Posts Tagged ‘SAYILARIN GİZEMİ’

SAYILAR VE ANLAMLARI-ON

Cuma, Kasım 19th, 2010

10-DECAT  Pisagorculara göre en yüce sayıdır.Pisagor 10 sayısnın sayının doğası olduğunu söylemiştir,Çünkü bütün uluslar ona koşar ve ona ulaştıklarında tekrar Monada dönerler.Decat hem sema hem de Dünyadır.On, güç veren, onur ve saygı kazandıran tanrısal bir sayıdır. O, tamlığı, mükemmelliği temsil etmektedir. Bütün sayıları içeren sayıdır.Hermetika’da şöyle geçer: “Mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir.”
Sayılar topyekûn bir ahengi ve dengeyi temsil ederler. Tamamlayıcılardır. Sayılar hakkında detaylı bilgi için Hayat Ağacı sembolizmasının incelenmesi faydalı olacaktır. Denge evrenin yasasıdır. Bilgelik, sevgi ve güç unsurlarını dengeler. Aslında bilgelik gücün sevgi ile kullanılmasıdır.


SAYILAR VE ANLAMLARI-DOKUZ

Cuma, Kasım 19th, 2010

9-Dokuz, bilgeliği, ahlaki değerleri, verimliliği simgeler.Noel Baba’nın 9 Ren geyiğinin adı,Şık,Dansçı,Zıp Zıp,Huysuz,Yıldız,Eros,Öfkeli,Kıvılcım ve Rudolf’tur.Tarot’ta,9 sayısı Ermiş’tir(.Başak burcu tarafından yönetilen Ermiş sezgi yalnızlık ve ruhsal aşkı simgeler.)

Eski Mısır’dır; kediler küçük tanrı sayılırdı.ve 9 canlı olduklarına inanılırdı.

Birçok dinde 9 sayısının mistik bir sayı olduğuna inanılır,çünkü üçlerin üçüdür.

Eski Yunan mitolojisinde Hydra 9 başlı bir su yılanıydı.

Budizmin bazı cemaatleri göğün 9 katına inanır,9’u ruhsal güçleri olan bir sayı sayarlar;birçok Budist ritüeli 9 rahibe ihtiyaç duyar.

Beethoven,Schubert,Bruckner ve Mahler – hepsi de 9 senfoni tamamladıktan sonra öldü.

Siyah yüne atılmış 9 düğüm incinen bir bileği iyi edecek bir büyü sayılır.

Çin’de 9 uğurlu rakamdır ‘uzun ömür’ sözcüğüyle aynıdır.

Japonya’da uğursuzdur çünkü sesletimi ‘acı’ sözcüğü gibidir.

İnsanın hamileliği 9 ay sürer. Erişilen noktayı, tamam olmayı göstermektedir. O, bitirmeyi ifade eder, başka bir devreye geçişi simgeler. Ancak her sonun olduğu yerde başlangıcın da olması gerekliliğinin bilgisini temsil etmektedir. Dokuz, tek haneli sayıların en büyüğüdür. Simgesi dokuz köşeli bir yıldızdır. Kabala’da dokuzuncu sefira olan Ay’a tekabül eder. O, evrensel bir semboldür.


SAYILAR VE ANLAMLARI-YEDİ

Cuma, Kasım 19th, 2010

7-  Tekamül yasasının sembolüdür….
Yedi, hem ruhsal hem de dünyaya ait olanı kapsayan ilk sayı, evrenin sayısıdır . Güvenlik, korunma, huzur, bolluk, yeniden birleşme, sentez ile ilişkilendirilir ve aynı zamanda bakireliğin sayısıdır.

Güneş’in yedinci ışını insanın bu dünyadan bir sonrakine geçtiği yoldur. Bu yedi aşamayı tamamlayanlar, sonsuzluk kapısını çalarak dünya ile ilgili aşamaları geçip bir sonrakine hak kazanırlar.

Orta Doğu’nun kadim uygarlıklarına ait kutsal sayıların en önemlisi Üçten sonra Yedidir. Sayı, 28 günlük ayın dört haftaya bölünüşünden ya da yedi gezegenden (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) ortaya çıkıyor denebilir.

Dört elementi kuşatan ve duyusal güçlere karşılık gelen maddi dörtlemeyle (hava=zeka, ateş=istenç, su=duygular, toprak=ahlak) birlikte yaratıcı ilkelerin üçlülüğünü (aktif zeka, pasif bilinçaltı ve iş birliğinin düzenleyici gücü) içerir. Şan, şeref, başarı ve yaşamın sayısıdır. Sonsuzluğu ifade eder. Yedi ana renk, yedi nota, bazı inançlara göre yedi gök, bedenimizde yedi enerji merkezi vardır. Kabalada Venüs gezegeni ile sembolize edilir.

