Posts Tagged ‘Yükselen Burç’

GÜNEŞ BURCU YÜKSELEN İLİŞKİSİ

Çarşamba, Mart 24th, 2010

KOÇ VE YÜKSELENLERİ

Koç-Yükselen Koç

Bu konum burcunuzun özelliklerini fazlası ile göstermenizi sağlar. Yani gözünü budaktan sakınmayan cesur, dinamik, güçlü bir egoya sahipsiniz. Yaşamı bir spor müsabakası gibi ele alırsınız. Mücadeleci kişiliğiniz engel tanımaz. Biraz egoist olma eğiliminiz var.

Koç-Yükselen Boğa

Bu konumda doğan kişiler maddi konularda hırslı ve atak olurlar. Aynı zamanda yaşamın tüm güzelliklerinden yararlanmak için ellerinden geleni yaparlar. Sanata meraklı olabilirler. Çekici olurlar. Hoşlandıkları kişileri kolayca elde ederler. Kıskanç olma eğilimleri vardır.

Koç-Yükselen İkizler

Bu konumda doğanlar son derece hareketli, geveze denecek kadar konuşkan ve zeki olurlar. Yaşamlarında seyahatler önemli bir yer tutar. Gündelik hayatları koşuşturmakla gedebilir. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söyleme eğilimleri vardır.

Koç-Yükselen Yengeç

Bu konumda doğan kişiler her an duygusal tepkiler verebilirler. Çocuksu bir yapıları vardır. Aile ilişkilerinde son derece yapıcı olabilecekleri gibi yıkıcı da olabilirler. Liderlik yetenekleri gelişmiştir. Her konuda arkalarından geniş bir kitleyi sürükleyebilirler.

Koç-Yükselen Aslan

Dediğim dedik, gururlu ve cömert insanlardır. Dışa dönük ve kendilerine güveni fazla olan kişiler bu konuma sahiptir. Ne istediklerini bilirler ve sonuna kadar elde etmek için mücadele verirler. Başarısızlığa tahammül edemezler. Spora yatkın olurlar.

Koç-Yükselen Başak

Son derece zeki ve inatçı kişilerdir. Gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Her şeyi eleştirirler. Hareketli ve konuşkan olurlar. Biraz sinirli ve agresif olma eğilimleri vardır. İlgi alanları çeşitlidir. Tek bir konuya saplanıp kalmazlar.

Koç-Yükselen Terazi

Çekici olurlar. Kimi zaman duygusal ve uyumlu kimi zaman hırçın ve katı olabilirler. İç çelişkileri fazladır. Sosyal hayatları renkli ve hareketlidir. Birden fazla ortaklık veya evlilik yapabilirler. Sanatçı olma ihtimalleri vardır. Veya sanata ilgi duyarlar.

Koç-Yükselen Akrep

Hırslı ve kıskanç olma ihtimalleri vardır. Sahiplenici ve tutucu olabilirler. Amaçlarına ulaşmak için var güçleri ile çalışırlar. Son derece çekicidirler. Yaratıcı olurlar. Güçlükler onları yıldırmaz. Aksine daha çok hırslanırlar. Gizemli bir yönleri vardır.

Koç-Yükselen Yay

Hareketli ve neşeli olurlar. Yerlerinde duramazlar. Hemen karar alırlar. İyi niyet ile her şeyin çözümleneceğine inanırlar. Aksi olunca hiddetlenir, köpürürler. Geç olgunlaşırlar. Yaşamları sürekli seyahatler ile geçebilir. İyi öğretmen olma ihtimalleri vardır.

Koç-Yükselen Oğlak

Uzun vadeli hedeflerine mutlaka ulaşırlar. Kendilerini sürekli yetersiz hissedebilirler. Bu yüzden çok fazla çalışabilirler. Fazla duygusal olmazlar. Mesafeli ve çekingen olma ihtimalleri vardır. Dayanıklı olurlar. Uzun ömürlü olma ihtimalleri vardır.

Koç-Yükselen Kova

Bu durumda doğanlar yaratıcı ve yeniliklere açık olurlar. Aniden sinirlenme eğilimleri vardır. Böyle zamanlarda son derece yıkıcı olabilirler. Kısıtlanmaya asla tahammül edemezler. Kural, gelenek, görenek tanımazlar. Kapalı mekanlardan nefret ederler.

Koç-Yükselen Balık

Bu grupta doğan kişilerin hayal güçleri çok fazladır. Hayallerini mutlaka gerçekleştirirler. Gizli bir cesaretleri vardır. Dış görünümleri uysal ve sakin olabilir ama iç dünyaları fırtınalar ile doludur. Gizli aşklar yaşayabilirler.

BOĞA VE YÜKSELENLERİ

Boğa-Yükselen Koç

Bu durumda doğanlar çekici ve duygusal olur. Maddi yaşamlarında mutlaka başarılı olurlar. Sanatçı olmasalar bile estetik duyguları gelişmiştir. Güzeli çirkinden ayırt edebilirler. Biraz kıskanç olabilirler. Özellikle duygusal yaşamlarında.

Boğa-Yükselen Boğa

Yaşamı alabildiğine tatmak amacı ile yaşarlar. Biraz ağır olma ihtimalleri vardır. Yemek, içmek, giyinmek, sanat ilgilerini çeker. Zamanla kilo alma eğilimleri vardır. İnatçı ve dediğim dedik olabilirler. Doğru veya yanlış, bildiklerinden şaşmazlar.

Boğa-Yükselen İkizler

Bu konumda doğanlar güzel konuşma ve yazma yeteneğine sahip olurlar. Birçok aşk yaşayabilirler. Kendilerinden daha genç sevgilileri olabilir. Bol seyahat edip, güzel yerler görme imkanları vardır. Eğitim hayatları kolay geçebilir.

Boğa-Yükselen Yengeç

Bu konumda doğanlar sevecen ve cana yakın olurlar. Çocukları severler. Dekorasyona meraklı olabilirler. Hayal güçleri gelişmiştir. Ailelerine düşkün olurlar. Genç yaşta aşık olup evlenebilirler. Maddi yaşamlarında çok büyük zorluk çekmezler.

Boğa-Yükselen Aslan

Bu konumda doğanlar iyi niyetli ve yardım sever olurlar. Babaları hayatlarında önemli bir yer tutabilir. Kalite onlar için önemlidir. Bu yüzden para harcamaktan çekinmezler. İyi bir eğitmen olabilirler. Aşk hayatlarında önemli bir yer tutar. Onsuz enerjileri düşer.

Boğa-Yükselen Başak

Bu konumda doğanların ayakları tam anlamı ile yere basar. Hayatın gerçekleri ile kolayca mücadele edebilirler. Gerçekçi ve yapıcıdırlar. Maddiyatçı olma riskleri vardır. Yazım dilleri güzeldir. Birçok mülk sahibi olabilirler. Biraz katı ve kuralcı olma ihtimalleri vardır.

Boğa-Yükselen Terazi

Bu konumda doğan insanlar güzel ve çekici olabilir. Güzelliklere, ahenk ve uyuma düşkünlükleri vardır. Biraz çapkın olabilirler. Sanata meraklı ve yetenekli olabilirler. Kabalıktan nefret ederler. Görgü kurallarına dikkat ederler.

Boğa-Yükselen Akrep

Bu konumda doğanların karakterleri güçlü olur. Çekici olabildikleri gibi hoşlanmadıkları kişilere karşı son derece itici olabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Onlara yalan söylemek güçtür. Biraz kıskanç ve hırslı olabilirler. Mali durumları iyidir.

Boğa-Yükselen Yay

Bu konumda doğanların duygusal yaşamlarının yabancı ülkeler ile alakası olabilir. Sanatla yakından ilgilenebilirler. Neşeli, çevrelerinde sevilen kişilerdir. Birden fazla evlilik yapabilirler. Gözleri etkileyicidir. Sporla uğraşırlar.

Boğa-Yükselen Oğlak

Bu konumda doğanlar gerçekçi ve biraz tutucu olabilirler. Sadık ve uzun süreli duygusal ilişkileri tercih ederler. Maddi sıkıntıya gelemez, hemen bunalıma girebilirler. Dönem dönem kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler. Çok fazla sevilmeye ihtiyaç duyarlar.

Boğa-Yükselen Kova

Bu konumda doğanlar özgürlüklerine düşkün olurlar. Dış görünümleri sıra dışıdır. Yenilikleri severler. Duygusal maceraları yoğun olur. Flört etmeyi severler. Arkadaşlık ve duygusal ilişkilerini birbirine karıştırabilirler. Mali yaşamları istikrarsızdır.

Boğa-Yükselen Balık

Fedakar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Romantik ve cana yakındırlar. İmkansız aşkın peşinde koşabilirler. İdealisttirler. Deniz kenarı yerlerde yaşamaktan hoşlanırlar. Yanız kalmak onları sıkmaz. Hatta ihtiyaçları bile vardır. Maddi yaşamları dengesizdir.

İKİZLER VE YÜKSELENLERİ

İkizler-Yükselen Koç

Bu konumda doğanlar hareketli ve neşeli insanlardır. Sorunlar karşısında pratik çözümler bulmakta usta olurlar. Spora yatkındırlar. Biraz sivri dilli olma ihtimalleri vardır. Araba, motor, vs. kullanmaktan zevk alırlar. Yazım dilleri iyidir.

İkizler-Yükselen Boğa

Bu konumda doğanlar çevrelerindeki kişileri sözleri ile etkilemeyi bilirler. Çok fazla sevgili değiştirebilirler. Veya ilgileri çabuk söner. İyi bir yazar olabilirler. Seyahat etmeyi severler. Çok fazla arkadaşları olabilir ve çabuk arkadaş edinebilirler. Espri anlayışları gelişmiştir.

İkizler-Yükselen İkizler

Yerlerinde duramazlar. Sinirli ve gergin olurlar. Ya çok konuşur veya çok hareket ederler. Zekidirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Kurnazlıkta üstlerine yoktur. Eğitim hayatları iyidir. Birden fazla konuya ilgi duyarlar.

İkizler-Yükselen Yengeç

Rol yetenekleri fazladır. İnsanları güldürmekten, eğlendirmekten hoşlanırlar. Hiçbir zaman yaşlanmazlar. Ruhları hep genç kalır. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Çok fazla ev değiştirebilirler. Hayal dünyaları geniştir. Biraz sorumsuz olabilirler.

İkizler-Yükselen Aslan

Dış görünüşleri etkileyicidir. Okumak, gezmek ve öğrenmekten zevk alırlar. Entellektüel kişiler ile ilişkiye girerler. Fazla duygusal olmazlar. Yaratıcıdırlar. Yazar, gazeteci olabilirler. Maddi yaşamlarını iyi organize ederler. Çok sevgili değiştirirler ama bağlanmazlar.

İkizler-Yükselen Başak

Metodik olurlar. Titiz ve detaycıdırlar. Herkesi, her şeyi eleştirirler. Kafaları iyi çalışır. Mükemmeliyetçilikleri aşırıya varabilir. Huzursuz ve sinirli olabilirler. İyi öğretmen olabilirler. Her konuda bilgileri vardır. Ukala olma ihtimalleri yüksektir.

İkizler-Yükselen Terazi

Bu konumda doğanlar dış görünüme fazlası ile önem verir. İyi dans ederler. Dekorasyona yatkın olurlar. Aynı zamanda tıp dalında da başarılı olabilirler. Güzel giyinmekten, güzel yerlerde oturmaktan hoşlanırlar. Çabuk aşık olurlar. Kolay etkilenirler.

İkizler-Yükselen Akrep

Son derece meraklıdırlar. Dedikodudan hoşlanırlar. İyi bir dedektif olabilirler. Psikolojiye meraklı olurlar. Konuşmaları etkileyicidir. Duygularını gizlerler veya bastırırlar. Psikolojik rahatsızlıklara eğilimleri vardır. Herkese kolay kolay güvenmezler.

İkizler-Yükselen Yay

Neşeli ve patavatsız olurlar. Akıllarına ilk geleni söylerler. Çok arkadaşları vardır. Eğitim hayatları iyi olur. Birden fazla diploma alabilirler. Seyahat etmeyi severler. Yabancı kültürlere ilgi duyarlar. Yabancı lisanları kolay öğrenebilirler. Maymun iştahlıdırlar.

İkizler-Yükselen Oğlak

Bu konumda doğanlar sakin ve mesafeli olurlar. Yüzeysellikten nefret ederler. Kendilerinden yaşça büyük kişiler ile dostluk kurarlar. Tarihe meraklıdırlar. Çabuk olgunlaşırlar. Aceleden nefret ederler. Planlı programlı hareket etmeyi severler.

İkizler-Yükselen Kova

Bu konumda doğanlar son derece zeki ve yaratıcı olurlar. Yeniliklere açık olup tutuculuktan nefret ederler. Fazla duygusal olmazlar. Mantık onlar için ön planda gelir. İlginç konulara meraklıdırlar. Biraz havai ve maceraperest olabilirler.

İkizler-Yükselen Balık

Sezgileri gelişmiştir. Zeki ve duyarlı olurlar. Müzik ve şiire yatkın olabilirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Tembellik etmeyi severler. Zeki olmalarına karşın sevmedikleri konuları bir türlü öğrenemezler. İlgileri çabuk dağılır. Çapkın olma ihtimalleri vardır.

YENGEÇ VE YÜKSELENLERİ

Yengeç-Yükselen Koç

Bu konumda olanlar yapıcı ve yönetici ruhlu olurlar. İstediklerini elde edemedikleri zaman agresif olabilirler. Aile içinde fazla baskıya tahammül edemezler ama kendileri baskı uygulayabilirler. Çocuklara karşı otoriter olurlar. Buna karşın iyi eğitirler.

Yengeç-Yükselen Boğa

Bu konumda doğanlar duygusal ve sezgili olurlar. Çevrelerindeki kişilere karşı sevecen ve hoşgörülüdürler. Sanatla uğraşabilirler. Yemek içmekten zevk alırlar. Bunu aşırıya vardırma eğilimleri vardır. Geçmişlerine, gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar.

Yengeç-Yükselen İkizler

Hareketli ve eğlencelidirler. Çevrelerinde her zaman yakınlarının bulunmasından hoşlanırlar. Yalnız kalamazlar. Muzip bir yönleri vardır. Gençler ve çocuklar ile iyi anlaşırlar. Biraz kaprisli olma ihtimalleri vardır. İyimserdirler.

Yengeç-Yükselen Yengeç

Aile ve evlerine bağlı olurlar. Çok duygusaldırlar. Çabuk alınırlar. Herkes tarafından sevilmek isterler. Sevgisiz ve soğuk insanlardan nefret ederler. Çabuk evlenebilirler. Çok çabuk etkin altına girerler. Çevrelerindeki herkese yardım ederler. Kaprisli olurlar.

Yengeç-Yükselen Aslan

Karşı cins ile kolay arkadaşlık kurarlar. Ya kendileri ile barışık veya çok fazla çelişkili olma riskleri vardır. Kenarda köşede kalmaktan hoşlanmazlar. Genelde tanınmış kişiler olabilirler. İyi yemek yapar, iyi yemek yerler. Şişmanlama eğilimleri vardır.

Yengeç-Yükselen Başak

Çalışkan ve titiz olurlar. Planlı programlı olmalarına karşın moralleri bozulursa tüm planlarını alt üst edebilirler. Ruhsal dengeleri çabuk bozulabilir. İyi bir mimar veya dekoratör olabilirler. Biraz içe dönük olma ihtimalleri vardır.

Yengeç-Yükselen Terazi

Sakin ve huzurlu olurlar. Bunun bozulmaması için ellerinden geleni yaparlar. İyi bir yönetici olabilirler. Sanata meraklıdırlar. Moda ve dekorasyon ile ilgilenebilirler. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar. Evlilikleri mutlu olabilir.

Yengeç-Yükselen Akrep

Çok çabuk etkilenirler. Sezgileri güçlüdür. Çekici ve gizemli olurlar. Tutucu yönleri vardır. Sevdiklerini çok sever ve kıskanırlar. Bu yüzden boğucu olma ihtimalleri yüksektir. İş hayatında başarılı olma ihtimalleri yüksektir. Dengelerini çabuk yitirebilirler.

Yengeç-Yükselen Yay

Bu konumda doğanlar eğlenceye düşkün olurlar. Sürekli seyahat etmek, yemek, içmek, eğlence yerlerine gitmekten zevk alırlar. Ailelerine düşkün olurlar. Geniş ailelerden hoşlanırlar. Bu yüzden birden fazla çocuk sahibi olma olanakları vardır.

Yengeç-Yükselen Oğlak

İş hayatında başarılı sorumluluk sahibidirler. Ailelerinin tüm sorumluluğunu tek başlarına taşıyabilirler. Biraz pesimist olma ihtimalleri vardır. İç dünyaları karışık olabilir ama bunu belli etmezler. Çok duygusal olmalarına karşın soğuk görünebilirler.

Yengeç-Yükselen Kova

Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Kimi zaman uysal ve evcil kimi zaman ele avuca sığmaz olabilirler. Yeniliklere meraklıdırlar. Aile ilişkilerinde demokratik davranırlar. Fazla sinirli olmazlar ama aniden patlayabilirler. Çok fazla ev değiştirebilirler.

Yengeç-Yükselen Balık

Çok alıngan olurlar. Fedakar ve yardımseverdirler. Bu yüzden tıp konularında başarılı olabilirler. İçki içmeyi severler. Romantik ve sevecendirler. Ailelerinden uzak kalıp hasret çekme eğilimleri vardır. Gizliliklerden hoşlanırlar.

ASLAN VE YÜKSELENLERİ

Aslan-Yükselen Koç

Gururlu ve inatçı olurlar. Her konuda lider olma ihtimalleri vardır. Kolay karar alır ve uygularlar. Otoriterlikleri despotluğa varabilir. Başarısızlığa düşerlerse kendilerine zarar verebilirler. Bu yüzden başarılı olurlar. Spora yatkındırlar.

Aslan-Yükselen Boğa

Sanata ve güzelliklere meraklı olurlar. Duygusal yaşamları hareketlidir. Kolay aşık olurlar. Rahat para kazanırlar ama çok harcarlar. Lükse düşkün olurlar. Çalışkan ve inatçıdırlar. Kararlarından kolay dönmezler.

Aslan-Yükselen İkizler

Bu konumda doğanlar zeki ve kültürlü olurlar. Çevrelerinde sevilen, aranılan kişilerdir. Dışa dönük ve hareketlidirler. Konuşmaktan, yazmaktan, tartışmaktan hoşlanırlar. Duygusal ilişkileri yoğundur. Kendilerinden daha genç olanlar ile daha iyi anlaşırlar.

Aslan-Yükselen Yengeç

Maddi yaşamlarında bağımlılık çekebilirler. Geç yaşlarda maddi bağımsızlıklarını elde etme imkanları vardır. Annelerine bağlı olurlar. Geniş bir sosyal çevreleri vardır. Rol yetenekleri gelişmiştir. Güzel ve çekici olabilirler. Aşk hayatlarında kaprisli olurlar.

Aslan-Yükselen Aslan

Otoriter ve yaratıcı olurlar. Gurur onlar için çok önemlidir. Yardımsever ve sevecendirler. Enerjilerini doğru kullanmazlarsa çabuk hastalanabilirler. Eve kapanmaktan nefret ederler. Dürüst ve inatçıdırlar. Başarılı olurlar.

Aslan-Yükselen Başak

Bu konumda doğanlar zeki ve çalışkan olurlar. Kaliteli bir yaşam sürmek için çok çalışırlar. Gerçekçi ve temkinlidirler. Açık sözlüdürler. İdeal eşlerini bulmadan kimse ile beraber olmazlar. Okumaktan, öğrenmekten zevk alırlar.

