektedir. Önceki kartın aksine, yani karanlıkların efendisi Dionisos’a karşıt olarak, ışığın kaynağı ve Tanrısı olan Apollo’ya atfedilmiştir. Arabi sayı sistemine göre, kartın toplam sayısı olan 7, kudretin ve pozitif gücün simgesidir. Bir diğer tanımda, kulenin tepesine gelen yıldırımın Tanrı’dan veya cennetten geldiği belirtilir. Sonuç olarak, geçerli realiteye olan dinamizmin kaybedildiği anlatılmaktadır.


Anlamı: İnşa ettiğimiz eski güvenli yapıların beklenmedik bir şekilde yıkılışı ve yeni için yer açılışı.  Özgürleşmek, öz farkındalık Anlaşmazlıklar ve beklenmeyen felaketler. Sefalet, keder, rezalet, fakirlik. Eski bilginlerin çökmesi. Yararlı sonuçların, ancak kötü bir olaydan sonra ortaya çıkması. Bu kart ters olduğu zaman kuvvetlidir.

Ters anlamı: Zulüm, sıkıntı, baskı, kendini bozma ve yıkma. Hapis ve kaçınılmaz dert