SAYILAR VE ANLAMLARI-İKİ

2-Duad Geometrik  açıdan, Monad’ı(1) tek  bir nokta olarak ele alırsak, Duad iki noktadan meydana gelir. İki noktanın arasındaki en kısa yol, düz bir çizgidir. Ortada sabit bir birinci noktanın etrafında bir ikinci noktanın eş mesafede döndüğünü kabul edersek, o zaman birinci noktanın etrafında bir daire çizilmiş olur. Ortaya çıkan şekil, ortası noktalı bir dairedir.

 
Matematikte, negatif ve pozitif sayıları biliriz. Aynı şekilde, bir çok somut ve soyut kavram ve ilkeler zıt takımlar şeklinde görülür: Dünya – öteki âlem, güneş – ay, dişil – eril, sıcak – soğuk, gündüz – gece, iyilik – kötülük, siyah – beyaz gibi ikilikler ile vurgulanır. Tabii, bazı ayırımlar izafidir. Örneğin, bizim sağımız, karşımızda duran başkasının solu olabilir; bizim için soğuk olan, kutupta yaşayan biri için sıcak olabilir; bize iyi olan başkası için kötü olabilir. Nitelikler, ancak birbirine kıyasla zıttır ve karşılıklı tezatlı iletişimler kutuplaşma yaratırlar. Bu yasa en bariz şekilde mağnetizm, elektroliz ve yerkürenin manyetik kutuplarında görebiliriz. Kutuplaşmada zıtlık kavramının bir yasa olarak işlediğini görebiliriz, o halde 2  KUTUPLAŞMA YASASI’nın anlatımıdır.

Eski Mısır , ırkları ,ulusları ve felsefecileri derinden etkileyen ezoterik ve okült  öğretilerin kaynağıdır.Kadim Mısırda bilgelikte geçilemeyen ve emsallerine nadiren rastlanan büyük hocalar ve üstatlar yaşardı. Hermes Trismegistus ,Mısırın ilk dönemlerinde yaşamış olan Astrolojinin kurucu,simyanın kaşifi okült irfan babası üstatların üstadı yol göstericiydi.Bu gezegendeki son enkarnasyonunda Mısırı ziyaret ettiği tarih tam olarak bilinmese de Musa’dan önce yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.
En yüksek otoriteler İbrahim’in mistik bilgileri Hermesten aldığını ileri sürerler.
Bu yaşam planından göçtükten sonra Mısırlılar Hermesi tanrı mertebesine yükseltmişler ve ona Thoth adını vererek tanrılarından biri yapmışlardır.
Bilgelik Tanrısı Hermes adını verdikleri asırlar boyunca saygıyla andıkları bu yüce ruhun bu günlere kadar uzanan bilgelik öğretileri 7 ilkeye dayanmaktadır.
1 Zihinsellik Prensibi
2 Tekabül prensibi
3 Titreşim Prensibi
4 Kutupluluk Prensibi
5 Ritm Prensibi
6 Sebep Sonuç Prensibi
7 Cinsiyet Prensibi
 
 
 
Kutupluluk İlkesine göre
 
Her şey ikilidir(dual), her şey iki kutba sahiptir,
her şeyin kendi zıtlık  çifti vardır
benzeyen ve benzemeyen aynıdır,
zıtların doğası birdir,dereceleri farklıdır,
uçlar buluşurlar,bütün hakikatler yarım hakikatlerdir,
bütün paradokslar uzlaştırılabilir.
 
Be Sociable, Share!