Aslan-Yükselen Terazi

Bu konumda doğanlar huzurlu ve uyumlu olurlar. Çevrelerindeki kişilerinde onlar gibi olmasını arzu ederler. Sanatçı ruhlu olurlar. Veya sanata ilgi duyarlar. Beğenilmekten çok hoşlanırlar. Beğenilmek için ellerinden geleni yaparlar. Başarılı da olurlar.

Aslan-Yükselen Akrep

Karakterleri çok güçlüdür. Çevrelerindekileri hemen etkileyebilirler. Doğru bildikleri yoldan asla dönmezler. İş hayatında çok başarılı olurlar. Aşk hayatlarında tutkulu ve kıskançtırlar. Ama bunu asla belli etmezler. Gururları her şeyden üstündür.

Aslan-Yükselen Yay

Nerede eğlence varsa orada bulunurlar. Şanslıdırlar. Şanslarını çevrelerindeki insanlar için kullanırlar. Kuralcı ve geleneklere saygılıdırlar. İnançları fazladır. Politikaya ilgi duyarlar. Haksızlıklara tahammül edemezler. Sporu severler.

Aslan-Yükselen Oğlak

Kararlı ve azimli olurlar. Asla yalan söylemezler. Dürüst ve güvenilir kişiler bu konumda çok bulunur. Sadık ve inatçıdırlar. Yaşamda bir tek kendilerine güvenirler. Başarı onlar için geç gelebilir ama uzun sürelidir. Sabırlı olurlar. Duygusal değillerdir.

Aslan-Yükselen Kova

Her an patlamaya hazır bir bomba gibi olurlar. Buna karşın sempatik ve çekicidirler. Her tür insanla arkadaşlık edebilirler. Görünümleri sıra dışı olabilir. Sıra dışı her şeyden hoşlanırlar. Çabuk aşık olup çabuk bıkarlar. İlginç kişilere ilgi duyarlar.

Aslan-Yükselen Balık

Cömert ve sevecendirler. İnsanlara yardım etmekten zevk alırlar. Müziğe yatkındırlar. Hoşlanmadıkları ortamlardan hemen uzaklaşırlar. Yemek, içmekten hoşlanırlar. Duygusal yaşamlarında romantizm öncelik taşır.

BAŞAK VE YÜKSELENLERİ

Başak-Yükselen Koç

Soğukkanlı ve dayanıklı olurlar. Tartışmalardan hoşlanırlar. Aktif zekaları sayesinde eğitim ve iş hayatlarında başarılı olabilirler. Kırıcı sözler söylemekten çekinmezler. Hareketli ve sportmendirler. Kolay kolay üzülmezler. Duygusal değildirler.

Başak-Yükselen Boğa

Gerçekçi ve maddi olurlar. Çalışmaktan büyük zevk alırlar. Birden fazla işte çalışabilirler. Duygusal olmamakla beraber sık sevgili değiştirirler. Evlendikleri zaman sadık olurlar. İyi bir gazeteci veya yazar olabilirler.

Başak-Yükselen İkizler

Zeki ve neşeli olurlar. Becerikli ve kurnaz olmaları sayesinde iş hayatında başarı gösterirler. Fazla detaycı olma ihtimalleri vardır. Çapkın yaradılışlı olmalarına karşın çok fazla sevgili değiştirmezler. Çok sık seyahat ederler. Geveze denecek kadar çok konuşurlar.

Başak-Yükselen Yengeç

Çocuksu olurlar. Her yaşta gençlerle arkadaşlık ederler. Çevrelerinde çok insan olur. Hayal güçleri zengindir. Bu yüzden iyi yazar olabilirler. Birden fazla çocukları olabilir. Onlarla iyi anlaşırlar. Eğitim hayatları çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde başarılıdır.

Başak-Yükselen Aslan

Gösterişli ve çekici olurlar. Çok zeki olmalarına karşın bunu gizlerler. Aşk hayatları maceralar ile doludur. İş hayatlarında başarılı olurlar. Eğitim hayatları başarılı olur. Kendileri de çok iyi eğitmen olabilirler. Maddi yaşamları düzenlidir.

Başak-Yükselen Başak

Fazla zeki olurlar. Fakat zekalarını pratik hayatta kullanmakta zorluk çekerler. Her şeyi mantıkları ile halletmeye çalışırlar ama mantıksız davranışlarda da bulunabilirler. Kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade ederler. Çalışkan ve azimlidirler.

Başak-Yükselen Terazi

Hoş ve alımlı olurlar. İyi giyinirler. Duygusaldırlar ve bunu gizlemezler. İnsanların iyiliği için çabalarlar. Bazen istemeden karşılarındaki kişileri kırabilirler. Biraz tembel olmalarına karşın çalıştıkları zaman iyi bir performans çıkartırlar.

Başak-Yükselen Akrep

Bu konumda doğanlar son derece meraklı olurlar. Bu yüzden birden fazla konuda eğitim görebilirler. Akademik kariyer yapabilirler. Bıkıp usanmadan çalışabilirler. Özel ilişkilerinde zorluk çekerler. Çünkü karşılarındaki kişilerin neredeyse akıllarından geçenleri okurlar.

Başak-Yükselen Yay

Çabuk sıkılırlar. Hiçbir şeye uzun süre konsantre olamazlar. Oldukları zaman ise mucizeler yaratabilirler. Patavatsızlıkları yüzünden çok derin dostluklar kuramazlar. Buna karşın çok arkadaşları olur. Yabancı dilleri çok iyi konuşurlar. Bol seyahat ederler.

Başak-Yükselen Oğlak

Çekingen ve mesafeli olurlar. Yaşamın gerçekleri dışında pek bir şey onları ilgilendirmez. Zorluklar karşısında kolay kolay yıkılmazlar. Duygusal yaşamlarında arkadaşlığı ön planda tutarlar. Sadık ama biraz soğuk olma ihtimalleri vardır.

Başak-Yükselen Kova

Akıllı ve ilginç bir yapıları vardır. Bilime, teknolojiye ilgileri çoktur. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışmayı severler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Sevdikleri konularda başarılı, sevmediklerinde ise tam bir başarısızlık örneği olurlar.

Başak-Yükselen Balık

İç dünyalarında huzursuz olmalarına karşın dışarıya yansıttıkları yüzleri son derece sakindir. Fazlası ile kuruntulu ve ürkek olurlar. Gündelik yaşantılarına güçlükle adapte olurlar. Yardımsever ve fedakardırlar.

TERAZİ VE YÜKSELENLERİ

Terazi-Yükselen Koç

Bu konumda doğanların vücutları güzel olur. Kendilerini formda tutabilmek için çok uğraşırlar. İkili ilişkilerinde bir türlü istedikleri dengeyi kuramazlar. Evlendikleri zaman çok mutlu olurlar. Ancak devam ettirmekte güçlük çekebilirler.

Terazi-Yükselen Boğa

Bu konumda doğanlar sanatçı ruhlu olurlar. Çevrelerine karşı hassastırlar. Biraz tembel olma ihtimalleri vardır. Şanslı ve neşelidirler. İnatçı olmalarına karşın uyumludurlar. Sanatsal konularda başarılı olurlar. Sağlıklarına dikkat ederler.

Terazi-Yükselen İkizler

Eğlence hayatını ve çocukları çok severler. Aşk onlar için çok önemlidir. Birden fazla çocukları olabilir veya öğretmen olabilirler. Yaratıcıdırlar. Oyunculuk yetenekleri vardır. Yaratıcılıklarını kullanamazlarsa hayatları tekdüze geçebilir.

Terazi-Yükselen Yengeç

Evlerine ve ailelerine düşkün olurlar. Baba figürü yaşamlarında önemli bir yer tutar. Aile içinde tüm sorunları halleden onlar olur. Dekorasyon ve mimari konularında başarılı olurlar. Evlerinde çalışma olanakları vardır.

Terazi-Yükselen Aslan

Neşeli ve konuşkan olurlar. Herkes ile iyi anlaşırlar. Eğitim hayatında hırslı ve başarılıdırlar. Seyahatler yaşamlarında önemli bir yer tutar. Bu yüzden turizm ile uğraşabilirler. Kardeşleri ve yakın akrabaları ile iyi anlaşırlar.

Terazi-Yükselen Başak

Bu konumda doğanlar maddi konularda şanslı olmakla beraber biraz bağımlı olabilirler. Sürekli yakınlarının desteğini görürler. Mal varlığı onlar için önemlidir. Lüks ve ihtişam içinde yaşamaktan zevk alırlar. Çabuk aşık olurlar.

Terazi-Yükselen Terazi

Dış görünümlerine önem verirler. Biraz bencil olma ihtimalleri vardır. Sanatçı ruhlu olurlar ve beğenilmekten çok hoşlanırlar. Sevmek yerine sevilmeyi tercih ederler. Barışçıl ve iyimser ruhlu olurlar. Zaman zaman tembellik etmeyi severler.

Terazi-Yükselen Akrep

Bu konumda doğanlar sır küpü gibidirler. Kendilerini kolay kolay ele vermezler. Kişiliklerini ön plana çıkartmaktan hoşlanmazlar. Gizemlidirler. Platonik aşklar yaşayabilirler. Babaları ile problemleri olabilir. Evlilik hayatında fedakar olurlar.

Terazi-Yükselen Yay

Bu konumda doğanlar çok neşeli ve sosyal olurlar. Arkadaşları önemli mevkilerde olup onlara sürekli destek olur. Basın, yayın veya bilgisayar konularında yetenekli olurlar. Entelektüel çevrelerde bulunurlar. Aşk ilişkilerinde arkadaşlık önemlidir.

Terazi-Yükselen Oğlak

Bu konumda doğanlar iş hayatında başarılı olurlar. Gerçek kişilikleri ancak iş hayatında ortaya çıkar. Sosyal statülerine önem verirler. İş hayatları dışındaki konularda güvensiz ve pesimist olabilirler. Dış görünümleri mesafeli fakat hoştur.

Terazi-Yükselen Kova

Bu konumda doğanlar doğa üstü olaylara, astroloji, parapsikolojiye merak sarabilirler. Meraklı ve yeniliklere açık olurlar. Bilinçaltı sorunlarına kendileri çözüm bulabilirler. Yaşamlarındaki her tür kriz döneminden sonra çabuk yenilenebilirler.

Terazi-Yükselen Balık

Bu konumda doğanlar girdikleri ortamlarda hemen sevilirler. İyi bir psikiyatr olabilirler. İnsanların dertlerine çare bulmakta üstlerine yoktur. Ama kendi dertleri içinde uzun süre debelenebilirler. İyi niyetli ve sevecendirler.

AKREP VE YÜKSELENLERİ

Akrep-Yükselen Koç

Bu konumda doğanlar yaşamlarında bir seri krizler geçirebilirler ama son derece güçlü oldukları için kolay atlatırlar. Duygusal yaşamlarında cinselliğin yeri çok önemlidir. Zaten çekici ve gizemli olmaları sayesinde beğenilirler. Duygularını ifade edemezler.

Akrep-Yükselen Boğa

Bu konumda doğanlar ikili ilişkilerinde tutkulu ve kıskanç olurlar. Sadık olmalarına karşın bir kere güvenleri kırılırsa intikam amacı ile sadakatsiz davranışlara girerler. İnsan ilişkilerine önem verirler. Düşmanları çok olur.

Akrep-Yükselen İkizler

Bu konumda doğanlar çalışkan ve başarılı olurlar. Özellikle maaşlı işlerde çalışanlar istedikleri ilerlemeyi kısa sürede kaydederler. Biraz sinirli oldukları için sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Meraklı ve eleştirici olurlar. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar.

Akrep-Yükselen Yengeç

Bu konumda doğanlar duygusal ve içe dönük olurlar. Hassas olmalarına karşın bunu belli etmemeye çalışırlar. Evlendikleri zaman sadık ve ailelerine düşkün olurlar. Üzüntüler karşısında dayanıksızdırlar. Kadın olanlar çok çekici olur.

Akrep-Yükselen Aslan

Bu konumda doğanlar bir seri ailevi krizler yaşayabilirler. Otoriteye tahammül edemezler. Kişiliklerinin oturması zaman alabilir. Obsesyon eğilimleri vardır. İnatçı ve sabit fikirli olabilirler. Gururlu ve mağrur olurlar. Kolay etkileyebilirler.

Akrep-Yükselen Başak

Bu konumda doğanlar çok iyi araştırmacı veya arkeolog olabilirler. Eğitim hayatlarında hırslı ve kıskançtırlar. Onlara yalan söylemek mümkün değildir. Hemen anlarlar ve acımasızca alay ederler. Duygusal yaşamlarında uzun süreli ilişkileri tercih ederler.

Akrep-Yükselen Terazi

Bu konumda doğanların maddi yaşamları karmaşık olabilir. Miras konuları ile uzunca bir müddet uğraşabilirler ama sonuçta refah içinde yaşarlar. Tutumlu ve kıskançtırlar. Sahip oldukları her şeye tutku ile bağlıdırlar. Alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler.

Akrep-Yükselen Akrep

Bu konumda doğanlar etkileyici veya güzel olurlar. Biraz katı ve acımasız olmalarına rağmen yardımseverdirler. İç dünyalarında olup biteni kimse anlayamaz. Çocuklara karşı sevgi dolu olurlar. Evlilikleri uzun süreli ama karmaşık geçebilir.

Akrep-Yükselen Yay

Neşeli ve cana yakındırlar. Seyahat etmeyi, yabancı ülkeleri görmeyi severler. Yemeye-içmeye meraklıdırlar. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Spor yapmayı severler ama bırakırlarsa kilo alabilirler. İçlerini kolay kolay açmazlar ama açık görünürler.

Akrep-Yükselen Oğlak

Ciddi ve mesafeli görünmelerine rağmen çok arkadaşları olur ve sosyal hayatları renklidir. Dostları ise parmakla gösterilecek kadar azdır. Güvenilir ve sadık olurlar. İş hayatında uyumludurlar. Evlilikleri uzun süreli olabilir. Erken evlenirler.

Akrep-Yükselen Kova

Kariyerlerine önem verirler. Yükselmek için her yolu deneyebilirler. Kimi zaman sıra dışı, kimi zaman tutucu davranışları ile çevrelerini şaşırtırlar. Astroloji, parapsikoloji, sinemaya yetenekleri vardır. Çocuklarına düşkün olurlar ama ihmal edebilirler.

Akrep-Yükselen Balık

Merhametli ve duygusal olurlar. Seyahat etmeyi severler. İdealisttirler. Birden fazla evlilik yapabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Günün birinde meşhur olabilirler. Çocuklarla iyi anlaşırlar. Oyunculuk ve müzisyenliğe eğilimleri vardır.

YAY VE YÜKSELENLERİ

Yay-Yükselen Koç

Yaşamı sportmence ele alırlar. Kendilerini, bulundukları konumu aşmak için çaba sarf ederler. Uzak doğu sporlarına meraklıdırlar. Aktif ve dışa dönük olurlar. Maddi yaşamları ve duygusal hayatları başarılıdır. Adaletsizlikten nefret ederler.

Yay-Yükselen Boğa

Hayatı doyasıya yaşarlar. Doğayı severler. Çiftlik hayatı onlar için idealdir. Duygusal yaşamlarında çekingen değillerdir. Duygularını hemen açıklarlar. Fazla kibar olmazlar. Hatta kabalaştıkları görülmüştür. Kötü niyetli değillerdir. Sanatçı olabilirler.

Yay-Yükselen İkizler

Yerlerinde duramazlar. Çabuk karar verir ve hemen uygularlar. Çoğu zaman bu kararları yanlış olabilir ama şanslıdırlar. Monotonluktan nefret ederler. Ele avuca sığmazlar. Sürekli seyahat edebilirler. Kolay evlenmezler. Hatta müzmin bekar olabilirler. Evlenseler bile sürdüremezler.

Yay-Yükselen Yengeç

Çocuksu ve ürkek olurlar. Sorumluluk almaktan nefret ederler. Evlilikten hoşlanırlar ama mutsuz olurlar. Özgürlük ve bağımsızlık arasında tereddütleri çoktur. İyi niyetli ve yardım sever olurlar. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söylerler.

Yay-Yükselen Aslan

Dışa dönük ve yaratıcı olurlar. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Bu yüzden zor evlenirler. Boşanma riskleri fazladır. Sanat yönleri güçlüdür. Dış görünüme önem verirler. Gelir kaynakları birden fazla olabilir. Çocukları severler ama geç çocuk sahibi olurlar.

Yay-Yükselen Başak

Bu konumda doğanlar otoriteye tahammül edemezler. Aile içinde kendi sözlerinin geçmesini isterler. Duygusal yaşamlarında sadık olmazlar. Entelektüel eğilimleri fazladır. Maddi konularda şanslıdırlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Yabancı ülkelerde yaşayabilirler.

Yay-Yükselen Terazi

Seyahat etmekten zevk alırlar. Aile hayatından çok sosyal hayatı severler. Oyunculuk yetenekleri vardır. Başkalarının haklarını korurlar. Bu yüzden hukuk ve politika alanında başarılı olabilirler. Sanata meraklıdırlar.

Yay-Yükselen Akrep

Bu konumda doğanların maddi konularda şansları çoktur. Yurt dışı kaynaklı gelirleri olabilir. Aile yaşamları düzensizdir. Mesleki yaşamları ise başarılarla doludur. Zor evlenirler ama sadık ve güvenilirdirler. Kıskanç olsalar bile belli etmezler.

Yay-Yükselen Yay

Çok hareketli ve enerji dolu olurlar. Enerjilerini doğru harcayamazlarsa kendilerini yeme içmeye verip kilo problemleri yaşayabilirler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Her konuda aşırıya kaçabilirler. Neşeli ve girişken olmalarına rağmen içe kapanabilirler.

Yay-Yükselen Oğlak

Felsefe ve politikadan hoşlanırlar. Dış görünümleri mesafeli ve soğuktur ama aslında sıcak kanlı, neşelidirler. Fazla duygusal olmazlar. Erken evlenirler ama boşanabilirler. Maddi yaşamları istikrarsızdır. Aile yaşamları ise huzursuz.

Yay-Yükselen Kova

Bu kişilerin en hassas yönleri özgürlükleridir. Ona dokunulmadığı sürece uyumlu ve iyi niyetli olurlar ama kısıtlandıkları anda her tür çılgınlığı yapabilirler. Tüm kuralları, gelenek ve görenekleri hiçe sayabilirler. Zeki ve neşelidirler. Evlenmeleri güçtür.

Yay-Yükselen Balık

Dünyaya eğlenmek ve gezmek için geldiklerini düşünürler. Dünyanın her yerindeki eğlence merkezlerini bilirler. Sorumluluklar ve hayatın gerçekleri karşısında ya vurdum duymaz bir tavır alırlar veya bunalıma girerler. Çok sevilirler ve severler ama kontrol edilemezler.

OĞLAK VE YÜKSELENLERİ

Oğlak-Yükselen Koç

Hırslı ve lider yapıda olurlar. Dediğim dedik ve inatçıdırlar. Mesleki yaşamlarında başarılıdırlar. Çok iyi yönetici olurlar. Hiçbir şeyden yılmazlar. Bünyeleri sağlamdır. Spor yaptıkları sürece sinirleri sağlam olur. Otoriter ve biraz da sert olabilirler.

Oğlak-Yükselen Boğa

Felsefe ve dinle uğraşabilirler. İnançları kuvvetlidir. Yüksek eğitimde başarılı olurlar. Maddi konularda yeteneklidirler. Biraz cimri olma ihtimalleri vardır. Duygusal yaşamlarında güvensiz olabilirler. Bir kere güvenirlerse ömür boyu sadık olurlar.

