GÜNÜN TAROT KARTI VE GÜNÜN SAYISI


Biliyorsunuz her gün o güne ait tarot kartı ve günün sayısı hakkında yazıyorum. Dün aldığım bir e-posta’da,bu sıralar neden hep aynı kartı çektiğimi sormuş bir okuyanım:)

Böyle düşündüğüne göre, birçok kişide aynı düşünceyi taşıyor mutlaka. Oysa benim, günün sayısı ve kartını belirlemek gibi kendime ait bir seçeneğim yok. Olamaz da zaten.

Hepimizin yaşam amacı ,yaradılışın sırlarına vakıf olmak,kendimizi arındırıp geliştirmek ve mükemmele ulaşmak ve bu suretle Tanrıya yakın olmaktır. Ezoterik bir anlayış olan Kabalada’da hayat ve yaradılışa dair çok önemli boyutlar ve bilgiler vardır.

Kabala bilgisinin ilk yazılı metni olduğu kabul edilen Sefer yaradılışın hikâyesini Sefirot la anlatır. Yaşam Ağacı da denilen Sefirot 10 sefiradan meydana gelmiştir. Sefirot, üç sütun halinde, alt alta sıralanmış sol ve sağda üçer, ortada ise dört sefira olacak şekilde konuşlanmıştır. Sütunların ayrıca Bilgeliği, Kuvveti ve Güzelliği temsil ettikleri söylenebilir. Bunlar evrenin üçlü temelini oluşturur; çünkü her şeyin kökeninin üç olduğu yazılmıştır. 22 yol, İbrani alfabesinin harfleridir ve tarot destesinin Büyük Sır kartları bunlara tayin edilmiştir.

Kabala felsefesinde harflerin özel bir önemi vardır. Harfler ve sayılar birer sembol olarak kullanılır ve bu yolla varlık birliği yani Tanrının birliği (Vahdeti Vücut) anlatılmaya çalışılır.

Alfabenin (İbrani alfabesinin) her harfine Numerolojik bir değer verilir. Böylece her sözcüğün belirli bir sayısal değeri olmasının yanı sıra, sayısal değeri birbirine eş olan birçok sözcük olabilir, yani herhangi bir sayı birkaç sözcüğü temsil edebilir. Aynı sayısal değeri taşıyan sözcükler birbirine eş olarak kabul edilirler. Her sayının karşılığında da o sayının değerini taşıyan bir Tarot kartı vardır.

Tarot destesi Büyük Arkana (22 kart) ve Küçük Arkana (56 kart) olarak ikiye ayrılır.

Büyük arkana özel ve anlamlı durumları tanımlamaktadır. Romen rakamlarıyla 0 ve 1–21 olarak numaralandırılmışlardır. Bu destede, Deli, Büyücü, Başrahibe, İmparatoriçe, İmparator, Başrahip, Aşıklar, Savaş Arabası, Kuvvet, Münzevi, Kader Çarkı, Adalet, Asılmış Adam, Ölüm, Denge, Şeytan, Yıkılan Kule, Yıldız, Ay, Güneş, Uyanış ve Dünya kartları bulunmaktadır.

Bu kartlar hayattaki derslerin manevi anlamlarını gösterir. Kartlar ayrıca, psikolojik karakterin, maneviyat ya da ruhumuzun farklı kısımlarının tasvirleridir.

Küçük Arkana ise 56 karttan oluşmaktadır. 10 kart Asalar, 10 kart Kılıçlar, 10 kart Kupalar, 10 Tılsımlar ve geriye kalan 16 kart ise Saraylı Kartlarıdır. Küçük Arkana günlük yaşamımızdaki koşulları ve olayları anlatır.

Günün sayısı ve Tarot kartı ise yol gösterici bir nitelik taşımaktadır

Tarot’u arkasındaki felsefe, tüm gelecek olayların kendi inisiyatifinizle değişebileceğidir. Tarot kartları yaşamdaki yolumuzu değiştirmeyecek olursak önümüzde var olan olasılıklarla ilgili bizi teşvik eder ya da uyarırlar. Tarot bizi düşündürmek, ona göre tavır almamızı ve gerekiyorsa gelecek olayları değiştirmemizi sağlamak için vardır. Tarot hiç bir zaman neyin olacağını söylemez, o olması muhtemel olanı söyler. Örneğin bugün

17 Nisan 2012

Tüm sayıları topluyoruz çıkan ilk rakam günün Tarot kartını veriyor.

1+7+4+2+1+2=17

17  Numaralı Tarot Kartın karşılığı THE STAR;

Günün Tarot kartı The Star uzun vadede bazı planlarınız olduğunu ve yeni girişimlerde bulunmak istediğinizi  gösterir. Bu kart bir olayın olumlu yönde gelişeceğini de müjdeler. Ama unutmamak gerekir ki; ektiklerimizi biçtiğimiz özel bir dönemden geçmekteyiz.

Tembellik ve yetersizlik duygusu ile önünüze çıkan fırsatları kaçırabilirsiniz.

Günün sayısı ise; Numerolojide olduğu gibi tek sayı kalana kadar toplama işlemini tekrarlıyoruz.

 1+7=8

Açıklamalarım umarım ki yeterli gelmiştir..

 

Sevgi ile….

Arzu Cengiz

AstroBenefik

Be Sociable, Share!