Yedi, Yahudilik’te okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında yedi büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşası yedi yıl sürmüştür, bilgeliğin yedi sütunu vardır.

“Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, yedi kere saflaştırılmış saf gümüştür,” der on ikinci mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur.

Budizm’de, yükselmenin ve en yüksek olana erişmenin, merkeze ulaşmanın sayısıdır. Yeni doğan Buda, bunun son doğuşu olduğunu ifade etmek için 7 uzun adım atar. Arınmayı yedi yıl boyunca arar ve meditasyon için altına oturmadan önce Buda ağacının çevresinde 7 tur atar. Buda’nın adımı zamanı ve mekanı aşan yedi kozmik aşamanın yükselişini sembolize eder

Mısır’da kader tanrıçaları olarak yedi Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin yedi kavanozu vardır, Ra’nın yedi kızı yedi tunikleri üzerine yedi düğüm atmışlardır, Ra’nın yedi şahini yedi bilgedir, boğayla birlikte yedi inek doğurganlığı temsil eder, öte alemin yedi evi vardır ve bu evlerin üç kat yedi kadar girişleri vardır.

İslamda ilk mükemmel sayıdır. Yedi gök, yedi iklim, yedi dünya ve deniz, yedi renk, yedi peygamber, kalbin yedi aktif gücü, hali ve yedi durağı vardır. Kabe yedi kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın yedi özelliğini temsil eder. İslam yedi sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kuran’a göre Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı yaratmıştır. Kuran yedi anlamlıdır ve namazdaki bir rekat yedi bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş yedi melek vardır.

Mesnevi’de yedi yıldızın yedi aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda yedi makam veya yedi vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. Yedi, manevi üç ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir.Üçgen ilahi ve ruhsal bir semboldür; kare ise maddeyi, dört elemanı, bedeni, fiziksel düzen ve kanunu simgeler. Üçgen ve karenin birleşimi, üç ruhsal ve dört maddi unsurdan oluşmuş heptad’ı gösterir. Bu geometrik şekil ise evren ve insanın sırrını içerir.

Maya tradisyonunda göğün yedinci katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan yedi Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve yedi ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün yedi katlı olduğuna inanırdı.

Yedi başlı yılan, inisiyatik yoldaki 7 zorlu sınavı simgeler. Aynı zamanda cehenneme iniş denilen inisiyatik deneyim sırasında inisiye adayının mücadele etmesi ve yok etmesi gereken karmik tortularını, menfi tesirleri, nefsaniyetini simgeler. Bu sembol Türk tradisyonlarında yedi başlı ejder olarak ifade edilmiş, ejderha sembolü ile simgelenmiştir. Doğu Ekollerinde özellikle Tibet ve Çin’de yedi başlı ejderha simgesiyle, iç yolculukta olan kişiye, bu aşamaları geçtikten sonra Işık, Aydınlanma ve İlahi Kelam’a kavuşma, Evrensel Yasalar’la ahenk içinde yürüme müjdelenir. Dejenere olmadan önce kadim zamanlarda özellikle Tibet ve Çin’de bu sembolü simgeleyen özel okullarda inisiyeler eğitim görürler, ejderhayı yendikten sonra asıl bilgi ile karşılaşırlardı. Daha sonra bu kıymetli okullarda, bazı majik etkilere yenik düşerek, yedi başlı ejder sembolü saptırıldı, kişinin kolay yoldan sonsuzluğa açılmasını simgeleyen bir sembole dönüştü.

Astrolojide Semavi felekler “7 değirmen” olarak ve Büyük Ayı takım yıldızı”7taht” olarak bilinir. Yedi gezegensel felek boyunca yükseliş fikri Kadim Astroloji içinde büyük önem taşır ve Zodyak aslında yedili sistem üzerine kurulmuştur. Yedi felek kavramı kadim astrolojinin temelini oluşturur.

Yedi, kadim tıpta da önemliydi. Hipokratik gelenekte, yedi sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Ruh yani insanın içindeki asli yön yani içsel şövalye, yedi başlı ejder olan egosu ile yeterince mücadele edemezse, ölümcül de olabilecek hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Antikite dönemi hekimleri acı verici hastalıkların yedi gün ya da yedinin katı sürdüğünü bilirlerdi. Majik yöntemler kullananların ortaya çıkardığı hastalıklardan kurtulmanın genelde yedi yıl sürdüğü düşünülürdü. Onyedinci Yüzyılda Sir Thomas Brown’a göre her yedi yıl yaşamda bedenin ya da zihnin, bazen her ikisinin de doğasında bir değişiklik yapardı. Arap hekim ve filozof Ibn Tufeyl’in yazdığı bir romanda “yabani bir ortamda tek başına yetişen kahraman yedi yıllık aşamalarla ahlaksal ve ruhsal mükemmelliğe ulaşır” denilmektedir. Sözde Hipokratikler ise şöyle söylerler: “Yedi sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğilimindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişimlerin kaynağıdır; ayın kendisi de her yedi günde bir biçim değiştirir.