Oğlak-Yükselen İkizler

Zeki ve entelektüel olurlar. Psikolojiye merakları vardır. Evlilik ve ortaklıklarda şanslı olurlar ama birden fazla evlilik yapabilirler. Mesleki yaşamlarında süreklilik olmayabilir. Branş değiştirebilirler. Duygusal yaşamlarını gizli tutmayı severler.

Oğlak-Yükselen Yengeç

Çekingen ve kaprisli olabilirler. Buna rağmen çevrelerinde sevilirler. Çocukça korkular taşıyabilirler. Evlilikleri geç olabilir. Maddi yaşamlarında yaratıcı olurlar. Duygusal yaşamlarında ise kıskanç ve tutkuludurlar.

Oğlak-Yükselen Aslan

Gösterişli ve çekici olurlar. Karakterleri sağlamdır ama sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Duygusal yaşamlarının yurt dışı ile bağlantısı olabilir. Çok fazla çocuk sahibi olabilirler veya öğretmen olma ihtimalleri vardır. Güvenilir olurlar.

Oğlak-Yükselen Başak

Yaratıcılıkları zamanla gelişir. Ailelerine düşkün olurlar. Mesleki yaşamlarında çalışkan ve hareketlidirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Erken evlenebilir fakat geç çocuk sahibi olabilirler. Maddi yaşamlarında tutumlu fakat cimri olabilirler.

Oğlak-Yükselen Terazi

Güzel fakat mesafelidirler. Karşılarındaki kişiye güvenmeleri zaman alır. Fedakar olurlar. Ev hayatından çok gezmeyi ve sosyal hayatı severler. Evliliklerinde otorite problemleri yaşayabilirler. Ummadıkları zamanda çocuk sahibi olurlar.

Oğlak-Yükselen Akrep

İçe dönük olabilirler. Maddi yaşamları iyidir. Aile yaşamlarında bekledikleri huzuru geç yakalarlar. Romantik ve fedakardırlar. Mesleki yaşamlarında başarılı olabilirler. Evliliklerinde uyumludurlar. Duygularını ifade etmekte zorluk çekerler.

Oğlak-Yükselen Yay

Dışa dönük ve dürüst olurlar. İsteklerini doğrudan dile getirirler. Maddi yaşamlarında bir türlü tatmin olamazlar. Aile ilişiklerinde mesafeli olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Arkadaşları ile iyi geçinirler. Duygusal değildirler.

Oğlak-Yükselen Oğlak

Karakterleri güçlüdür. Maddi bağımsızlıklarını çabuk elde ederler. Aile içinde kavgacı olabilirler. Duygusal yaşamlarına öncelik tanırlar. Evlilikten hoşlanırlar ve erken evlenebilirler. Mesleki yaşamlarında iyi bir yönetici olabilirler.

Oğlak-Yükselen Kova

Çekingen olmalarına rağmen bunu çok iyi gizleyebilirler. Para işlerinden hiç anlamazlar ve kolay kandırılabilirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Yabancı lisanları iyi konuşurlar. Muhtemelen aşk evliliği yaparlar.

Oğlak-Yükselen Balık

Fedakar ve iyi kalpli olurlar. Kendilerinden yaşça büyük dostlar edinirler. Mesleki yaşamlarında başarılı olup meşhur olma eğilimleri vardır. İyi niyetli olmalarına karşın maddi konularda biraz yırtıcı olabilirler.

KOVA VE YÜKSELENLERİ

Kova-Yükselen Koç

Gözünü budaktan sakınmayan cesur kişiler bu konumda doğar. Yalnız fazlası ile tehlikeyi severler. Risk almaktan zevk alırlar. Arkadaş canlısı olurlar. Basın, yayın, astrolojiye yatkınlıkları vardır. Mesleki yaşamlarında başarılı olurlar.

Kova-Yükselen Boğa

Uyumlu ve sakin olurlar. Ancak mesleki yaşamlarında kısıtlanmaya gelemezler. Bu yüzden serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Aile ilişkileri ve mesleki yaşamlarını idare etmekte zorlanırlar. Skandallardan ve rezil olmaktan çok korkarlar.

Kova-Yükselen İkizler

Bu konumda doğanlar zeki ve entelektüel olurlar. Felsefe ve sosyolojiye meraklı olabilirler. Maddi yaşamları inişli çıkışlıdır. Duygusal olurlar ve evlilikte şanslıdırlar. Özgürlüklerine dokunulmadığı sürece evli kalabilirler.

Kova-Yükselen Yengeç

Her zaman genç kalırlar. Olgunlaşmaları zaman alır. Özgürlüklerini elde edebilmek için kırıcı ve isyankar olabilirler. Annelerine bağlıdırlar ancak ondan uzaklaşmak için yaşam boyu mücadele verebilirler. Kimseye kötülük etmezler. Zor evlenirler.

Kova-Yükselen Aslan

Sinirlerine hakim olmakta güçlük çekerler. Otoriteler ile her yaşta problemleri olur. Kimi zaman sempatik kimi zaman antipatik olurlar. Yaşamları monoton geçmez. Sıra dışı herşey ilgilerini çeker. İç huzuru nedir bilmezler. Sürekli diken üzerinde olurlar.

Kova-Yükselen Başak

Zeki ve çalışkan olurlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Masa başı işlerden hoşlanmazlar. Ailelerine düşkün olurlar. Ev konularında şanslıdırlar. Zeki insanları severler. Duygusallıktan hoşlanmazlar. Mantıklıdırlar.

Kova-Yükselen Terazi

Son derece yaratıcı olurlar. Sanata yatkındırlar. Özellikle sinemadan çok hoşlanırlar. Duygusal hayatları inişli çıkışlıdır. Yıldırım aşklarına eğilimleri vardır. Sıra dışı kişilere ilgi duyarlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. İyi dans ederler.

Kova-Yükselen Akrep

Aile içinde düzensizlikten nefret ederler ama bunu sağlamak için çaba harcamazlar. İnatçı ve tutucu olabilirler ama bunu gizlerler. Maddi yaşamlarında şanslı olurlar. İş hayatında da başarılıdırlar. Tüm doğa üstü konulara ilgi duyarlar.

Kova-Yükselen Yay

Neşeli ve sosyal olurlar. Maddi yaşamlarına önem verirler ama kazandıklarını çar çur ederler. Bağımsız ruhlu olurlar. Yurtdışı ile sürekli ilişki içinde olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Mantık evliliğine yatkın olurlar. Gerçekçidirler.

Kova-Yükselen Oğlak

İçe dönük ve güvensiz olabilirler. Derin konular ile ilgilenirler. Sevdikleri işi yaparlar. Yoksa çalışmadan sersefil yaşayabilirler. Sevdikleri konuda başarılı olurlar. Sosyal çevreleri geniştir. Çabuk evlenirler ama zamanla mutsuz olurlar.

Kova-Yükselen Kova

Cesur ve yaratıcı olurlar. Her tür yeniliğe açık rahat insanlardır. Barışçıl ve uyumlu olurlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasına tahammül edemezler. Maddiyattan nefret ederler. Bu yüzden maddi yaşamları düzensizdir. Aşk hayatları maceralar ile dolu olur.

Kova-Yükselen Balık

Varlarını yoklarını insanların iyiliği için harcayabilirler. Bu konuda her tür riski alabilirler. Doğuştan fedakardırlar. Dış görünüşe önem vermezler. Canları ne istiyorsa onu giyerler. Tıp alanında başarılı olabilirler. Meşhur olabilirler.

BALIK VE YÜKSELENLERİ

Balık-Yükselen Koç

Bu konumda doğanlar dışa dönük ve aktif olurlar. Duygusal ve yumuşak yönlerini gizli tutmayı tercih ederler. Bu yüzden sert görünebilirler. Bu onların kendilerini koruma biçimidir. Spora meraklı olurlar. Aile ve evliliklerinde uyumlu olurlar.

Balık-Yükselen Boğa

Bu konumda doğanlar sevecen ve arkadaş canlısı olurlar. Arkadaşlarını her şartta korurlar. Sanata büyük bir merakları vardır. Maddi konularda becerikli olurlar. Serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Evlilik hayatında tutucu olurlar.

Balık-Yükselen İkizler

Çok çabuk sıkılırlar. Maymun iştahlıdırlar. Zorda kaldıkları zaman yalan söyleyebilirler. Müzik ve dans konularında başarılı olabilirler. Dış görünüme önem verirler. Sosyal statülerinin sarsılmasından nefret ederler. Eğlenceyi ve seyahati severler.

Balık-Yükselen Yengeç

Hayatın gerçeklerini sevmezler ve kaçabildikleri kadar kaçarlar. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar ama vicdan azabı çekerler. Annelerine ve ailelerine düşkün olurlar. Oyunculuk yetenekleri gelişmiştir. Evlilikleri uzun sürmez.

Balık-Yükselen Aslan

Yaratıcı ve sanatkar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Doğa üstü konulara meraklı olurlar. Özgürlükleri kısıtlanır korkusu ile evlenmeye yanaşmazlar ama çocukları çok sevdikleri için evlenebilirler. Maddi yaşamlarında başarılı olurlar.

Balık-Yükselen Başak

Hayal ve gerçekler arasında gider gelirler. Bazen maddiyatçı, bazen tersi olurlar. Sorumsuz davranışlar sergiler, arkasından şaşılacak derecede sorumluluk gösterirler. Duygusallık ve mantık arasında sıkışır kalırlar. Sanatla ilgilendikleri zaman bu çelişkilerden kurtulurlar.

Balık-Yükselen Terazi

Güzelliklere karşı zaafları vardır. Bu yüzden özel ilişkilerinde hata yapar sonra da vicdan azabı çekerler. Gezmek eğlenmek onlar için hayati önem taşır. Bir sanat dalı ile uğraşmazlarsa mutsuz olurlar. İkili ilişkilerde agresif olabilirler.

Balık-Yükselen Akrep

Mistisizm ile ilgilenirler. Önsezileri çok gelişmiştir. İnsanları anlamakta güçlük çekmezler. Çok iyi sır saklarlar. Bu yüzden iyi psikolog olurlar. Aşk hayatlarında acı çekme eğilimleri vardır. Sevdikleri zaman asla unutmazlar.

Balık-Yükselen Yay

Dışa dönük ve neşeli olurlar. İnsanları güldürüp eğlendirmekten zevk alırlar. Bu yüzden şov dünyasında başarılı olabilirler. Maddi konularda güvensizdirler. Yarın ne olacağım endişesi taşırlar. Aile hayatını severler. Bu yüzden erken evlenebilirler ama bu ilk olmayabilir.

Balık-Yükselen Oğlak

Tüm Balık burçları içinde en fazla ayakları yere basanlar bu gruptan çıkar. Sorumluluk sahibi olurlar. Biraz içe dönük ve kötümser olma ihtimalleri vardır. Güvensizliklerini yenmek için çaba harcarlar. Para onlar için güven demektir.

Balık-Yükselen Kova

Katı kurallardan nefret ederler. Özgürlükleri uğruna her tür riski alırlar. Dış görünümlerine önem vermezler ama ilgi çekicidirler. Sempatik ve cana yakın olurlar. Prensipleri yoktur. Olanları da sevmezler. İyi kalpli ve yardım sever olurlar.

Balık-Yükselen Balık

Bir rüya aleminde yaşarlar. Sanatın her dalına yatkın olurlar. Merhametli ve yardımseverdirler. Acı çekmekten korkarlar. Kimsenin de çekmesini istemezler. Biraz güvensiz olurlar. Cesarete ihtiyaçları vardır. Yüreklendirilmeyi severler.

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE KİŞİLİK

Çarşamba, Mart 24th, 2010

YÜKSELEN KOÇ BURCU

Yükselen koç burcunda doğan kişiler çok hareketli ve enerjiktirler.

Düşüncelerini zaman kaybetmeden uygulamak isteyeceklerdir.

Atılgandırlar, fakat bu atılganlıkları yüzünden önlerine çıkan

bazı engelleri görmemeleri de kaçınılmazdır. Bu yüzden sık sık

üzülebilirler.

Bir işe başladıkları zaman onları destekleyen arkadaşları da olursa

yapabileceklerinin en iyisini yaparlar. Sırlarını başkalarına

söylemez, bir general gibi kendi savaş planlarını başkalarının eline

vermezler. Güçlü bir iradeleri vardır. Aynı zamanda verimli,

çalışkan, ne istediğini bilen ve tutku ile istedikleri şeyi elde

etmek için çalışan kişilerdir. Kinci değildirler. Sporu severler.

Zaten bedenleri de bunu açıkça kanıtlar.

Kolaylıkla mal mülk sahibi olurlar. Paralarını bankaya yatırıp

faizini almak yerine işleterek çoğaltmayı tercih ederler. Pazarlık

etmesini iyi becerirler.

Çok heyecanlıdırlar. O kadar çabuk düşünürler ki bunu sözcüklere

dökmekte zorluk çektikleri de olur. Kimi zaman bu yüzden kekelerler

bile. Aydın ve ileri düşünceli bir kişi olarak tanınmak isterler. Her

topluluğa girip çıkmak onlar için gereklidir sanki . gittiklere

yerlere ateşli ateşli konuşur ve tartışırlar.

Yuvalarına düşkündüler. Anneleri ya da kendilerine yakın

buldukları bir aile büyüğü onlar için büyük önem taşır. Geleneklerine

bağlıdırlar. Eski anılarını sık sık özlemle anarlar. Evlerini rahat

ve yaşanır bir duruma getirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Kendilerini göstermeye, başkalarının hayranlığını kazanmaya büyük

önem verirler. Koç burcuna özgü dik başlılıkları yüzünden sık sık

çevrelerindekilerle tartışır, onları sindirmeye uğraşırlar. Övülmeye

değer başarıları kazanırlar, fakat gerçekte peşinde oldukları şey

övgülerdir. Sanat çalışmalarında delişmen enerjileri yararlı olabilir.

Çok çalışkan oldukları söylenemez ama sürekli bir çalışma içinde

oldukları bir gerçektir. Üstlerine aldıkları işleri en ince

ayrıntısına de inceler ve düzenli çalışır. Sağlıklarına

düşkündürler

Yaşantılarını birisi ile paylaşmak zorunda hissederler. Eşlerinin

kendilerine hayranlık duymaları onları ruhsal açıdan doyurur. Uyumlu

huzur dolu bir yaşam onlar için çok önemlidir. Ara sıra sert çıkışlar

yapmaları aradıkları uyumu bozabilir. Fazla duygusal oldukları

gençlik anında aşık olur ve evlenirler. Sonuç uyuşmazlık olur doğal

olarak. Kendilerinin son derece sert oldukları halde barış ve

huzursuzluktan yanadır.

Sevgide duygulara önem verirler, fakat bu duyguları dışa vurmaktan

sakınırlar. Aşırı kıskanç olabilirler, bu da onların kıyımına neden

olabilir. Miras ve vasiyetnamelerle ilgili sorunları olabilir.

Genellikle sakladıkları birçok sırları olur.

Dış görünüşte dinlerine bağlı, filozofça olmalarına karşın gerçekte

böyle değildirler. Er zaman akıllarını geliştirmeye bakarlar. Çok

zekidirler, ve şaşırtıcı buluşları vardır, fakat bu bilgileri kendi

yararlarına kullanırlar. başka toplumları tanımlamak, yeni

düşüncelerle karşı karşıya elek hoşlarına gider.

Koç burcunun bağışladığı örgütlenme yeteneği yardımıyla işleri

yolunda gidecek, büyük olasılıkla şirketlerde söz sahibi

olacaklardır. Çalışma yöntemleri eski olduğu halde işe tutkuyla

sarılmaları başarıyı getirecektir. Dayanıklıdırlar ve başkalarının

sorumluluğunu almayı severler. bağımsızlıklarına çok düşkün oldukları

için kendilerine arkadaş seçerken çok titiz davranırlar. Grup

çalışmalarında özellikle gençlerle yapılan çalışalar da

başarılıdırlar zihinleri yeniliklerden yana işler.

Yapacakları işte en doğrusunu bulma yetenekleri vardır. Bazı

huylarını bastırıp gizlemek gereğini duyarlar. Yalnız kalıp

kendilerini dinlemeye gerek duyar, ancak buna pek yanaşmazlar. Bilinç

altındaki bu karmaşık duygular onları sürekli rahatsız eder.

YÜKSELEN BOĞA BURCU

Boğa burcunun özelliği yorulmak bilmeyen bir enerjidir, biliyorsunuz

bu enerji hangi işi yaparsa yapsın, kimin adına çalışırsa çalışsın en

iyi biçimde kullanacaktır.

Hoşa giden bir tavırları vardır onlar için en önemli şey para

kazanmaktır. Sahip oldukları değerleri gözden çıkarmamaya, bu

değerleri tehlikeye atmaya yanaşmazlar. Kızdıkları zaman da onları

yatıştırmak çok zordur. Dayanıklılıklarının ve sabırlarının arkasında

büyük bir zeka gizlidir. Bir işe kara vermeden önce çok iyi inceler

ve en ince ayrıntısına dek araştırırlar.

Dünya nimetlerinden yararlanmak hoşlarına gider. Yeme içmeyi, gezi

eğlenmeyi severler. Sanata , edebiyata, doğaya hayrandılar.

Zihinlerini tümüyle para kazanmak üzere sefere etmişlerdir. Bu sonuca

ulaşmak için her ayrıntıyı kılı kırk yararcasına inceleler.

Arkadaşlıkları ve dostlukları iş yaşamın gerekleri üzerine

kurulmuştur. fazladan para kazanmak için ek işler yapmaya , değişik

yöntemler denemeye uğraşır, kazandıkları parayı da gezmeye,

eğlenceye, armağanlara harcarlar.

Yakınları ile sürekli ilişkidedirler. Onlara çok anlayışlı ve kibar

davranırlar. Eleri kesinlikle onların istediği biçimde olmalıdır,

yoksa huzursuz olurlar. Geç öğrenirler ama bir kez öğrendiklerinden

sonra onu çok iyi uygularlar.

Çok konukseverdirler. Ellerinde avuçlarında ne varsa konuklarının

önüne serperler. Paraları yetse görkemli bir köşk alır, bunu zevkle

dayar-döşer, dostlarına şölen verirler. Evlerinin, yuvalarının

yönetimi onların elinde olmalıdır.

Sosyal ilişkilerde sıkılgan ve titizdirler. Eşlerini seçerken çok

dikkatli davranırlar fakat bir kez seçilince artık sonuçlarına da

katlanmayı göze alırlar. Duygusal düşlere dalmazlar. Her şeyin bir

zamanı vardır ve her şey en ince ayrıntısına dek önceden

saptanmalıdır. Onlara göre. Bu tutumları kimi zaman çevrelerini

bıktırabilir bile.

Yorucu oyun ve sporlar yerine dingin eğlenceleri yeğ tutarlar. Uyumlu

huzurlu bir ortamda çalışmak onlar için gereklidir. Çevreleri için

iyi olunca onlarda verimli bir çalışmaya girerler.

Eşlerinden sürekli bir şey ister, içlerindeki fırtınaları ve

kızgınlıkları yalnız onlara açarlar. Kıskançlıkları yüzünden aile

yaşantıları zindana dönebilir. Cinse yaşamlarının doyurucu olması

onlar için çok önemlidir. Aldatılmak onları çok deriden yaralar.

