Posts Tagged ‘The Sun’

XIX-The Sun

Cuma, Ekim 29th, 2010

Gezegen: Güneş, Astrolojide 5. evin yöneticisi.
Hayat ağacı: ekseni Hod – Yesod’dan
Element: Ateş
Sayı: 9 düzeyi yüksek olarak 19, çapraz toplamı 10 (Fortune)

Güneş    dünyaya tüm hayatı mümkün kılmak için ışık verir. Güneş, bizler canlılık ve iyimserlik,  doğada ise açan çiçek demektir

Ama Güneşin de olumsuz yönleri vardır.  su gibi derinliği olmazsa, güneş bir çöl yaratacaktır unutmayın.

Yolu: ışık hedefleyen, cömert, koşulsuz ilkeleri için yaşayan

Işık: Canlılık, cömertlik, sıcaklık, özgüven

Gölge: Öz güveni eksik. ve göz alıcı, çok gelecek vaat eden ve hiçbir şey yapmayan

Çıplak bir çocuk bir ata binmekte ve kırmızı bir flamayı yukarı doğru tutmakta. Çocuk artık güneş enerjisini temsil eden atı dizginsiz olarak kontrol edebilmekte ve şuurluluk ile şuursuzluk arasında tam bir kontrolü simgelemekte. Kırmızı flama hareket ve titreşimi göstermekte. Yansıyan ay ışığının sakinliğinden çok farklı olarak Güneş’in ışığı hareket ve titreşimi simgelemekte. Kontrolün artık sağ el ile ilişkisi olan şuurustünden, sol el ile ilişkisi olan şuuraltına geçtiğini göstermek için çocuk flamayı sol elinde taşımakta. Tıpkı piyano çalmak veya otomobil sürmek yeni öğrenilirken şuurlu zihnin kullanılması, öğrenimden sonra ise kontrolün şuuraltına geçirilmesi veya bisikleti kullanan çocuğun annesine “bak ellerim havada gidiyorum” diye bağırması gibi, artık flama sol elde taşınmakta. Arkadaki duvarlı bahçe insanın artık geride bıraktığı işlenmiş bahçesi. Tam gelişmeleri için Güneş’e bakacaklarına  öne doğru bakan dört ayçiçeği var. Bunlar ateş, hava, su ve toprağı temsil etmekteler. Çocuk, Deli gibi sarışın ve başında bir çelenk ve kırmızı bir tüy var. Çıplaklığı artık saklayacağı bir şeyinin kalmadığını göstermekte. Burada Deli, yapısının aşağı yönleri üzerinde manevi bir zafer kazanmış. Bu zafer 07.Sır – Savaş Arabası’ndaki sadece irade üzerine olan zaferden oldukça farklı. Mitoloji ve efsanelerde  19 sayısı Güneş’le ilişkilendirilmekte. 19’a ulaşan bir Güneş inisyatörü olmakta ve Güneş’in yeryüzüne ışık, isi ve hayat vermesi gibi, iç planlarda insanlık için artık bir şeyler yapmaya hazır olduğunu göstermekte.

Aydınlık
Gerçeklerin aydınlatılması
Fark etme hali, bilgelik, ruhaniyet, değişim, yüksek yaratıcı enerji