İnsanın her yedi yılda bir hücreleri yenilenir ve her yedi yılda yeni bir devre geçilir.( 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70) Bu devreler sadece bedensel değişme ve olgunlaşma dönüm noktaları değil, aynı zamanda insan yaşantısında köklü değişiklikler yaratan önemli “geçiş” dönemleridir.

KAYNAKLAR

Tüm çağların Gizli Öğretileri Manly p. Hall

Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri Ann Marie SCHIMMEL

Semboller ALPARSLAN SALT

Sayıların Gizemi Ann Marie SCHIMMEL

Çin Simgeleri Sözlüğü Wolfram EBERHARD


KAYNAKLAR

Tüm çağların Gizli Öğretileri Manly p. Hall
Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri Ann Marie SCHIMMEL
Semboller ALPARSLAN SALT
Sayıların Gizemi Ann Marie SCHIMMEL
Çin Simgeleri Sözlüğü
Wolfram EBERHARD

SAYILAR VE ANLAMLARI-YEDİ

Cuma, Kasım 19th, 2010

7-  Tekamül yasasının sembolüdür….
Yedi, hem ruhsal hem de dünyaya ait olanı kapsayan ilk sayı, evrenin sayısıdır . Güvenlik, korunma, huzur, bolluk, yeniden birleşme, sentez ile ilişkilendirilir ve aynı zamanda bakireliğin sayısıdır.

Güneş’in yedinci ışını insanın bu dünyadan bir sonrakine geçtiği yoldur. Bu yedi aşamayı tamamlayanlar, sonsuzluk kapısını çalarak dünya ile ilgili aşamaları geçip bir sonrakine hak kazanırlar.

Orta Doğu’nun kadim uygarlıklarına ait kutsal sayıların en önemlisi Üçten sonra Yedidir. Sayı, 28 günlük ayın dört haftaya bölünüşünden ya da yedi gezegenden (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) ortaya çıkıyor denebilir.

Dört elementi kuşatan ve duyusal güçlere karşılık gelen maddi dörtlemeyle (hava=zeka, ateş=istenç, su=duygular, toprak=ahlak) birlikte yaratıcı ilkelerin üçlülüğünü (aktif zeka, pasif bilinçaltı ve iş birliğinin düzenleyici gücü) içerir. Şan, şeref, başarı ve yaşamın sayısıdır. Sonsuzluğu ifade eder. Yedi ana renk, yedi nota, bazı inançlara göre yedi gök, bedenimizde yedi enerji merkezi vardır. Kabalada Venüs gezegeni ile sembolize edilir.

Yedi, Yahudilik’te okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında yedi büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşası yedi yıl sürmüştür, bilgeliğin yedi sütunu vardır.

“Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, yedi kere saflaştırılmış saf gümüştür,” der on ikinci mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur.

Budizm’de, yükselmenin ve en yüksek olana erişmenin, merkeze ulaşmanın sayısıdır. Yeni doğan Buda, bunun son doğuşu olduğunu ifade etmek için 7 uzun adım atar. Arınmayı yedi yıl boyunca arar ve meditasyon için altına oturmadan önce Buda ağacının çevresinde 7 tur atar. Buda’nın adımı zamanı ve mekanı aşan yedi kozmik aşamanın yükselişini sembolize eder

Mısır’da kader tanrıçaları olarak yedi Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin yedi kavanozu vardır, Ra’nın yedi kızı yedi tunikleri üzerine yedi düğüm atmışlardır, Ra’nın yedi şahini yedi bilgedir, boğayla birlikte yedi inek doğurganlığı temsil eder, öte alemin yedi evi vardır ve bu evlerin üç kat yedi kadar girişleri vardır.

İslamda ilk mükemmel sayıdır. Yedi gök, yedi iklim, yedi dünya ve deniz, yedi renk, yedi peygamber, kalbin yedi aktif gücü, hali ve yedi durağı vardır. Kabe yedi kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın yedi özelliğini temsil eder. İslam yedi sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kuran’a göre Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı yaratmıştır. Kuran yedi anlamlıdır ve namazdaki bir rekat yedi bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş yedi melek vardır.

Mesnevi’de yedi yıldızın yedi aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda yedi makam veya yedi vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. Yedi, manevi üç ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir.Üçgen ilahi ve ruhsal bir semboldür; kare ise maddeyi, dört elemanı, bedeni, fiziksel düzen ve kanunu simgeler. Üçgen ve karenin birleşimi, üç ruhsal ve dört maddi unsurdan oluşmuş heptad’ı gösterir. Bu geometrik şekil ise evren ve insanın sırrını içerir.