Miras yolu ile mala, mülke ve belki de üne kavuşurlar. Maddesel

çıkarlar için arkadaş edinip, yine bu nedenle arkadaşlıklarına son

verebilirler. Ahlak kurallarını benimserler. Yaşam görüşleri ve

dinsel inançları yüzeyseldir; sıkı sıkıysa dünyaya, yani maddeye

bağlıdırlar. Belki başkalarının ileri düşüncelerinden ötürü

kınamazlar ama kendileri bir düşünceyi ancak toplum tarafından kabul

edilip, onayladıklarından sonra benimser.

Bilim ve teknik onlar için en iyi çalışma alanıdır teknolojik

buluşlarla topluma bir şeyler kazanmaktan mutluluk duyarlar.

Seyrek de görüşseler aralarındaki arkadaşlık bağlarının çok sıkı

olduğu dostları vardır. İnsanlarla anlaşmasını bilirler. Onları kendi

sorunları ile sıkmaz, üstelik başkalarının dertlerini can kulağı ile

dinleyip çözüm aramaya kalkarlar. Dostlarına ilgi ve sevgi e yakınlık

gösterir, karşılığını da beklerler kuşkusuz.

Yaptıkları ile övünürler, karalarının yerinde ve doğru olduğuna

inanırlar. Bir kez öfkelendiler mi onları yatıştırmak sorun olur.

Cesaret ve kararlıklarına karşın çabuk parlamaları her zaman sorun

çıkarır.

YÜKSELEN İKİZLER BURCU

Her zaman değişiklik peşinde koşan, neşeli, mutlu bir kişilik

sergilerler. Değişmeyen bir çevrede mutsuz olur oradan uzaklaşmaya

çalışırlar. Tutkulu olduklarından kafalarına taktıkları hedefe kesin

ulaşırlar. bunu için zihinlerini ve tüm bedenlerini kullanırlar.

Çok hareketli olduklarından yorulabilirler. Cana yakın kişilikleri

vardır. Başkalarının ne yaptığını, ne düşündüğünü hemen sezi

verirler. Her şeyi akılları ile çözebileceklerine güvenleri vardır.

Desteklendikleri zaman işlerinde iki kat verimli olurlar. Bilimsel

araştırmalar hoşlarına gider çünkü gerçekleri araştırırlar. Gerçeğe

tutkundurlar. Sürekli hareket halinde olmaları sanki onları

yenilemekte, dinç tutmaktadır. Bu yüzden hep genç kalırlar.

Okumaya ve yazmaya çok düşkündürler. Müziği, resmi, yabancı dilleri,

yolculuk yapmayı severler.

Çevrelerinde olup bitenleri iyi anlayıp yorumladıkları için her

durumdan kazançlı sonuçlar çıkarabilirler. İnsanları çok iyi etkileme

güçleri vardır. Eğlence peşinde koşmadıkları zamanlar paralarını çarcur

etmez, çoğaltmak için her yolu denerler. Evlerini her türlü

rahatlığını sağlamak için ellerinden geleni yaparlar, bu konuda

savurganca davranırlar.

Yaratıcı bir kişilikleri vardır. Çok güzel konuşabilir ve

yazabilirler. Bu yüzden iyi gazeteci olmaları olasıdır.

Çok titiz ve temizdirler. Evlerinin düzeni de bunu kanıtlar düzenli

bir yaşama gereksinim duyarlar; bu nedenle evde çalışacakları bir

işle yaşamlarını kazanabilirler. Kimi zaman hiçbir şeyi ciddiye

almadıklarını gösteren çalışmalar yaparlar.

Çok değişik olan uğraşlarını dengelemekte ustadırlar. Aynı gün içinde

hem işe gitmek hem bir parti vermek hem de bir şey yaratmak onlar çok

zor bir şey değildir. Zarif, ince ve dengeli kişilerle bir arada

bulunmak hoşlarına gider. Giyinmesini çok iyi bilirler. Yeni

gereçleri bulup ortaya çıkarabilecekleri işleri severler. Laboratuvar

çalışmaları, bilimsel araştırmalar, ruhsal deneyler tam onlara göre

işlerdir.

İkizler burcunun verdiği saygısız tavırları kontrol edebilirler.

düşüncelerini pratik biçimde uygulayıp yeni bir adım atabilmek

yetenekleri vardır.

Mantık evliliği yerine aşk evliliği yapmayı yeğ tutarlar. Kendileri

ile aynı düşünce ve görüşleri paylaşan insanlarla mutlu olurlar.

Cinsel yaşam, eşleri ile anlaşmaları konusunda pek önemli yer tutmaz,

yani bunu pek fazla önemsemezler. Onlar için önemli olan özgür olmak

ve eşleri tarafından sevilmektir. Gerçekte cinsel yaşamları oldukça

düzenlidir. Diğer bütün konulara vakit ayırabildikleri gibi

cinselliğe de gereken vakti ayırırlar. Hangi türden ortaklığa

girerlerse girsinler paylarını halkça almak isterler.

Dinsel düşüncelere saygı gösterirler fakat bazı kalıplaşmış dinsel

doğmalara karşın eleştirici bir tutum alırlar. Düşüncelerini

olabildiğince çok insanlarla paylaşmak ve onlarla yolculuk yapmak

isterler. Bu yolculuklar planlanmış geziler değillerdir; birden karar

verilir ve yola çıkılır.

Başlıca sorunları gerçekten ne yapacaklarını bilememeleridir, çünkü

maymun iştahlıdırlar. Bir gün onlara zevk veren bir şey başka bir gün

vermeyebilir. Becerikli olmalarından ötürü birkaç işi birden

yürütebilir. Onları gerçekten hoşnut işi buluncaya dek işten işe

geçerler. Ciddi konularla uğraşmaktan çok dünya dışı işlerle uğraşan

biri görünümündedirler.

En çok önem verdikleri konu arkadaşlıklarıdır. Bir çok arkadaşlıları

vardır ve onlarla sıkı ilişkilere girmişlerdir. Yeni, hareket,

canlılık, karşılıklı söyleyişi en hoşlandıkları şeylerdir. Onlarla

kolaylıkla yakınlık kurabilirsiniz.

Gelecekteki kötü günler için bir kenara üç-beş kuruş atmayı severler.

Akıllarını geliştirdiklerinde zor durumlarla karşılaşma oranının

azaldığını bilirler. Belli etmedikleri halde kendilerini parasal

yönde sık sık güvensiz hissederler.


YÜKSELEN YENGEÇ BURCU

Doğduklarında ufukta Yengeç burcu yükselen kişilerin duyguları

sürekli değişir. Duygusal insanlardır. İncitilmekten çok rahatsız

olduklarından başkalarını incitmekten çekinirler. Çocukları ile

ilgili unutulmaz anıları vardır. Geçmişi hatırlatmaktan hoşlanan

duygusal bir kişilikleri vardır. Hayalleri oldukça güçlüdür. Onlar

için hissetmek düşünmekten önce gelir. Evlerine bağlıdırlar. Bir

yerde uzun süre duramaz, sık sık evlerini değiştirirler.

Mallarına düşkündürler ve para kazanmak için çaba gösterirler. Buna

karşılık kişisel gereksinimleri çok değildirler, tutumlu bile

sayılabilirler. Sevimli kişiler olduklarından kendilerinden yardım

isteyen kişileri pek geri çevirmezler.

Eleştirilmekten ve alay edilmekten çok korkarlar; bu da onları içine

kapalı ve kuşkucu yapar. Övülmek, beğenilmek uğruna yapamayacakları

şey yoktur.

Onlar tam biriktiricilerdir. Sanat yapıtlarını , eski tarih

yapıtlarını ve hoşlarına giden her şeyi toparlarlar. Değerli şeyleri

biriktirdikleri gibi değersizlikleri de topladıkları olur. Paralarını

aileleri ve çocukları için harcamaktan hoşlanırlar.

Geleneksel davranış biçimlerinin moda olan düşünce akımlarından daha

iyi olduğuna inanırlar. Çoğu kez sorunlarını abartır, bu yüzden

gereksiz yere üzülürler. Düşünceleri genellikle uygulanabilir

durumdadır. Kardeşliklerini, dostlarını ve komşularını çokça

eleştirirler.

Yuvaları yaşamlarının odak noktasıdır. Çevrelerine uyum sağlamak

istedikleri için birlikte yaşadıkları kişilerle anlaşma ortamı

ararlar. Bunu başaramazlarsa evden uzaklaşıp kendilerine balarını

dinleyebilecekleri bir odacık ararlar. Boş zamanlarının çoğunu

yuvalarını daha hoş ve daha çekici bir duruma getirmek için harcarlar.

Üstün nitelikte çalışmalar yapma yetenekleri vardır, fakat sevdikleri

üzerine bir baskı kurmaları hoş karşılanacak bir durum değildir. Bu

baskı eğilimi ellerinde olmayıp ailelerini koruma, gözetme isteğimden

gelir. Gizli aşk serüvenlerine karşıdırlar. Evliliği ciddiye alırlar.

Özellikle genç yaşta evlenirler. Bunu ya toplum içinde alacakları

yeri düşünerek yaparlar ay da huzurlu bir aile yuvasına duydukları

özlemden. Eşleri ile çok iyi geçinirler. Yengeç burcu etkisinde olan

kadınlar her şeyin en iyisini elde etmek isteyen erkekler için

bulunmaz bir itici güç olurlar.

Çalışkan kişilerdir. Gelecekte, yaptıklarının işe yarayacağına

inandıkları zaman çabalarını daha da arttırırlar. Eli açık ve

yardımseverdirler. Salt yardım için karşılıksız çalışırlar.

Bir topluluk içinde hiç de kolay tartışmayan cinsel konular üstünde

bile rahatça konuşabilir. Bunun başka ölüm, ölüm ötesi gibi

fizik ötesi konularla da yakından ilgilenirler. İyi bir medyum

olabilirler.

Uzun deniz yolculuklarını severler. Dinle fazla bir alış verişleri

yoktur. Buna pek gereksinim olmadığını düşünürler. Burçlarının etkisi

az çok hayalci olabilirler.

Genel olarak dışa dönük bir kişi olmalarına karşın yine de belli bir

tempo ile yaşamayı severler. Bu tür davranışlarının altında bencil

kişiliklerinin yattığı gerçeğini de kendilerini bilirler.

Kişiliklerinin başkaları tarafından ön plana alınmasını beklerse de

bunu istedikleri ölçüde başaramazlar. İşveren değillerse patronlarını

kaba davranışı ile kırılıverirler.

Arkadaşlık yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Duygulu

yaradılışlarından ötürü dengeli arkadaşlardan hoşlanırlar.

Arkadaşlarına yardım etmekten kaçınmazlar. Kurdukları arkadaşlıklar

çoğu kez yaşam boyu sürecek niteliktedir.

İyi ilişkiler oldukları arkadaş gruplarında kendilerini göstermek ve

ön plana çıkmak için fırsatlar ararlar. Zengin düşleri ve duyguları

olduğundan kendi kendilerine yeterler. Okuyarak öğrenmek yerine

yaşayarak öğrenmeyi yeğ tutarlar. Ruhsal araştırmalara yöneldikleri

olur. Düşünceleri çok soyuttur. Bu düşünceler yüzünden iç çatışmalar

gösterebilir.

YÜKSELEN ASLAN BURCU

Bir aslan gibi güçlü ve üstün olmayı severler. Tutkulu, kendine

güvenen, korkusuz kişilerdir. İş yaşamında ve her alanda yüksek

konuma gelirler. Çok çabuk öfkelenirlerse de kinci oldukları

söylenemezler; dahası bağışlayıcı özellikleri ağır basar.

Çok enerjiktirler ve bu enerjileri ile hiçbir engel tanımadan

saptadıkları hedefe doğru inançla yürürler. İşler yolunda iken çok

hoşgörülü ve eli açık olurlar; ama işler beklenmedikleri gibi

sonuçlanmazsa telaşlanır, her şeyden ellerini çekerler.

Sorumluluklarını savsaklamazlar fakat kendilerini uğraştıran sorunla

başa çıkabilmek için bir süre içlerine kapanırlar.

Onlar tıpkı bir aslan gibi, yaşadıkları toplumun soylu kişileridir.

Komut verme eğilimleri vardır. Bu yüzden zorba bir kişi izlenimi

uyandırırlar. Eli açık, yürekli ve iyidirler. Parayla ilgili

konularda çelişik bir tavırları vardır. Para toplarken kılı kırk

yararlar, harcarken ise bir gecede çarçur edebilirler. Parasal

sıkıntıya düşerlerse çok üzülürler.

Karşılarındaki kişileri etki altına lama güçleri vardır. Konuşma

yaparken tanıdıkları heyecanlı ve tutkulu tavırlar çekici olmalarına

neden olur. Çevrelerinde beğenilen, saygı duyulan kişilerdir.

Kendi yuvalarının tek sahibi olmak tutku halindedir onlarda. Sağlıklı

ve iyi oturmuş bir aile yaşamının kendilerine neler kazandırdığını

çok iyi bilirler. Bundan başta kendi ailesini dıştan gelecek

tehlikelere karşı koruyan bir aslan tavrı takınmak onlar için çok

önemlidir.

Çocukların yetiştirilmesi konusunda doğuştan gelen bir uzmanlıkları

vardır; bu nedenle iyi eğitimci ya da pedagog olabilirler. Parayla,

sevgiyle ve daha da öte kendi kaderleriyle korkusuzca kumar oynaya

bilirler.

Bu kişilerin çoğu yanlış bir eş seçimi yaparlar. Artistik yetenekleri

olan kişiler ilgileri çeker. Özgürlüklerine düşkündürler ve

bulundukları yerde tek yetkili olmak isterler. Bu isteklerinin

engelle karşılaşması durumunda tartışma çıkarırlar. İnsanlarla dostça

yaşamak, bun da kesintisiz sürdürmek isterler. Aslan burcunun kadını

ve erkeği üstlendiği konuyu kesinlikle sonuçlandırır. Ölümü pek

düşünmez , olabildiğince çok yaşamak isterler. Cinsel enerjilerinin

tüketmede tez canlı davranabilirler ve yüzden başlarına olmadık işler

gelebilir.

Açıklanamayan bazı gizli güçlerin kendilerini yönettiğine inanırlar;

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak böyle düşünürler. Bu nedenle

gerekirse diktatörce bir tavır alabilir, kendilerinde kralların sahip

olduğu kutsal haklara benzer bazı kutsal hakların olduğunu kabul

ederler. Gezmekten hoşlanırlar, fakat bir turist olarak değil.

Geleneksel dinler davranışların kendilerini zorlamasından

hoşlanmazlar.

Gösterişe önem verirler. Bir polis amiri, ya da belediye başkanı

olurlarsa boyunlarında 24 ayar bir zincir, büyük bir rozet ya fil

dişi kabzalı bir tabanca isterler. Bir yönetici olarak insanların her

zaman hatırlayacakları kişilerden olurlar.

Davranışlarının basma kalıptan kurtulması ve belli bir canlılık

kazanması için gruplara katılırlar. Zeki, neşeli insanlar ilgilerini

çeker. soyut düşünceleri çok iyi anlatabilir, böylece kendilerine

bağlı bir okul oluşturabilirler.

Zaman zaman önemsenmedikleri duygusuna kapılıp somurturlar. Fazla

gururlu olduklarından bunun nedenini açıklayamazlar, huzursuz

olurlar, alkış ve beğeni tutkuları yüzünden bencilce davranmaktan

kendilerini alamazlar,oysa gerçekte herkese yardım etmek isterler.

Kolayca incinirler fakat bunu belli etmezler.

YÜKSELEN BAŞAK BURCU

Sağduyulu olmaları en belirgin özellikleridir. çevrelerinin derli

toplu olmalarını isterler. Bu nedenle titiz bir kişiliğe sahip

oldukları söylenebilir. Ürkektirler. düşüncelerinin uygulanabilir

nitelikte olmasına özen gösterirler.

Çabuk öğrenmeleri, şaşırtıcı bir dayanma gücüne sahip olmaları ve

güvenirliklerinden ötürü iyi bir muhasebeci , sekreter, yazıcı

olabilirler. Tutumludurlar. Para konusunda istedikleri düzeye

çıkabilmek için özenle çaba harcarlar. Elde ettikleri her şeyi

gizlemeye , saklamaya kalkmaz, böyle yapanları da kınarlar. İyi

niyetli olmalarına karşın titiz olmaları yüzünden çevrelerindekileri

kızdırdıkları olur. Temiz ve iyi giyinirler fakat fazla göz alıcı

giysileri seçmezler. Sağlıklı yaşamak için gereken her şeyi yaparlar.

Tek başlarına olmaktan hoşlanmazlar. Arkadaşları ile birlikte yada

onlar için çalışarak yaşamlarını sürdürürler. Kendi bütçelerini

dengelemek için ellerinden geleni yaparken , çevrelerinde olanların

savurgan tutumları yüzünden zor duruma düşerler.

İnsanları uzaktan gözleyip, davranışlarını incelemekten hoşlanırlar.

Fakat bu huyları çevresindekilerin hoşlarına gitmez. Çok iyi bir

eleştirmen olabilirler. Eleştirileri çok kısa ve özdür. Fazla

konuşmasını sevmezler çünkü; biraz sabit fikirli oldukları bile

söylenebilir. Karışık durumları kolayca çözümleyen bir akılcılıkları

vardır.

Aile yaşamları çok düzenlidir. Birbirine tutkun kişilerin,mutlu bir

aile yaşantısının çok önemli olduğunu düşünürler. Bunun tersini öne

süren kişileri de hoş görmezler. Ailelerinden uzakta uzun süre

kalamazlar.

Soğuk dış görünüşlerine karşın ateşli bir aşk yaşamları vardır.

Eğlenceleri toplum tarafından benimsenen ahlak ölçüleri içinde yürür.

Bunun dışına çıktıkları görülmez. Fakat bir kez , herhangi bir

nedenle gemi azıya aldılar mı onları frenlemek gerekir. Herhangi bir

grubun üyesi olmak hoşlarına gider. Kendilerine özgü ilginç

düşünceleri vardır ve bunları hiçbir özel övgü beklemeden

paylaşırlar. Birlikte çalıştı ıkları grup içersinse bir isteksizlik

uyumsuzluk varsa etkilenebilir ve çalışma arzuları kırılır. Çok

çalışmanın sağlıklarını bozabileceğini onlara hatırlatmak gerekir.

Çalışmalarını beğenecek , ev harcanmalarını karşılamakta onlara

yardımcı olacak bir eşe gereksinimleri vardır. Eşlerine çok

bağlıdırlar,fakat onları kusursuz olarak görmek isterler.

Başak burcu burçlar kuşağının bekar tiplerinden biridir. Evlenseler

bile eş olarak kendi bulundukları düzeyden daha aşağıda birini

seçeler.

Cinsellik konusunda biraz kapalı ve ağzı sıkı davranırlar. Bu doğal

gereksinimlerini günah ve ayıp sayma yanlışına çoğu kez düşerler. Bu

konuda ki duygularını bastırırlar fakat içleri tutkuyla yanar.

Paylaşma duyguları son derece gelişmiştir; bu nedenle giriştikleri

işlerde başkalarına büyük bir güven duygusu verirler. Dinsel ve doğa

üstü konulara karşı tavır takınabildikleri gibi, onları bu tip

çalışmaların en ateşli yandaşı olarak da görebilirsiniz. Kendi gelir

artışlarını katkıda bulunacak küçük geziler dışında yolculuklar

ilgilerini çekmez.

Yükselen başak burcu insanı toplumun yıldırımlarını üstüne çekecek

işlere girişmez. Özellikle siyasal yaşam onlar için en uygun çalışma

alanıdır. Sözcüklere egemen olmaları iyi bir gazeteci, radyocu ya da

iyi bir yorumcu olmalarını sağlar. Birden çok işle uğraşmayı severler.

Arkadaşlarını en iyi biçimde ağırlamaktan, onlar için yemekler

yapmaktan büyük zevk duyarlar. Onlarla sürekli haberleşip hatırlarını

sorarlar. Evlerini en son dekorasyon örnekleriyle döşemek ister ve

başarırlar.

Gereksinimi olan düşkün kişileri desteklemek onlar için kaçınılmaz

bir görevdir.

Sessiz ve derinden giderek saptadıkları amaca ulaşan saygı değer

kişilerdir. Başak burcu yükselen kişiler çoğu kez başkalarının onlara

verdiği yetkileri kullanmakta yavaş davranırlar. Yardıma gereksinimi

olan herkes için iki elleri kanda olsa bile çalışır, buna karşılılık

bir teşekkür bile beklemezler.

YÜKSELEN TERAZİ BURCU

Denge, uyum ve güzelliği severler. Adaletsizliğin olduğu her yerde

yenilikler getirmeye eğilimli kişilikleri , bilge bir insan olarak

görünmelerine neden olur. Zarif ve düzenli olmaktan yanadırlar. Çabuk

sinirlenir fakat kolay yatışırlar. Dostluk onlar için çok önemlidir.

Kaba hareket etmekten, başkalarını kırmaktan son derece çekinirler.

Dingin, zor kullanmayı sevmeyen bir yaradılışları vardır. Her türlü

güzelliğe , müzik ve edebiyata hayrandırlar.

Bulundukları her topluluğa uyan yararlı olan insanlardır,kendileri

gibi güzellikleri düşkün , akıllı ve neşeli kişilerle dostluklar

kurabilirler.

Yalnız yaşamaktan hoşlanmazlar. İşleri ile ilgili konularda tutkulu

olmalarına karşın temiz olmayan işlere pek girmezler. Giyim konusunda

gerçekten beğeni sahibidirler fakat beğendikleri şeyler çoğu zaman

pahalı olur.

Parasal durumlarını pek açıklamazlar. Her ne kadar açık sözlü ve

içtenseler de gerçek durumlarını açıkladıkları pek seyrektir. Rahat

para harcar. Çoğu kez gelirlerinin sağlayabileceğinden daha iyi bir

yaşam sürerler. İşe yaramaz şeyleri değerli şeylere çevirmekte pek

ustadırlar.

Tanık oldukları ,ya da içlerinden gelen şeyleri kaleme almak

hoşlarına gider. Gezip gördükleri yerleri günlükler halinde anlatır,

arkadaşlarına ayrıntılı mektuplar yazarlar. Kendilerini pek

ilgilendirmeyen konular da burunlarını sokmaları olasıdır.

Düşünceleri soyut ve felsefidir. Din ve sosyal değerlerle ilgilenir,

bu düşüncelerinin toplum yararına kullanılması için çalışmalar

yaparlar.

Yuvalarını kendi istedikleri gibi düzenlemekte inatçı davranırlar.

Her şeyin yerli yerinde olmasını ister, bunu sağlayıncaya dek işin

peşini bırakmazlar. Evleri ve aileleri ile ilgili konularda büyük bir

sabır ve hoş görüyle davranırlar.

Grup çalışmalarına çok ilgi duyar, kendilerini göstermek isterler.

Genellikle duygularından çok kafalarını dinlemelerine karşın , sevgi

konusunda soğukkanlılıklarını yitirirler. Tek bir aşk eğer onları

heyecanlandırıyorsa yeterlidir. Bedenleriyle çalışacakları işlere pek

ilgi göstermezler. Kendilerinin tekdüze işlerle zaman harcayamayacak

yetenekleri olduğunu düşünürler, ancak söyledikleri işlerin ne olduğu

konusunda bir türlü kesin karar veremezler. Geri planda kalarak

çalışmayı severler, çoğu kez düş güçlerinin yarattığı bedensel

hastalıklardan yakınırlar. Sorumluluklarından kaçarlarsa kara sevdalı

biri olmaları olasıdır.

Uyumlu düşünceleri olan kişileri bir araya getirerek birlik

oluşturmayı pek güzel başarırlar. Evlilik ilişkileri fırtınalı

olabilir; yinede yuvalarında dengeli bir ortam oluşturmayı başarırlar

sonunda. Başkalarının haklarını savunmak söz konusu olunca sanki bir

savaşçı kesilirler. İşte o zaman korkulacak bir cesaretleri vardır.

Tümüyle kendilerini kaptırmamak koşuluyla gerçek sevgiden yanadırlar.

Büyük uğraş gerektirmeden elde edilen paraya ilgili kişilerdir.

Genellikle para için evlenir çoğu kez bundan pişman olurlar. Sonra

yine aynı bir tür evlilik yapmaktan kendilerini alamazlar ve bu böyle

akıllanıncaya kadar sürer gider. Olgun bir yaşa geldiklerinde

istedikleri servete kavuşacaklar, sessiz bir ölümle ayrılacaklardır.

Soyut düşünceleri çok iyi kavrayabildikleri gibi , bunu sözcüklerle

de anlatabilme yetenekleri vardır. Bu alanda ilerlemiş olanlar bir

üniversitede felsefe ve metafizik konularında ders verebilirler.

Başka ülkelerde çalışmaktan ya da deneylerini geliştirmek için

gezmekten zevk alırlar. Evlerinde rahat koltuklarına gömülerek kitap

okumakta onları aynı oranda hoşnut edebilir.

Evleri ile meslekleri arasında yakın bir ilişki olması gerektiğine

inanırlar; bu yüzden dekoratörlük , modelcilik vb.. uğraşlarda

başarılı olurlar. Meslek yaşamları iniş çıkışlarla doludur. Çoğu kez

halkla ilişkilerde gösterdikleri çalışmalarla tanınmış bir kişi

olurlar. Savurganlığa varan eli açık ve çok ince bir ev sahibidirler.

Yaptıkları harcamaya aldırmazlar bile. Onlar için önemli olan

arkadaşlarını krallara yakışır bir biçimde ağırlamaktır. Yüksek

sosyeteye girmeseler bile üst tabakanın haberlerini magazin

gazetelerinden titizlikle izlerler. Gerçekte istedikleri , saygın

kişilerle birlikte olmak ve onlarla birlikte görünmektir. Doğru seçim

yapabilme yetenekleri ve canlılıkları klüp başkanlığı görevine

getirilmelerine neden olur.

Enerjilerini tüketmiş her şeyden ellerini çekmiş bir görünüm

içindedirler. Fakat gariptir ki bu tembellikleri onlar için

gereklidir. Böylece sinir sistemleri dinlenir. Gerçekte tembel

değildirler. Bakarsınız bir gün hummalı bir çalışma içinde ,

bakarsınız bir gün ense yapıyor, bunun nedeni çabuk kuruntuya

kapılmaları ve kararsızlıklarıdır

YÜKSELEN AKREP BURCU

Burçlar kuşağının en sabit fikirli ve kararlı tiplerindendir. Sabır

ve kararlılık onların en belirgin özellikleridir. Çevrenizdekiler

şaşkın ve çaresiz olduğu zaman onlar; kaya gibi sağlam ve soğuk

kanlıdırlar. Kendilerini tanımak için yaklaşıldığında içlerine

kapanır; ser verir sır vermezler. Kuşkucu ve kuruntuludurlar. Her

konuyu bir anda kavramak ve gereken cevapları anında vermek onlar

için hiç de zor değildir. Gizli konuları araştırmaya bayılırlar.

Kadın olsun erkek olsun ortak yönleri bilimsel araştırmalara yakın

ilgi duymalarıdır. Pratik ve gerçekçi çalışmalara yatkındırlar. Bu

yüzden müteahhit ya da iş adamı olabilirler.

Genellikle kısa boylu ve sağlam yapıları vardır. Bünyeleri de

sağlamdır. Bir olayın öncesini ve sonrasını aynı açıklıkla

görebilmeleri şaşırtıcı özelliklerinden biridir. Belli bir konuda

uzmanlaşıp derinleşmeye yatkındırlar.

Her şeyden önce paranın gerektiğine inanırlar. Bunu elde etmek içinde

sonsuz bir irade ve sabırla çalışırlar. Parasal kazancın toplum

içinde onlara iyi bir yer kazandırdığını bilirler. Genellikle

mesleklerinin geliri ile geçimlerini sağlarlar.

Az konuşurlar. Onlar için konuşmak zaman öldürmek için boş laflar

etmek değildir. Gerçekten önemli olduğuna inandıkları konularda söz

söylerler. Konuşmalarının gizli bir nedeni vardır. Daha çok

başkalarını konuşturup onları dinler ve incelerler. Oysa kendi

konuşmaları kontrollü ve ölçülüdür.

Evlerinde başka bir insan oluverirler. Canlı, neşeli ve yenilikçi.

Arkadaşlarına gitmekten çok , onları kendi evlerinden ağırlamaktan

haz duyarlar.

Aşk yaşamlarında gizlilik içinde yürür konularda hoş olmayan

dedikodulara neden olabilirler. İçlerinde yanan haz alevini gizlemeye

çalışmalarına karşın , hoş olmayan durumlara neden olabilirler.

Sevdikleri için düşünmeden hizmet edebilecek bir öz verileri vardır.

Mistik konulara ilgileri dikkat çekicidir.

İçlerinde yoğunlaşmış enerjilerini rahat ve mutlu yaşanabilecek bir

dünya elde etmek için harcarlar. Mesleklerinin güç oluşu onları

yıldırmaz. Tıp ve bilimsel konular ilgilerini çeker. Olağan işlerden

çok önemli konularda kişisel girişimlerde bulunmaktan zevk alırlar.

Evlenecekleri kişiyi seçme konusunda son derece çekingen davranırlar.

Bir eşte bulunması gereken özelliklerinin neler olduğunu çok iyi

belirlemişlerdir. Bu modele uygun bir eş bulmadan evlenmezler.

Yanılmaktan, yanlış bir iş yapmaktan çok çekinirler. Evlilik

konusunda geri kafalı oldukları bile söylenebilir. Kıskançlık ve

kuşku içlerini kemirir. Kendilerine servet sağlayacak bir eş seçmeyi

düşünürler.

Ölüm, öldükten sonra yaşamak ve yeniden doğuş konularında derin

bilgileri vardır. Bu üç şeyin gerçek olduğunu gösterecek araştırma ve

incelemeler yaparlar. Ruhlarla ilgili konularda kitap yazar ve

konferanslar verirler.

Cinsellik yaşamlarında önemli bir yer tutar; fakat istediklerini

akıllıca yerine getirmesinde bilirler. Her gittikleri ülkede

evindeymiş gibi davranan , gezmeyi seven kişilerdir. Güçlü ve ünlü

bir kişi olma istekleri fazladır. Yetenekleri böyle biri olma

konusunda onlara yardım eder. Başkalarına danışmadan ve karışılmadan

çalışmak hoşlarına gider.

Uzun dönem için planlanmış bir amaca doğru adım adım yürürler. Hiçbir

güç onları bu görüşlerinden alı koyamaz. Bu yolda bütün enerjilerini,

dahası yaşamlarını bile verebilirler.

YÜKSELEN YAY BURCU

Yay burcu yükselen kişiler özgürlüklerine düşkündürler,neşeli, iyi

huylu olmaları en belirgin özelliklerindendir. Rahat ve kendi

başlarına yaşama istekleri her şeyden önce gelir. Bunu engellemek

isteyenlere karşın sert bir tavırlar alırlar. Verdiği sözleri yerine

getiren eli açık iyimser kişilerdir.

Özgürlüklerini, enerjilerini gösterebilmek için iyi yollardan biri

spor yapmaktır onlara göre. Sezgi güçleri çok güçlüdür. Her şeyi

çabuk kavrar, sonuca ulaştırırlar. Genellikle huzursuzdurlar.

Hakla ilişkiler konusunda çok başarılıdırlar dır. Bir işin

sonuçlandırılabilmesi için çok az umut ışığı olsa bile aşırı bir

iyimserlikle böyle işlere girerler. Yeni ortaya çıkan her durum, her

olayı neşelendirir, coşturur. Fakat bir işe koşarken zamanlarını boş

yere yitirme tehlikesi de vardır. Başkalarına yardım etmeyi seven

dost canlısı kişilerdir.

Para kazanabilecek, servet biriktirebilecek bir zekaları vardır.

Özellikle “köşeyi dönmek” ilgilerini çeker. Kumar ve benzeri şans

oyunlarına düşkündürlerdir. Pahalı arabalara, yatlara, yazlık evlere

sahip olmak gururlarını okşar. O zaman toplum içinde saygın bir

yerleri olduğunu düşünürler.

Hiç bilmediği konuda bile birkaç söz edecek ve bununla ilgili üzerine

çekecek bir yaradılışları vardır. Başkalarına yardım edebilmek için

fazla gayretli davranmaları onları zor duruma sokar.

Başkalarının mutluluğu için ellerindin geleni yaparlar; yinede ”

acaba gerekeni yapıyor muyum? ” diye bir kuşku vardır . ailelerinin

severler , fakat hiçbir zaman kıskıvrak bağlanmak istemezler.

Aynı yerde kalıp eğlenmek onlara göre bir iş değildir. Sürekli

yenilik peşinde koşarlar. Sevgi konusunda başarılı olmalarına karşın

kavgacı ve tutkulu olabilirler.

Boks futbol gibi yarışmalara dayanan sporlar ve fiziksel çalışmalar

başarılı oldukları dallardır. Çocukları ile olar ilişkilerde biraz

baskıcı davranırlar,.

Yapacakları işin kendilerine düzenli bir gelir getirmesini bekler ,

bunu böyle sağlayabilecek işler için harcama yaparlar. Yapmak

istedikleri işi önce kafalarında görüntü olarak belirler , sonra bunu

gerçekleştirebilmek için ellerinden geleni yaparlar.

Eş seçmede pek ince eleyip sık dokumazlar; üstelik bu gelişigüzel

diyebileceğimiz eşe karşıda büyük bir duygusal bağlılık gösterirler,

zihinlerinin canlı kalabilmesi için bir çok kişiyle tanışmak ve

konuşmak onlar için gereksinimdir.

Bu nedenle yeterince ilgi gösteremeyeceklerinden eşleri acı çekebilir.

Cinsel isteklerinde duygusal davranırlar. Cinsel isteklerini

doyurunca da gizli kalmış yönlerini keşfederler. Ölüm ve ölümden

sonra ki yaşam sonları onları yakından ilgilendirir.

Onlara göre yaşam bir okuldur. Bu okuldan diploma almak için gezmek

ilk koşuldur. Başka ülkeleri gezip, yabancı insanları tanımak, bilgi

almak çok önemlidir

Din ve ahlak konuları ilgilerini çeker. Şan şöhretle pek araları

yokmuş gibi görünmelerine karşın , bilinç altında bu hedeflere

ulaşmak konusunda büyük bir istek yatmaktadır. Gözleri hep

yükseklerdedir

Değişik görüşleri olan kişileri bir araya getirme yetenekleri

güçlüdür. Grup çalışmalarında bu yüzden aranan ve sevilen bir kişilik

sergilerler. Büyük bir olasılıkla arkadaş, ortak ya da çok eskiden

tanıdıkları biri ile evlenebilirler. Kendilerine karşı dürüst

oldukları söylenemez. Kendileri ya da yaşam ve ölüm üstünde

düşünmenin pek hoş olmayacağına karar vermişlerdir. Gizli aşk

ilişkileri ve kin duygusu yüzünden çok sarsılabilirler.


YÜKSELEN OĞLAK BURCU

Ağırbaşlı, düşünceli önlemci ve nerede, nasıl, davranmak gerektiğini

bilen insanlardır. Tutumludurlar. Gereksiz harcamalardan ve lüksten

hoşlanırlar. Önlerine çıkan her fırsatı en iyi biçimde değerlendirmek

onlar için hiçte zor olmaz. En güç ve karışık sorunları bile rahatça

çözebilecek bir sağ duyuları vardır. İşleri planlamak ve yönetmek

konusunda ustadırlar. Bu nedenle her alanda yetkili bir duruma

geçebilirler.

Gösterişi pek sevmezler. Ne istediğini bilen , sorumluluk sahibi ama

çekingen kişilerdir. Yaptıkları her işin belli bir amacı ve nedeni

vardır. Boş yere kol sallamazlar. Bilmedikleri konularda titizlikle

bilgi toplar, araştırma yapar, sonra bunları mantıklı bir sıra içinde

düzene koyup sonuca varırlar.

İşte bu sonuç onlar için artık kolay değişmeyen bir yargıdır.

Küçüklükleri (gençlik çağları) genellikle güçlükler içinde geçer. Geç

yaşta olgunlaşmış, büyümüş bir tavırları vardır. Yaşları ilerleyince

de bilginin, deneyimin ve hoş görünün verdiği rahatlıkla çocuk gibi

olurlar.

Her meslek ve dalda kendi üstünlüklerini, başarılarını gösterirler.

Fırsatları değerlendirmek, bilinmeyen işlere açıklık getirmek

konusunda ki yetenekleri onları bir gün iyi bir yere getirecektir.

Geniş çapta araştırma ve planlama işlerinde çalışan bir grubun

anahtar kişisi olabilirler.

Alışılmayan , ters bir kişi olmaktan çekindikleri için ya hiç

konuşmazlar ya da hoşa gidecek şeyler söylerler. Bu nedenle onları

yalnızca konuşmaları ile değerlendirmemek gerekmektedir.

Çevredekilerle hemen dost olmaz, önce inceler , tartar, dostluğa

kabul ederler.

Evlerine çok bağlıdırlar. Her konuda neyin iyi neyin kötü olduğunu

bildiklerine inanır, kendileri ile aynı düşüncede olmayanları hemen

azarlarlar. Aile içinde tek egemen güç kendileridir. Fazla hızlı bir

yaşantıdan, gece kulübü ve benzeri kalabalıklardan hoşlanmazlar.

Onların eğlencesi sessiz ve ağır başlı olmalarıdır. Dostlarına bir

akşam yemeği vermek ve onlarla konuşmaktan hoşlanır. Sevgi konusunda

duygulu ve duyarlıdır.

Kararlı ve çalışkan bir insan oldukları için iş yaşamlarında çok iyi

olur. Yaptıkları işin yararına yeni yöntemler geliştirmede

başarılıdırlar. Fazla çalışmadıklarından ötürü sinirleri bozulabilir

fakat sağlıklarını korumakta geç kalmazlar. İş konusunda geniş

düşünceli oldukları için aynı anda birkaç işe el atabilirler.

Evlilik onlar için kutsal bir kurumdur. Erkekler tam anlamıyla

bağlanabilecek bir kadın bir eş isterler, kadınlar ise evliliğe bir

meslek gözüyle bakarlar. Cinsel yaşamları düzenlidir. Kapasitelerinin

ne olduğunu anlayabilmeleri için yaratıcı güçlerini tek bir hedefe

yöneltmeleri gerekir. Bilgisayar gibi işleyen bir akılları vardır.

Felsefe çalışmaları onları pek ilgilendirmez. Gerçeği kanıtlanmış

uygulana bilir düşünceden yanadır. Bu yüzden kuralcı, tutucu ve dar

görüşlü olabilirler.

Tek başları olmaktan çok ortak çalışmadan zevk alır ve başarı

kazanırlar. Güçlü ve iyi konumda ki kişileri etkilemeyi başarırlar.

Dostluğa çok önem verirler. Bu konuda bir hayli titiz davranırlar.

Yaşamın ciddi yanlarıyla ilgilenirler. Hafifliklerle, eğlencelerle

pek işleri yoktur. Arkadaşlarını dinamik , kavgacı ve güçlü kişiler

arasından seçerler. Zayıf kişilere pek yanaşmazlar.