Maya tradisyonunda göğün yedinci katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan yedi Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve yedi ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün yedi katlı olduğuna inanırdı.

Yedi başlı yılan, inisiyatik yoldaki 7 zorlu sınavı simgeler. Aynı zamanda cehenneme iniş denilen inisiyatik deneyim sırasında inisiye adayının mücadele etmesi ve yok etmesi gereken karmik tortularını, menfi tesirleri, nefsaniyetini simgeler. Bu sembol Türk tradisyonlarında yedi başlı ejder olarak ifade edilmiş, ejderha sembolü ile simgelenmiştir. Doğu Ekollerinde özellikle Tibet ve Çin’de yedi başlı ejderha simgesiyle, iç yolculukta olan kişiye, bu aşamaları geçtikten sonra Işık, Aydınlanma ve İlahi Kelam’a kavuşma, Evrensel Yasalar’la ahenk içinde yürüme müjdelenir. Dejenere olmadan önce kadim zamanlarda özellikle Tibet ve Çin’de bu sembolü simgeleyen özel okullarda inisiyeler eğitim görürler, ejderhayı yendikten sonra asıl bilgi ile karşılaşırlardı. Daha sonra bu kıymetli okullarda, bazı majik etkilere yenik düşerek, yedi başlı ejder sembolü saptırıldı, kişinin kolay yoldan sonsuzluğa açılmasını simgeleyen bir sembole dönüştü.

Astrolojide Semavi felekler “7 değirmen” olarak ve Büyük Ayı takım yıldızı”7taht” olarak bilinir. Yedi gezegensel felek boyunca yükseliş fikri Kadim Astroloji içinde büyük önem taşır ve Zodyak aslında yedili sistem üzerine kurulmuştur. Yedi felek kavramı kadim astrolojinin temelini oluşturur.

Yedi, kadim tıpta da önemliydi. Hipokratik gelenekte, yedi sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Ruh yani insanın içindeki asli yön yani içsel şövalye, yedi başlı ejder olan egosu ile yeterince mücadele edemezse, ölümcül de olabilecek hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Antikite dönemi hekimleri acı verici hastalıkların yedi gün ya da yedinin katı sürdüğünü bilirlerdi. Majik yöntemler kullananların ortaya çıkardığı hastalıklardan kurtulmanın genelde yedi yıl sürdüğü düşünülürdü. Onyedinci Yüzyılda Sir Thomas Brown’a göre her yedi yıl yaşamda bedenin ya da zihnin, bazen her ikisinin de doğasında bir değişiklik yapardı. Arap hekim ve filozof Ibn Tufeyl’in yazdığı bir romanda “yabani bir ortamda tek başına yetişen kahraman yedi yıllık aşamalarla ahlaksal ve ruhsal mükemmelliğe ulaşır” denilmektedir. Sözde Hipokratikler ise şöyle söylerler: “Yedi sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğilimindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişimlerin kaynağıdır; ayın kendisi de her yedi günde bir biçim değiştirir.

İnsanın her yedi yılda bir hücreleri yenilenir ve her yedi yılda yeni bir devre geçilir.( 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70) Bu devreler sadece bedensel değişme ve olgunlaşma dönüm noktaları değil, aynı zamanda insan yaşantısında köklü değişiklikler yaratan önemli “geçiş” dönemleridir.

KAYNAKLAR

Tüm çağların Gizli Öğretileri Manly p. Hall

Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri Ann Marie SCHIMMEL

Semboller ALPARSLAN SALT

Sayıların Gizemi Ann Marie SCHIMMEL

Çin Simgeleri Sözlüğü Wolfram EBERHARD


KAYNAKLAR

Tüm çağların Gizli Öğretileri Manly p. Hall
Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri Ann Marie SCHIMMEL
Semboller ALPARSLAN SALT
Sayıların Gizemi Ann Marie SCHIMMEL
Çin Simgeleri Sözlüğü
Wolfram EBERHARD

SAYILAR VE ANLAMLARI-SEKİZ

Cuma, Kasım 19th, 2010

8-Sekiz,Ölümü, korkuyu, yıkılışı simgelediği gibi adaletin de işaretidir. Sekiz, Tanrı katını temsil etmektedir. Mükemmelleşmeyi de ifade eder. Sekiz köseli yıldız ile sembolize edilir. 8 sayısı güç, Tanrı ve sonsuzluk, sağlamlık ve dayanıklılık anlamındadır.Astrolojide 8. ev ölüm evidir.

Sekiz sayısının astrolojik ve evrensel boyuttaki anlamını çok güzel açıklayan  bir yazıyı paylaşmak istiyorum..

NCGR Türkiye   Şeref Akkaş’ın çevirdiği Maria Kay Simms ‘in  AY DÖNGÜSÜ – SEKİZ KADEMELİ DÖNÜŞÜM DÖNGÜSÜ