Herkesten önce her şeyi iyice ayırt eder ve durum hakkında kesin

kararlara varırlar. Son derece pratik davranırlar. Kendilerine

yararlı olmayacak düşlerin peşinden koşmazlar. Yalnız kalınca iş

yaşamının sorumluluklarından sıyırırlar kendilerini.

YÜKSELEN KOVA BURCU

Bu burç ülküyü, dehayı, buluşları,sevgiyi ve yardımı simgeler.

Başkalarına yardım etmenin kendi geleceğine iyilikler getireceği

bilincine ulaşmıştır bu kişiler. Bunu belki bilinçsiz olarak yapar ve

tersini yapmak gelmez ellerinden ruhlarına iletmişlerdir çünkü.

Doğruyu , gerçeği bulmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

Felsefe araştırmaları değil günlük yaşamla ilgili çalışmaları

severler.

Çevrelerinde olanları seven, sayan bir arkadaş ve dost grubu

olmuştur. Kararlıdırlar. Hedef olarak seçtikleri büyük ülkelere doğru

büyük bir çaba ile yürürler. Hem kendi hem de başkalarının

bağımsızlıklarına düşkündürler. Alçak gönüllü ve iyilikseverdirler

Asıl amaçları para kazanmak değil, yeni ve yararlı bir üretime

katkıda bulunmaktadır. Parayı kolayca harcayabilirler. Bu konuda aşri

bağlılıkları yoktur.

Dost edinme konusunda titiz davranır; dürüst, bilgili ve kendine

güvenen insanları arkadaş seçerler. Başkalarının “nasıl oldu da

düşünemedik” diyecekleri ilginç buluşları vardır. Söylenmesinin

gerekli olduğuna inandıkları düşünceleri varsa duraksamadan

söylerler.

Yuvalarında dinlenir, güç kazanır, mutlu olurlar. Evlerini düzenlemek

ister fakat borçla eşya almaya yanaşmazlar. Özellikle doğaya yakın

yerlerde oturmaya çaba gösterirler.

Duygularıyla değil mantıkları ile davranırlar. Aşk yaşamları da

böyledir. Duygusal sayılmazlar, olmaya da gönülleri yoktur.

Sevdiklerini çok fazla eleştirire bililer.

Ellerini ustalıkla kullanabilir. Zamanlarını dikiş dikerek ya da

benzeri uğraşlarla geçirirler.

Genellikle başkalarına yardımcı olabileceklerine inandıkları işlerde

çalışırlar. Bu bir laboratuvar ya da insanları çeşitli sorunlarla

çözüm getirebilecek bir kuruluş olabilir. Birlikte çalıştıkları

kişileri bir aile bireyi gibi görürler.

Eşleri onların başarıları işle yakından ilgilenmelidir. Evlenecekleri

kişileri kendileri seçer, çok iyi bir ev erkeği ya da ev kadını

olabilirler. Çok eleştirici bir kişilikleri vardır. Bu onların tembel

tutumlarından biridir. Bu eleştiriciliklerinin önüne geçilirse cinsel

çekiciliklerini yitirebilirler.

Bilgilerinin ortaya çıkarılması için gereksinimleri vardır. Onlara

küçük taşınmaz mallar miras kalabilir fakat yine de kalıtımla

kendilerine kalan işlerde çok dikkatli olmalara gerekir. Her türlü

tehlikeye karşı çok dikkatli ve titiz davranırlar.

Araştırmalarını sonucunu bir bilim adamı dürüstlüğü ile insanlığa

sunmak isteğindedir. Fırsat oldukça gezmek, yeni yerler görmek

hoşlarına gider. Sevdikleri kişilerle zevk için gezmek rahatlatır

onları.

Akla dayanan çalışmaları yeğ tutarlar. Buna karşı saptadıkları bir

planı gerçekleştirmek gerekiyorsa bedenle çalışmaktan geri

duramazlar. Toplumda saygı görürler. İlgi çekici konuşmacıdırlar ama

dinlemesini de severler. Hemen her şeye derin bir ilgi beslerler. Sık

sık bir araya gelip söyleşide bulundukları kişiler üstün bir kültür

düzeyindedirler.

Başarmış oldukları işlerde, enerjilerinin pek azını veriyormuş

izlenimini bırakırlar. Düşünceleri kimi zaman gerçeklerin çık üstüne

çıkabilir, yani ütopik olabilirler. Toplum içinde yenilikçi

tanımlamalarına karşın tutucu yanları vardır.

YÜKSELEN BALIK BURCU

Çekici, sevimli ve güvenilir kişilerdir. Aynı zaman da alçak gönüllü

ve sıkılganlar; fakat en önemli özellikleri merhametli ve yardım

sever olmalarıdır. Sevgi güçleri çok gelişmiştir. Her şeyi çabuk

kavrayabilirler. Bir insanı ilk gördükleri an onun içini okur,

başlamış bir olayın nasıl kestirirler. Kafalarında güzel ve üstün bir

dünya vardır.

İnsanlara güven verirler. Gelişi güzel her işe atılmayı sevmezler,

çünkü kendilerine güvenleri yoktur. olağanüstü durumlarda kararsızlık

ve güvensizlik kaybolarak üstün yaratma gücü ortaya çıkar. Müzikten,

edebiyattan, güzel olan her şeyden hoşlanılırlar. İnce, üstün bir

beğenileri vardır.

Paralarını kolaylıkla harcarlar, içlerinde gizli duran iyilik yapma

duyguları su yüzüne çıkınca rahatlığa ve kişisel güvene kavuşurlar.

film endüstrisi bu burç için çekici olabilir.

Çevrede uysal yaradılışlı biri olarak tanımlamalarına karşın kimi

konularda önüne geçilmez bir inatları vardır. Duyguları ile

davranışlarını yönlendirirler. Bu yüzden sık sık yanlışlar yaptıkları

görülür. Çevreyle sıkı ilişkiler kurmak ister, böyle olmayınca da çok

sarsılırlar. Her şeyi neden düşündükleri gibi olmadığını anlayamazlar

bir türlü. Sevdikleri kişilere karşı bencilce davranmazlar; bu yüzden

iyi bir aile yaşantıları vardır. Kendilerine heyecan ve güç verdiğini

düşündükleri için sık sık ev değiştirmeyi severler. Evlerinde en çok

ilgi gören bölüm kitaplıkları olur.

Gürültülü toplantılardan, eğlencelerden pek hoşlanmazlar. Daha çok

dostları ile ciddi toplantılar, yemek ziyaretleri yapmayı yeğ

tutarlar. Aşk yaşamlarında duygusal davranırlar. Sevdiklerine karşı

çok duyarlı olup. Değer verirler. Yemeğe , özellikle iyi yemeklere

karşı zayıftırlar. Bu yüzden şişmanlamaları olasıdır.

Yaptıkları işle gurur duymak isterler eğer işleri onları doyurmuyorsa

tüm cesaretleri kırılır, moralleri bozulur. Kendi kendilerinin

patronu olmayı, başarılarının değerlendirilmesini, isterler. Birlikte

çalıştığı kişilerinde kendilerine saygı duyulmasını ve onların

gözünde yetkili bir kişi durumuna geçmek isterler.

Aşk konusunda da fazlaca duygusal olmalarından ötürü düşüncelerine

uygun bir evlilik yapmaları zordur. Gündelik işlerini yürütebilmek,

çalışkan, pratik ve verimli bir eşe gereksinimleri vardır. Güven

içinde olmakla gerçek mutluluğu bulacaklarına inandıkları için erken

evlenmeye yeğ tutarlar.

Birlikte yaşadıkları kişiler bir ölçüde onların kaderlerini çizer.

Onları göklere çıkaracakları gibi yerin dibine de batırabilir. Sanata

ve güzelliğe tutkun olmaları onları her yerde kurtaracak can

simitleridir. Cinsellikle düşünceleri daha çok ikinci plandadır.

Başarısızlıklarından kendilerini sorumlu tutmazlar. Dinsel

inançlarında tutuculardır. Fazla hayalci olmalarından ötürü ruhsal

yönden aydınlanmayı isteyen saf kişileri yanlışlara

sürükleyebilirler. Başkalarının uyuşturucu maddelerle elde ettiği

esrime halini onlar kendiliğinden ulaşırlar.

Başkalarının tanıdığı bildiği ünlü bir kişi olmayı yeğlerler.

Meslek seçimlerini de bu dileklerini gerçekleştirecekleri yönde olur.

Dostları yaşamlarında önemli bir yer tutar. Hiçbir zaman onları

incitmek ve incitilmek istemezler. Grup çalışmalarına katılma

konusunda çekingen davranırlar .Mistik konuları incelemek, hevesleri

arasındadır. Dahası hevesten öte bu tip çalışmaları kendi üzerlerinde

denerler. Hayalciliğinin doruğuna ulaşabilir fakat yine toplumdan

bekledikleri beğeniyi kesinlikle elde ederler.

————————————————————–

GÜNEŞ VE YÜKSELEN BURÇ İlişkisi

Pazar, Ocak 3rd, 2010
KOÇ VE YÜKSELENLERİ
Koç-Yükselen Koç
Bu konum burcunuzun özelliklerini fazlası ile göstermenizi sağlar. Yani gözünü budaktan sakınmayan cesur, dinamik, güçlü bir egoya sahipsiniz. Yaşamı bir spor müsabakası gibi ele alırsınız. Mücadeleci kişiliğiniz engel tanımaz. Biraz egoist olma eğiliminiz var.
Koç-Yükselen Boğa
Bu konumda doğan kişiler maddi konularda hırslı ve atak olurlar. Aynı zamanda yaşamın tüm güzelliklerinden yararlanmak için ellerinden geleni yaparlar. Sanata meraklı olabilirler. Çekici olurlar. Hoşlandıkları kişileri kolayca elde ederler. Kıskanç olma eğilimleri vardır.
Koç-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar son derece hareketli, geveze denecek kadar konuşkan ve zeki olurlar. Yaşamlarında seyahatler önemli bir yer tutar. Gündelik hayatları koşuşturmakla gedebilir. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söyleme eğilimleri vardır.
Koç-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğan kişiler her an duygusal tepkiler verebilirler. Çocuksu bir yapıları vardır. Aile ilişkilerinde son derece yapıcı olabilecekleri gibi yıkıcı da olabilirler. Liderlik yetenekleri gelişmiştir. Her konuda arkalarından geniş bir kitleyi sürükleyebilirler.
Koç-Yükselen Aslan
Dediğim dedik, gururlu ve cömert insanlardır. Dışa dönük ve kendilerine güveni fazla olan kişiler bu konuma sahiptir. Ne istediklerini bilirler ve sonuna kadar elde etmek için mücadele verirler. Başarısızlığa tahammül edemezler. Spora yatkın olurlar.
Koç-Yükselen Başak
Son derece zeki ve inatçı kişilerdir. Gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Her şeyi eleştirirler. Hareketli ve konuşkan olurlar. Biraz sinirli ve agresif olma eğilimleri vardır. İlgi alanları çeşitlidir. Tek bir konuya saplanıp kalmazlar.
Koç-Yükselen Terazi
Çekici olurlar. Kimi zaman duygusal ve uyumlu kimi zaman hırçın ve katı olabilirler. İç çelişkileri fazladır. Sosyal hayatları renkli ve hareketlidir. Birden fazla ortaklık veya evlilik yapabilirler. Sanatçı olma ihtimalleri vardır. Veya sanata ilgi duyarlar.
Koç-Yükselen Akrep
Hırslı ve kıskanç olma ihtimalleri vardır. Sahiplenici ve tutucu olabilirler. Amaçlarına ulaşmak için var güçleri ile çalışırlar. Son derece çekicidirler. Yaratıcı olurlar. Güçlükler onları yıldırmaz. Aksine daha çok hırslanırlar. Gizemli bir yönleri vardır.
Koç-Yükselen Yay
Hareketli ve neşeli olurlar. Yerlerinde duramazlar. Hemen karar alırlar. İyi niyet ile her şeyin çözümleneceğine inanırlar. Aksi olunca hiddetlenir, köpürürler. Geç olgunlaşırlar. Yaşamları sürekli seyahatler ile geçebilir. İyi öğretmen olma ihtimalleri vardır.
Koç-Yükselen Oğlak
Uzun vadeli hedeflerine mutlaka ulaşırlar. Kendilerini sürekli yetersiz hissedebilirler. Bu yüzden çok fazla çalışabilirler. Fazla duygusal olmazlar. Mesafeli ve çekingen olma ihtimalleri vardır. Dayanıklı olurlar. Uzun ömürlü olma ihtimalleri vardır.
Koç-Yükselen Kova
Bu durumda doğanlar yaratıcı ve yeniliklere açık olurlar. Aniden sinirlenme eğilimleri vardır. Böyle zamanlarda son derece yıkıcı olabilirler. Kısıtlanmaya asla tahammül edemezler. Kural, gelenek, görenek tanımazlar. Kapalı mekanlardan nefret ederler.
Koç-Yükselen Balık
Bu grupta doğan kişilerin hayal güçleri çok fazladır. Hayallerini mutlaka gerçekleştirirler. Gizli bir cesaretleri vardır. Dış görünümleri uysal ve sakin olabilir ama iç dünyaları fırtınalar ile doludur. Gizli aşklar yaşayabilirler.

BOĞA VE YÜKSELENLERİ
Boğa-Yükselen Koç
Bu durumda doğanlar çekici ve duygusal olur. Maddi yaşamlarında mutlaka başarılı olurlar. Sanatçı olmasalar bile estetik duyguları gelişmiştir. Güzeli çirkinden ayırt edebilirler. Biraz kıskanç olabilirler. Özellikle duygusal yaşamlarında.
Boğa-Yükselen Boğa
Yaşamı alabildiğine tatmak amacı ile yaşarlar. Biraz ağır olma ihtimalleri vardır. Yemek, içmek, giyinmek, sanat ilgilerini çeker. Zamanla kilo alma eğilimleri vardır. İnatçı ve dediğim dedik olabilirler. Doğru veya yanlış, bildiklerinden şaşmazlar.
Boğa-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar güzel konuşma ve yazma yeteneğine sahip olurlar. Birçok aşk yaşayabilirler. Kendilerinden daha genç sevgilileri olabilir. Bol seyahat edip, güzel yerler görme imkanları vardır. Eğitim hayatları kolay geçebilir.
Boğa-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğanlar sevecen ve cana yakın olurlar. Çocukları severler. Dekorasyona meraklı olabilirler. Hayal güçleri gelişmiştir. Ailelerine düşkün olurlar. Genç yaşta aşık olup evlenebilirler. Maddi yaşamlarında çok büyük zorluk çekmezler.
Boğa-Yükselen Aslan
Bu konumda doğanlar iyi niyetli ve yardım sever olurlar. Babaları hayatlarında önemli bir yer tutabilir. Kalite onlar için önemlidir. Bu yüzden para harcamaktan çekinmezler. İyi bir eğitmen olabilirler. Aşk hayatlarında önemli bir yer tutar. Onsuz enerjileri düşer.
Boğa-Yükselen Başak
Bu konumda doğanların ayakları tam anlamı ile yere basar. Hayatın gerçekleri ile kolayca mücadele edebilirler. Gerçekçi ve yapıcıdırlar. Maddiyatçı olma riskleri vardır. Yazım dilleri güzeldir. Birçok mülk sahibi olabilirler. Biraz katı ve kuralcı olma ihtimalleri vardır.
Boğa-Yükselen Terazi
Bu konumda doğan insanlar güzel ve çekici olabilir. Güzelliklere, ahenk ve uyuma düşkünlükleri vardır. Biraz çapkın olabilirler. Sanata meraklı ve yetenekli olabilirler. Kabalıktan nefret ederler. Görgü kurallarına dikkat ederler.
Boğa-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanların karakterleri güçlü olur. Çekici olabildikleri gibi hoşlanmadıkları kişilere karşı son derece itici olabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Onlara yalan söylemek güçtür. Biraz kıskanç ve hırslı olabilirler. Mali durumları iyidir.
Boğa-Yükselen Yay
Bu konumda doğanların duygusal yaşamlarının yabancı ülkeler ile alakası olabilir. Sanatla yakından ilgilenebilirler. Neşeli, çevrelerinde sevilen kişilerdir. Birden fazla evlilik yapabilirler. Gözleri etkileyicidir. Sporla uğraşırlar.
Boğa-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar gerçekçi ve biraz tutucu olabilirler. Sadık ve uzun süreli duygusal ilişkileri tercih ederler. Maddi sıkıntıya gelemez, hemen bunalıma girebilirler. Dönem dönem kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler. Çok fazla sevilmeye ihtiyaç duyarlar.
Boğa-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar özgürlüklerine düşkün olurlar. Dış görünümleri sıra dışıdır. Yenilikleri severler. Duygusal maceraları yoğun olur. Flört etmeyi severler. Arkadaşlık ve duygusal ilişkilerini birbirine karıştırabilirler. Mali yaşamları istikrarsızdır.
Boğa-Yükselen Balık
Fedakar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Romantik ve cana yakındırlar. İmkansız aşkın peşinde koşabilirler. İdealisttirler. Deniz kenarı yerlerde yaşamaktan hoşlanırlar. Yanız kalmak onları sıkmaz. Hatta ihtiyaçları bile vardır. Maddi yaşamları dengesizdir.

İKİZLER VE YÜKSELENLERİ
İkizler-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar hareketli ve neşeli insanlardır. Sorunlar karşısında pratik çözümler bulmakta usta olurlar. Spora yatkındırlar. Biraz sivri dilli olma ihtimalleri vardır. Araba, motor, vs. kullanmaktan zevk alırlar. Yazım dilleri iyidir.
İkizler-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar çevrelerindeki kişileri sözleri ile etkilemeyi bilirler. Çok fazla sevgili değiştirebilirler. Veya ilgileri çabuk söner. İyi bir yazar olabilirler. Seyahat etmeyi severler. Çok fazla arkadaşları olabilir ve çabuk arkadaş edinebilirler. Espri anlayışları gelişmiştir.
İkizler-Yükselen İkizler
Yerlerinde duramazlar. Sinirli ve gergin olurlar. Ya çok konuşur veya çok hareket ederler. Zekidirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Kurnazlıkta üstlerine yoktur. Eğitim hayatları iyidir. Birden fazla konuya ilgi duyarlar.
İkizler-Yükselen Yengeç
Rol yetenekleri fazladır. İnsanları güldürmekten, eğlendirmekten hoşlanırlar. Hiçbir zaman yaşlanmazlar. Ruhları hep genç kalır. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Çok fazla ev değiştirebilirler. Hayal dünyaları geniştir. Biraz sorumsuz olabilirler.
İkizler-Yükselen Aslan
Dış görünüşleri etkileyicidir. Okumak, gezmek ve öğrenmekten zevk alırlar. Entellektüel kişiler ile ilişkiye girerler. Fazla duygusal olmazlar. Yaratıcıdırlar. Yazar, gazeteci olabilirler. Maddi yaşamlarını iyi organize ederler. Çok sevgili değiştirirler ama bağlanmazlar.
İkizler-Yükselen Başak
Metodik olurlar. Titiz ve detaycıdırlar. Herkesi, her şeyi eleştirirler. Kafaları iyi çalışır. Mükemmeliyetçilikleri aşırıya varabilir. Huzursuz ve sinirli olabilirler. İyi öğretmen olabilirler. Her konuda bilgileri vardır. Ukala olma ihtimalleri yüksektir.
İkizler-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanlar dış görünüme fazlası ile önem verir. İyi dans ederler. Dekorasyona yatkın olurlar. Aynı zamanda tıp dalında da başarılı olabilirler. Güzel giyinmekten, güzel yerlerde oturmaktan hoşlanırlar. Çabuk aşık olurlar. Kolay etkilenirler.
İkizler-Yükselen Akrep
Son derece meraklıdırlar. Dedikodudan hoşlanırlar. İyi bir dedektif olabilirler. Psikolojiye meraklı olurlar. Konuşmaları etkileyicidir. Duygularını gizlerler veya bastırırlar. Psikolojik rahatsızlıklara eğilimleri vardır. Herkese kolay kolay güvenmezler.
İkizler-Yükselen Yay
Neşeli ve patavatsız olurlar. Akıllarına ilk geleni söylerler. Çok arkadaşları vardır. Eğitim hayatları iyi olur. Birden fazla diploma alabilirler. Seyahat etmeyi severler. Yabancı kültürlere ilgi duyarlar. Yabancı lisanları kolay öğrenebilirler. Maymun iştahlıdırlar.
İkizler-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar sakin ve mesafeli olurlar. Yüzeysellikten nefret ederler. Kendilerinden yaşça büyük kişiler ile dostluk kurarlar. Tarihe meraklıdırlar. Çabuk olgunlaşırlar. Aceleden nefret ederler. Planlı programlı hareket etmeyi severler.
İkizler-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar son derece zeki ve yaratıcı olurlar. Yeniliklere açık olup tutuculuktan nefret ederler. Fazla duygusal olmazlar. Mantık onlar için ön planda gelir. İlginç konulara meraklıdırlar. Biraz havai ve maceraperest olabilirler.
İkizler-Yükselen Balık
Sezgileri gelişmiştir. Zeki ve duyarlı olurlar. Müzik ve şiire yatkın olabilirler. Yalan söyleme eğilimleri vardır. Tembellik etmeyi severler. Zeki olmalarına karşın sevmedikleri konuları bir türlü öğrenemezler. İlgileri çabuk dağılır. Çapkın olma ihtimalleri vardır.

YENGEÇ VE YÜKSELENLERİ
Yengeç-Yükselen Koç
Bu konumda olanlar yapıcı ve yönetici ruhlu olurlar. İstediklerini elde edemedikleri zaman agresif olabilirler. Aile içinde fazla baskıya tahammül edemezler ama kendileri baskı uygulayabilirler. Çocuklara karşı otoriter olurlar. Buna karşın iyi eğitirler.
Yengeç-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar duygusal ve sezgili olurlar. Çevrelerindeki kişilere karşı sevecen ve hoşgörülüdürler. Sanatla uğraşabilirler. Yemek içmekten zevk alırlar. Bunu aşırıya vardırma eğilimleri vardır. Geçmişlerine, gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar.
Yengeç-Yükselen İkizler
Hareketli ve eğlencelidirler. Çevrelerinde her zaman yakınlarının bulunmasından hoşlanırlar. Yalnız kalamazlar. Muzip bir yönleri vardır. Gençler ve çocuklar ile iyi anlaşırlar. Biraz kaprisli olma ihtimalleri vardır. İyimserdirler.
Yengeç-Yükselen Yengeç
Aile ve evlerine bağlı olurlar. Çok duygusaldırlar. Çabuk alınırlar. Herkes tarafından sevilmek isterler. Sevgisiz ve soğuk insanlardan nefret ederler. Çabuk evlenebilirler. Çok çabuk etkin altına girerler. Çevrelerindeki herkese yardım ederler. Kaprisli olurlar.
Yengeç-Yükselen Aslan
Karşı cins ile kolay arkadaşlık kurarlar. Ya kendileri ile barışık veya çok fazla çelişkili olma riskleri vardır. Kenarda köşede kalmaktan hoşlanmazlar. Genelde tanınmış kişiler olabilirler. İyi yemek yapar, iyi yemek yerler. Şişmanlama eğilimleri vardır.
Yengeç-Yükselen Başak
Çalışkan ve titiz olurlar. Planlı programlı olmalarına karşın moralleri bozulursa tüm planlarını alt üst edebilirler. Ruhsal dengeleri çabuk bozulabilir. İyi bir mimar veya dekoratör olabilirler. Biraz içe dönük olma ihtimalleri vardır.
Yengeç-Yükselen Terazi
Sakin ve huzurlu olurlar. Bunun bozulmaması için ellerinden geleni yaparlar. İyi bir yönetici olabilirler. Sanata meraklıdırlar. Moda ve dekorasyon ile ilgilenebilirler. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar. Evlilikleri mutlu olabilir.
Yengeç-Yükselen Akrep
Çok çabuk etkilenirler. Sezgileri güçlüdür. Çekici ve gizemli olurlar. Tutucu yönleri vardır. Sevdiklerini çok sever ve kıskanırlar. Bu yüzden boğucu olma ihtimalleri yüksektir. İş hayatında başarılı olma ihtimalleri yüksektir. Dengelerini çabuk yitirebilirler.
Yengeç-Yükselen Yay
Bu konumda doğanlar eğlenceye düşkün olurlar. Sürekli seyahat etmek, yemek, içmek, eğlence yerlerine gitmekten zevk alırlar. Ailelerine düşkün olurlar. Geniş ailelerden hoşlanırlar. Bu yüzden birden fazla çocuk sahibi olma olanakları vardır.
Yengeç-Yükselen Oğlak
İş hayatında başarılı sorumluluk sahibidirler. Ailelerinin tüm sorumluluğunu tek başlarına taşıyabilirler. Biraz pesimist olma ihtimalleri vardır. İç dünyaları karışık olabilir ama bunu belli etmezler. Çok duygusal olmalarına karşın soğuk görünebilirler.
Yengeç-Yükselen Kova
Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Kimi zaman uysal ve evcil kimi zaman ele avuca sığmaz olabilirler. Yeniliklere meraklıdırlar. Aile ilişkilerinde demokratik davranırlar. Fazla sinirli olmazlar ama aniden patlayabilirler. Çok fazla ev değiştirebilirler.
Yengeç-Yükselen Balık
Çok alıngan olurlar. Fedakar ve yardımseverdirler. Bu yüzden tıp konularında başarılı olabilirler. İçki içmeyi severler. Romantik ve sevecendirler. Ailelerinden uzak kalıp hasret çekme eğilimleri vardır. Gizliliklerden hoşlanırlar.

ASLAN VE YÜKSELENLERİ
Aslan-Yükselen Koç
Gururlu ve inatçı olurlar. Her konuda lider olma ihtimalleri vardır. Kolay karar alır ve uygularlar. Otoriterlikleri despotluğa varabilir. Başarısızlığa düşerlerse kendilerine zarar verebilirler. Bu yüzden başarılı olurlar. Spora yatkındırlar.
Aslan-Yükselen Boğa
Sanata ve güzelliklere meraklı olurlar. Duygusal yaşamları hareketlidir. Kolay aşık olurlar. Rahat para kazanırlar ama çok harcarlar. Lükse düşkün olurlar. Çalışkan ve inatçıdırlar. Kararlarından kolay dönmezler.
Aslan-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar zeki ve kültürlü olurlar. Çevrelerinde sevilen, aranılan kişilerdir. Dışa dönük ve hareketlidirler. Konuşmaktan, yazmaktan, tartışmaktan hoşlanırlar. Duygusal ilişkileri yoğundur. Kendilerinden daha genç olanlar ile daha iyi anlaşırlar.
Aslan-Yükselen Yengeç
Maddi yaşamlarında bağımlılık çekebilirler. Geç yaşlarda maddi bağımsızlıklarını elde etme imkanları vardır. Annelerine bağlı olurlar. Geniş bir sosyal çevreleri vardır. Rol yetenekleri gelişmiştir. Güzel ve çekici olabilirler. Aşk hayatlarında kaprisli olurlar.
Aslan-Yükselen Aslan
Otoriter ve yaratıcı olurlar. Gurur onlar için çok önemlidir. Yardımsever ve sevecendirler. Enerjilerini doğru kullanmazlarsa çabuk hastalanabilirler. Eve kapanmaktan nefret ederler. Dürüst ve inatçıdırlar. Başarılı olurlar.
Aslan-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar zeki ve çalışkan olurlar. Kaliteli bir yaşam sürmek için çok çalışırlar. Gerçekçi ve temkinlidirler. Açık sözlüdürler. İdeal eşlerini bulmadan kimse ile beraber olmazlar. Okumaktan, öğrenmekten zevk alırlar.
Aslan-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanlar huzurlu ve uyumlu olurlar. Çevrelerindeki kişilerinde onlar gibi olmasını arzu ederler. Sanatçı ruhlu olurlar. Veya sanata ilgi duyarlar. Beğenilmekten çok hoşlanırlar. Beğenilmek için ellerinden geleni yaparlar. Başarılı da olurlar.
Aslan-Yükselen Akrep
Karakterleri çok güçlüdür. Çevrelerindekileri hemen etkileyebilirler. Doğru bildikleri yoldan asla dönmezler. İş hayatında çok başarılı olurlar. Aşk hayatlarında tutkulu ve kıskançtırlar. Ama bunu asla belli etmezler. Gururları her şeyden üstündür.
Aslan-Yükselen Yay
Nerede eğlence varsa orada bulunurlar. Şanslıdırlar. Şanslarını çevrelerindeki insanlar için kullanırlar. Kuralcı ve geleneklere saygılıdırlar. İnançları fazladır. Politikaya ilgi duyarlar. Haksızlıklara tahammül edemezler. Sporu severler.
Aslan-Yükselen Oğlak
Kararlı ve azimli olurlar. Asla yalan söylemezler. Dürüst ve güvenilir kişiler bu konumda çok bulunur. Sadık ve inatçıdırlar. Yaşamda bir tek kendilerine güvenirler. Başarı onlar için geç gelebilir ama uzun sürelidir. Sabırlı olurlar. Duygusal değillerdir.
Aslan-Yükselen Kova
Her an patlamaya hazır bir bomba gibi olurlar. Buna karşın sempatik ve çekicidirler. Her tür insanla arkadaşlık edebilirler. Görünümleri sıra dışı olabilir. Sıra dışı her şeyden hoşlanırlar. Çabuk aşık olup çabuk bıkarlar. İlginç kişilere ilgi duyarlar.
Aslan-Yükselen Balık
Cömert ve sevecendirler. İnsanlara yardım etmekten zevk alırlar. Müziğe yatkındırlar. Hoşlanmadıkları ortamlardan hemen uzaklaşırlar. Yemek, içmekten hoşlanırlar. Duygusal yaşamlarında romantizm öncelik taşır.

BAŞAK VE YÜKSELENLERİ
Başak-Yükselen Koç
Soğukkanlı ve dayanıklı olurlar. Tartışmalardan hoşlanırlar. Aktif zekaları sayesinde eğitim ve iş hayatlarında başarılı olabilirler. Kırıcı sözler söylemekten çekinmezler. Hareketli ve sportmendirler. Kolay kolay üzülmezler. Duygusal değildirler.
Başak-Yükselen Boğa
Gerçekçi ve maddi olurlar. Çalışmaktan büyük zevk alırlar. Birden fazla işte çalışabilirler. Duygusal olmamakla beraber sık sevgili değiştirirler. Evlendikleri zaman sadık olurlar. İyi bir gazeteci veya yazar olabilirler.
Başak-Yükselen İkizler
Zeki ve neşeli olurlar. Becerikli ve kurnaz olmaları sayesinde iş hayatında başarı gösterirler. Fazla detaycı olma ihtimalleri vardır. Çapkın yaradılışlı olmalarına karşın çok fazla sevgili değiştirmezler. Çok sık seyahat ederler. Geveze denecek kadar çok konuşurlar.
Başak-Yükselen Yengeç
Çocuksu olurlar. Her yaşta gençlerle arkadaşlık ederler. Çevrelerinde çok insan olur. Hayal güçleri zengindir. Bu yüzden iyi yazar olabilirler. Birden fazla çocukları olabilir. Onlarla iyi anlaşırlar. Eğitim hayatları çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde başarılıdır.
Başak-Yükselen Aslan
Gösterişli ve çekici olurlar. Çok zeki olmalarına karşın bunu gizlerler. Aşk hayatları maceralar ile doludur. İş hayatlarında başarılı olurlar. Eğitim hayatları başarılı olur. Kendileri de çok iyi eğitmen olabilirler. Maddi yaşamları düzenlidir.
Başak-Yükselen Başak
Fazla zeki olurlar. Fakat zekalarını pratik hayatta kullanmakta zorluk çekerler. Her şeyi mantıkları ile halletmeye çalışırlar ama mantıksız davranışlarda da bulunabilirler. Kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade ederler. Çalışkan ve azimlidirler.
Başak-Yükselen Terazi
Hoş ve alımlı olurlar. İyi giyinirler. Duygusaldırlar ve bunu gizlemezler. İnsanların iyiliği için çabalarlar. Bazen istemeden karşılarındaki kişileri kırabilirler. Biraz tembel olmalarına karşın çalıştıkları zaman iyi bir performans çıkartırlar.
Başak-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar son derece meraklı olurlar. Bu yüzden birden fazla konuda eğitim görebilirler. Akademik kariyer yapabilirler. Bıkıp usanmadan çalışabilirler. Özel ilişkilerinde zorluk çekerler. Çünkü karşılarındaki kişilerin neredeyse akıllarından geçenleri okurlar.
Başak-Yükselen Yay
Çabuk sıkılırlar. Hiçbir şeye uzun süre konsantre olamazlar. Oldukları zaman ise mucizeler yaratabilirler. Patavatsızlıkları yüzünden çok derin dostluklar kuramazlar. Buna karşın çok arkadaşları olur. Yabancı dilleri çok iyi konuşurlar. Bol seyahat ederler.
Başak-Yükselen Oğlak
Çekingen ve mesafeli olurlar. Yaşamın gerçekleri dışında pek bir şey onları ilgilendirmez. Zorluklar karşısında kolay kolay yıkılmazlar. Duygusal yaşamlarında arkadaşlığı ön planda tutarlar. Sadık ama biraz soğuk olma ihtimalleri vardır.
Başak-Yükselen Kova
Akıllı ve ilginç bir yapıları vardır. Bilime, teknolojiye ilgileri çoktur. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışmayı severler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Sevdikleri konularda başarılı, sevmediklerinde ise tam bir başarısızlık örneği olurlar.
Başak-Yükselen Balık
İç dünyalarında huzursuz olmalarına karşın dışarıya yansıttıkları yüzleri son derece sakindir. Fazlası ile kuruntulu ve ürkek olurlar. Gündelik yaşantılarına güçlükle adapte olurlar. Yardımsever ve fedakardırlar.

TERAZİ VE YÜKSELENLERİ
Terazi-Yükselen Koç
Bu konumda doğanların vücutları güzel olur. Kendilerini formda tutabilmek için çok uğraşırlar. İkili ilişkilerinde bir türlü istedikleri dengeyi kuramazlar. Evlendikleri zaman çok mutlu olurlar. Ancak devam ettirmekte güçlük çekebilirler.
Terazi-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar sanatçı ruhlu olurlar. Çevrelerine karşı hassastırlar. Biraz tembel olma ihtimalleri vardır. Şanslı ve neşelidirler. İnatçı olmalarına karşın uyumludurlar. Sanatsal konularda başarılı olurlar. Sağlıklarına dikkat ederler.
Terazi-Yükselen İkizler
Eğlence hayatını ve çocukları çok severler. Aşk onlar için çok önemlidir. Birden fazla çocukları olabilir veya öğretmen olabilirler. Yaratıcıdırlar. Oyunculuk yetenekleri vardır. Yaratıcılıklarını kullanamazlarsa hayatları tekdüze geçebilir.
Terazi-Yükselen Yengeç
Evlerine ve ailelerine düşkün olurlar. Baba figürü yaşamlarında önemli bir yer tutar. Aile içinde tüm sorunları halleden onlar olur. Dekorasyon ve mimari konularında başarılı olurlar. Evlerinde çalışma olanakları vardır.
Terazi-Yükselen Aslan
Neşeli ve konuşkan olurlar. Herkes ile iyi anlaşırlar. Eğitim hayatında hırslı ve başarılıdırlar. Seyahatler yaşamlarında önemli bir yer tutar. Bu yüzden turizm ile uğraşabilirler. Kardeşleri ve yakın akrabaları ile iyi anlaşırlar.
Terazi-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar maddi konularda şanslı olmakla beraber biraz bağımlı olabilirler. Sürekli yakınlarının desteğini görürler. Mal varlığı onlar için önemlidir. Lüks ve ihtişam içinde yaşamaktan zevk alırlar. Çabuk aşık olurlar.
Terazi-Yükselen Terazi
Dış görünümlerine önem verirler. Biraz bencil olma ihtimalleri vardır. Sanatçı ruhlu olurlar ve beğenilmekten çok hoşlanırlar. Sevmek yerine sevilmeyi tercih ederler. Barışçıl ve iyimser ruhlu olurlar. Zaman zaman tembellik etmeyi severler.
Terazi-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar sır küpü gibidirler. Kendilerini kolay kolay ele vermezler. Kişiliklerini ön plana çıkartmaktan hoşlanmazlar. Gizemlidirler. Platonik aşklar yaşayabilirler. Babaları ile problemleri olabilir. Evlilik hayatında fedakar olurlar.
Terazi-Yükselen Yay
Bu konumda doğanlar çok neşeli ve sosyal olurlar. Arkadaşları önemli mevkilerde olup onlara sürekli destek olur. Basın, yayın veya bilgisayar konularında yetenekli olurlar. Entelektüel çevrelerde bulunurlar. Aşk ilişkilerinde arkadaşlık önemlidir.
Terazi-Yükselen Oğlak
Bu konumda doğanlar iş hayatında başarılı olurlar. Gerçek kişilikleri ancak iş hayatında ortaya çıkar. Sosyal statülerine önem verirler. İş hayatları dışındaki konularda güvensiz ve pesimist olabilirler. Dış görünümleri mesafeli fakat hoştur.
Terazi-Yükselen Kova
Bu konumda doğanlar doğa üstü olaylara, astroloji, parapsikolojiye merak sarabilirler. Meraklı ve yeniliklere açık olurlar. Bilinçaltı sorunlarına kendileri çözüm bulabilirler. Yaşamlarındaki her tür kriz döneminden sonra çabuk yenilenebilirler.
Terazi-Yükselen Balık
Bu konumda doğanlar girdikleri ortamlarda hemen sevilirler. İyi bir psikiyatr olabilirler. İnsanların dertlerine çare bulmakta üstlerine yoktur. Ama kendi dertleri içinde uzun süre debelenebilirler. İyi niyetli ve sevecendirler.

AKREP VE YÜKSELENLERİ
Akrep-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar yaşamlarında bir seri krizler geçirebilirler ama son derece güçlü oldukları için kolay atlatırlar. Duygusal yaşamlarında cinselliğin yeri çok önemlidir. Zaten çekici ve gizemli olmaları sayesinde beğenilirler. Duygularını ifade edemezler.
Akrep-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar ikili ilişkilerinde tutkulu ve kıskanç olurlar. Sadık olmalarına karşın bir kere güvenleri kırılırsa intikam amacı ile sadakatsiz davranışlara girerler. İnsan ilişkilerine önem verirler. Düşmanları çok olur.
Akrep-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar çalışkan ve başarılı olurlar. Özellikle maaşlı işlerde çalışanlar istedikleri ilerlemeyi kısa sürede kaydederler. Biraz sinirli oldukları için sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Meraklı ve eleştirici olurlar. Duygusal yaşamlarında şanslıdırlar.
Akrep-Yükselen Yengeç
Bu konumda doğanlar duygusal ve içe dönük olurlar. Hassas olmalarına karşın bunu belli etmemeye çalışırlar. Evlendikleri zaman sadık ve ailelerine düşkün olurlar. Üzüntüler karşısında dayanıksızdırlar. Kadın olanlar çok çekici olur.
Akrep-Yükselen Aslan
Bu konumda doğanlar bir seri ailevi krizler yaşayabilirler. Otoriteye tahammül edemezler. Kişiliklerinin oturması zaman alabilir. Obsesyon eğilimleri vardır. İnatçı ve sabit fikirli olabilirler. Gururlu ve mağrur olurlar. Kolay etkileyebilirler.
Akrep-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar çok iyi araştırmacı veya arkeolog olabilirler. Eğitim hayatlarında hırslı ve kıskançtırlar. Onlara yalan söylemek mümkün değildir. Hemen anlarlar ve acımasızca alay ederler. Duygusal yaşamlarında uzun süreli ilişkileri tercih ederler.
Akrep-Yükselen Terazi
Bu konumda doğanların maddi yaşamları karmaşık olabilir. Miras konuları ile uzunca bir müddet uğraşabilirler ama sonuçta refah içinde yaşarlar. Tutumlu ve kıskançtırlar. Sahip oldukları her şeye tutku ile bağlıdırlar. Alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler.
Akrep-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanlar etkileyici veya güzel olurlar. Biraz katı ve acımasız olmalarına rağmen yardımseverdirler. İç dünyalarında olup biteni kimse anlayamaz. Çocuklara karşı sevgi dolu olurlar. Evlilikleri uzun süreli ama karmaşık geçebilir.
Akrep-Yükselen Yay
Neşeli ve cana yakındırlar. Seyahat etmeyi, yabancı ülkeleri görmeyi severler. Yemeye-içmeye meraklıdırlar. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Spor yapmayı severler ama bırakırlarsa kilo alabilirler. İçlerini kolay kolay açmazlar ama açık görünürler.
Akrep-Yükselen Oğlak
Ciddi ve mesafeli görünmelerine rağmen çok arkadaşları olur ve sosyal hayatları renklidir. Dostları ise parmakla gösterilecek kadar azdır. Güvenilir ve sadık olurlar. İş hayatında uyumludurlar. Evlilikleri uzun süreli olabilir. Erken evlenirler.
Akrep-Yükselen Kova
Kariyerlerine önem verirler. Yükselmek için her yolu deneyebilirler. Kimi zaman sıra dışı, kimi zaman tutucu davranışları ile çevrelerini şaşırtırlar. Astroloji, parapsikoloji, sinemaya yetenekleri vardır. Çocuklarına düşkün olurlar ama ihmal edebilirler.
Akrep-Yükselen Balık
Merhametli ve duygusal olurlar. Seyahat etmeyi severler. İdealisttirler. Birden fazla evlilik yapabilirler. Önsezileri gelişmiştir. Günün birinde meşhur olabilirler. Çocuklarla iyi anlaşırlar. Oyunculuk ve müzisyenliğe eğilimleri vardır.

YAY VE YÜKSELENLERİ
Yay-Yükselen Koç
Yaşamı sportmence ele alırlar. Kendilerini, bulundukları konumu aşmak için çaba sarf ederler. Uzak doğu sporlarına meraklıdırlar. Aktif ve dışa dönük olurlar. Maddi yaşamları ve duygusal hayatları başarılıdır. Adaletsizlikten nefret ederler.
Yay-Yükselen Boğa
Hayatı doyasıya yaşarlar. Doğayı severler. Çiftlik hayatı onlar için idealdir. Duygusal yaşamlarında çekingen değillerdir. Duygularını hemen açıklarlar. Fazla kibar olmazlar. Hatta kabalaştıkları görülmüştür. Kötü niyetli değillerdir. Sanatçı olabilirler.
Yay-Yükselen İkizler
Yerlerinde duramazlar. Çabuk karar verir ve hemen uygularlar. Çoğu zaman bu kararları yanlış olabilir ama şanslıdırlar. Monotonluktan nefret ederler. Ele avuca sığmazlar. Sürekli seyahat edebilirler. Kolay evlenmezler. Hatta müzmin bekar olabilirler. Evlenseler bile sürdüremezler.
Yay-Yükselen Yengeç
Çocuksu ve ürkek olurlar. Sorumluluk almaktan nefret ederler. Evlilikten hoşlanırlar ama mutsuz olurlar. Özgürlük ve bağımsızlık arasında tereddütleri çoktur. İyi niyetli ve yardım sever olurlar. Kızdıkları zaman ağızlarına geleni söylerler.
Yay-Yükselen Aslan
Dışa dönük ve yaratıcı olurlar. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Bu yüzden zor evlenirler. Boşanma riskleri fazladır. Sanat yönleri güçlüdür. Dış görünüme önem verirler. Gelir kaynakları birden fazla olabilir. Çocukları severler ama geç çocuk sahibi olurlar.
Yay-Yükselen Başak
Bu konumda doğanlar otoriteye tahammül edemezler. Aile içinde kendi sözlerinin geçmesini isterler. Duygusal yaşamlarında sadık olmazlar. Entelektüel eğilimleri fazladır. Maddi konularda şanslıdırlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Yabancı ülkelerde yaşayabilirler.
Yay-Yükselen Terazi
Seyahat etmekten zevk alırlar. Aile hayatından çok sosyal hayatı severler. Oyunculuk yetenekleri vardır. Başkalarının haklarını korurlar. Bu yüzden hukuk ve politika alanında başarılı olabilirler. Sanata meraklıdırlar.
Yay-Yükselen Akrep
Bu konumda doğanların maddi konularda şansları çoktur. Yurt dışı kaynaklı gelirleri olabilir. Aile yaşamları düzensizdir. Mesleki yaşamları ise başarılarla doludur. Zor evlenirler ama sadık ve güvenilirdirler. Kıskanç olsalar bile belli etmezler.
Yay-Yükselen Yay
Çok hareketli ve enerji dolu olurlar. Enerjilerini doğru harcayamazlarsa kendilerini yeme içmeye verip kilo problemleri yaşayabilirler. Özgürlüklerine düşkün olurlar. Her konuda aşırıya kaçabilirler. Neşeli ve girişken olmalarına rağmen içe kapanabilirler.
Yay-Yükselen Oğlak
Felsefe ve politikadan hoşlanırlar. Dış görünümleri mesafeli ve soğuktur ama aslında sıcak kanlı, neşelidirler. Fazla duygusal olmazlar. Erken evlenirler ama boşanabilirler. Maddi yaşamları istikrarsızdır. Aile yaşamları ise huzursuz.
Yay-Yükselen Kova
Bu kişilerin en hassas yönleri özgürlükleridir. Ona dokunulmadığı sürece uyumlu ve iyi niyetli olurlar ama kısıtlandıkları anda her tür çılgınlığı yapabilirler. Tüm kuralları, gelenek ve görenekleri hiçe sayabilirler. Zeki ve neşelidirler. Evlenmeleri güçtür.
Yay-Yükselen Balık
Dünyaya eğlenmek ve gezmek için geldiklerini düşünürler. Dünyanın her yerindeki eğlence merkezlerini bilirler. Sorumluluklar ve hayatın gerçekleri karşısında ya vurdum duymaz bir tavır alırlar veya bunalıma girerler. Çok sevilirler ve severler ama kontrol edilemezler.

OĞLAK VE YÜKSELENLERİ
Oğlak-Yükselen Koç
Hırslı ve lider yapıda olurlar. Dediğim dedik ve inatçıdırlar. Mesleki yaşamlarında başarılıdırlar. Çok iyi yönetici olurlar. Hiçbir şeyden yılmazlar. Bünyeleri sağlamdır. Spor yaptıkları sürece sinirleri sağlam olur. Otoriter ve biraz da sert olabilirler.
Oğlak-Yükselen Boğa
Felsefe ve dinle uğraşabilirler. İnançları kuvvetlidir. Yüksek eğitimde başarılı olurlar. Maddi konularda yeteneklidirler. Biraz cimri olma ihtimalleri vardır. Duygusal yaşamlarında güvensiz olabilirler. Bir kere güvenirlerse ömür boyu sadık olurlar.
Oğlak-Yükselen İkizler
Zeki ve entelektüel olurlar. Psikolojiye merakları vardır. Evlilik ve ortaklıklarda şanslı olurlar ama birden fazla evlilik yapabilirler. Mesleki yaşamlarında süreklilik olmayabilir. Branş değiştirebilirler. Duygusal yaşamlarını gizli tutmayı severler.
Oğlak-Yükselen Yengeç
Çekingen ve kaprisli olabilirler. Buna rağmen çevrelerinde sevilirler. Çocukça korkular taşıyabilirler. Evlilikleri geç olabilir. Maddi yaşamlarında yaratıcı olurlar. Duygusal yaşamlarında ise kıskanç ve tutkuludurlar.
Oğlak-Yükselen Aslan
Gösterişli ve çekici olurlar. Karakterleri sağlamdır ama sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Duygusal yaşamlarının yurt dışı ile bağlantısı olabilir. Çok fazla çocuk sahibi olabilirler veya öğretmen olma ihtimalleri vardır. Güvenilir olurlar.
Oğlak-Yükselen Başak
Yaratıcılıkları zamanla gelişir. Ailelerine düşkün olurlar. Mesleki yaşamlarında çalışkan ve hareketlidirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Erken evlenebilir fakat geç çocuk sahibi olabilirler. Maddi yaşamlarında tutumlu fakat cimri olabilirler.
Oğlak-Yükselen Terazi
Güzel fakat mesafelidirler. Karşılarındaki kişiye güvenmeleri zaman alır. Fedakar olurlar. Ev hayatından çok gezmeyi ve sosyal hayatı severler. Evliliklerinde otorite problemleri yaşayabilirler. Ummadıkları zamanda çocuk sahibi olurlar.
Oğlak-Yükselen Akrep
İçe dönük olabilirler. Maddi yaşamları iyidir. Aile yaşamlarında bekledikleri huzuru geç yakalarlar. Romantik ve fedakardırlar. Mesleki yaşamlarında başarılı olabilirler. Evliliklerinde uyumludurlar. Duygularını ifade etmekte zorluk çekerler.
Oğlak-Yükselen Yay
Dışa dönük ve dürüst olurlar. İsteklerini doğrudan dile getirirler. Maddi yaşamlarında bir türlü tatmin olamazlar. Aile ilişiklerinde mesafeli olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Arkadaşları ile iyi geçinirler. Duygusal değildirler.
Oğlak-Yükselen Oğlak
Karakterleri güçlüdür. Maddi bağımsızlıklarını çabuk elde ederler. Aile içinde kavgacı olabilirler. Duygusal yaşamlarına öncelik tanırlar. Evlilikten hoşlanırlar ve erken evlenebilirler. Mesleki yaşamlarında iyi bir yönetici olabilirler.
Oğlak-Yükselen Kova
Çekingen olmalarına rağmen bunu çok iyi gizleyebilirler. Para işlerinden hiç anlamazlar ve kolay kandırılabilirler. Arkadaşlarına düşkün olurlar. Yabancı lisanları iyi konuşurlar. Muhtemelen aşk evliliği yaparlar.
Oğlak-Yükselen Balık
Fedakar ve iyi kalpli olurlar. Kendilerinden yaşça büyük dostlar edinirler. Mesleki yaşamlarında başarılı olup meşhur olma eğilimleri vardır. İyi niyetli olmalarına karşın maddi konularda biraz yırtıcı olabilirler.

KOVA VE YÜKSELENLERİ
Kova-Yükselen Koç
Gözünü budaktan sakınmayan cesur kişiler bu konumda doğar. Yalnız fazlası ile tehlikeyi severler. Risk almaktan zevk alırlar. Arkadaş canlısı olurlar. Basın, yayın, astrolojiye yatkınlıkları vardır. Mesleki yaşamlarında başarılı olurlar.
Kova-Yükselen Boğa
Uyumlu ve sakin olurlar. Ancak mesleki yaşamlarında kısıtlanmaya gelemezler. Bu yüzden serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Aile ilişkileri ve mesleki yaşamlarını idare etmekte zorlanırlar. Skandallardan ve rezil olmaktan çok korkarlar.
Kova-Yükselen İkizler
Bu konumda doğanlar zeki ve entelektüel olurlar. Felsefe ve sosyolojiye meraklı olabilirler. Maddi yaşamları inişli çıkışlıdır. Duygusal olurlar ve evlilikte şanslıdırlar. Özgürlüklerine dokunulmadığı sürece evli kalabilirler.
Kova-Yükselen Yengeç
Her zaman genç kalırlar. Olgunlaşmaları zaman alır. Özgürlüklerini elde edebilmek için kırıcı ve isyankar olabilirler. Annelerine bağlıdırlar ancak ondan uzaklaşmak için yaşam boyu mücadele verebilirler. Kimseye kötülük etmezler. Zor evlenirler.
Kova-Yükselen Aslan
Sinirlerine hakim olmakta güçlük çekerler. Otoriteler ile her yaşta problemleri olur. Kimi zaman sempatik kimi zaman antipatik olurlar. Yaşamları monoton geçmez. Sıra dışı herşey ilgilerini çeker. İç huzuru nedir bilmezler. Sürekli diken üzerinde olurlar.
Kova-Yükselen Başak
Zeki ve çalışkan olurlar. Çok fazla iş değiştirebilirler. Masa başı işlerden hoşlanmazlar. Ailelerine düşkün olurlar. Ev konularında şanslıdırlar. Zeki insanları severler. Duygusallıktan hoşlanmazlar. Mantıklıdırlar.
Kova-Yükselen Terazi
Son derece yaratıcı olurlar. Sanata yatkındırlar. Özellikle sinemadan çok hoşlanırlar. Duygusal hayatları inişli çıkışlıdır. Yıldırım aşklarına eğilimleri vardır. Sıra dışı kişilere ilgi duyarlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. İyi dans ederler.
Kova-Yükselen Akrep
Aile içinde düzensizlikten nefret ederler ama bunu sağlamak için çaba harcamazlar. İnatçı ve tutucu olabilirler ama bunu gizlerler. Maddi yaşamlarında şanslı olurlar. İş hayatında da başarılıdırlar. Tüm doğa üstü konulara ilgi duyarlar.
Kova-Yükselen Yay
Neşeli ve sosyal olurlar. Maddi yaşamlarına önem verirler ama kazandıklarını çar çur ederler. Bağımsız ruhlu olurlar. Yurtdışı ile sürekli ilişki içinde olurlar. Birden fazla evlilik yapabilirler. Mantık evliliğine yatkın olurlar. Gerçekçidirler.
Kova-Yükselen Oğlak
İçe dönük ve güvensiz olabilirler. Derin konular ile ilgilenirler. Sevdikleri işi yaparlar. Yoksa çalışmadan sersefil yaşayabilirler. Sevdikleri konuda başarılı olurlar. Sosyal çevreleri geniştir. Çabuk evlenirler ama zamanla mutsuz olurlar.
Kova-Yükselen Kova
Cesur ve yaratıcı olurlar. Her tür yeniliğe açık rahat insanlardır. Barışçıl ve uyumlu olurlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasına tahammül edemezler. Maddiyattan nefret ederler. Bu yüzden maddi yaşamları düzensizdir. Aşk hayatları maceralar ile dolu olur.
Kova-Yükselen Balık
Varlarını yoklarını insanların iyiliği için harcayabilirler. Bu konuda her tür riski alabilirler. Doğuştan fedakardırlar. Dış görünüşe önem vermezler. Canları ne istiyorsa onu giyerler. Tıp alanında başarılı olabilirler. Meşhur olabilirler.

BALIK VE YÜKSELENLERİ
Balık-Yükselen Koç
Bu konumda doğanlar dışa dönük ve aktif olurlar. Duygusal ve yumuşak yönlerini gizli tutmayı tercih ederler. Bu yüzden sert görünebilirler. Bu onların kendilerini koruma biçimidir. Spora meraklı olurlar. Aile ve evliliklerinde uyumlu olurlar.
Balık-Yükselen Boğa
Bu konumda doğanlar sevecen ve arkadaş canlısı olurlar. Arkadaşlarını her şartta korurlar. Sanata büyük bir merakları vardır. Maddi konularda becerikli olurlar. Serbest meslekte çalışmayı tercih ederler. Evlilik hayatında tutucu olurlar.
Balık-Yükselen İkizler
Çok çabuk sıkılırlar. Maymun iştahlıdırlar. Zorda kaldıkları zaman yalan söyleyebilirler. Müzik ve dans konularında başarılı olabilirler. Dış görünüme önem verirler. Sosyal statülerinin sarsılmasından nefret ederler. Eğlenceyi ve seyahati severler.
Balık-Yükselen Yengeç
Hayatın gerçeklerini sevmezler ve kaçabildikleri kadar kaçarlar. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar ama vicdan azabı çekerler. Annelerine ve ailelerine düşkün olurlar. Oyunculuk yetenekleri gelişmiştir. Evlilikleri uzun sürmez.
Balık-Yükselen Aslan
Yaratıcı ve sanatkar olurlar. Müziğe yatkındırlar. Doğa üstü konulara meraklı olurlar. Özgürlükleri kısıtlanır korkusu ile evlenmeye yanaşmazlar ama çocukları çok sevdikleri için evlenebilirler. Maddi yaşamlarında başarılı olurlar.
Balık-Yükselen Başak
Hayal ve gerçekler arasında gider gelirler. Bazen maddiyatçı, bazen tersi olurlar. Sorumsuz davranışlar sergiler, arkasından şaşılacak derecede sorumluluk gösterirler. Duygusallık ve mantık arasında sıkışır kalırlar. Sanatla ilgilendikleri zaman bu çelişkilerden kurtulurlar.
Balık-Yükselen Terazi
Güzelliklere karşı zaafları vardır. Bu yüzden özel ilişkilerinde hata yapar sonra da vicdan azabı çekerler. Gezmek eğlenmek onlar için hayati önem taşır. Bir sanat dalı ile uğraşmazlarsa mutsuz olurlar. İkili ilişkilerde agresif olabilirler.
Balık-Yükselen Akrep
Mistisizm ile ilgilenirler. Önsezileri çok gelişmiştir. İnsanları anlamakta güçlük çekmezler. Çok iyi sır saklarlar. Bu yüzden iyi psikolog olurlar. Aşk hayatlarında acı çekme eğilimleri vardır. Sevdikleri zaman asla unutmazlar.
Balık-Yükselen Yay
Dışa dönük ve neşeli olurlar. İnsanları güldürüp eğlendirmekten zevk alırlar. Bu yüzden şov dünyasında başarılı olabilirler. Maddi konularda güvensizdirler. Yarın ne olacağım endişesi taşırlar. Aile hayatını severler. Bu yüzden erken evlenebilirler ama bu ilk olmayabilir.
Balık-Yükselen Oğlak
Tüm Balık burçları içinde en fazla ayakları yere basanlar bu gruptan çıkar. Sorumluluk sahibi olurlar. Biraz içe dönük ve kötümser olma ihtimalleri vardır. Güvensizliklerini yenmek için çaba harcarlar. Para onlar için güven demektir.
Balık-Yükselen Kova
Katı kurallardan nefret ederler. Özgürlükleri uğruna her tür riski alırlar. Dış görünümlerine önem vermezler ama ilgi çekicidirler. Sempatik ve cana yakın olurlar. Prensipleri yoktur. Olanları da sevmezler. İyi kalpli ve yardım sever olurlar.
Balık-Yükselen Balık
Bir rüya aleminde yaşarlar. Sanatın her dalına yatkın olurlar. Merhametli ve yardımseverdirler. Acı çekmekten korkarlar. Kimsenin de çekmesini istemezler. Biraz güvensiz olurlar. Cesarete ihtiyaçları vardır. Yüreklendirilmeyi severler.